Wat Ons Verbindt - diep binnenin ons

 Diepere aard

Terwijl wij allemaal onze individualiteit op prijs stellen en dat zowel bewust als onbewust nogal benadrukken, is datgene wat we gemeenschappelijk hebben het meest belangrijke …. onze diepere aard. Wie we waren voordat we in de wereld kwamen, wie we zullen zijn nadat we deze wereld verlaten, dat is onze diepere aard, het eeuwige deel van ons, niet het deel dat een product is van de cultuur en alles wat ons hier beneden op Aarde overkomt.

Essentieel

Daarom kom je hoe meer je jezelf echt spiritueel ontwikkelt steeds dichter bij deze diepere aard, als je goed werk doet. Als je het echte werk doet en wilt weten wie je bent en waarom je hier bent, en dat bereikt wat we Kennis noemen – de diepere Geest, je diepere aard – dan vind je wat vergelijkbaar is tussen jou en de ander, en tussen jou en alle mensen, daar komt dan echt de nadruk op te liggen. Het is niet dat wat jou speciaal of uniek of apart maakt. Dit soort zaken begint weg te vallen op het ware pad omdat je aan onzekerheid aan het ontsnappen bent – persoonlijke onzekerheid, de behoefte om speciaal te zijn, de behoefte om erkend te worden, de behoefte om iemand te zijn, de behoefte om goedkeuring te verkrijgen van mensen wiens goedkeuring je nastreeft. Al dit soort zaken beginnen langzaam weg te vallen, op een natuurlijke manier, omdat je de nadruk legt op wat essentieel is, wat er werkelijk toe doet, hetgeen verbonden is aan jouw ware aard: wie jij bent, waarom je hier bent en wie je gestuurd heeft.

Op elkaar lijken

Dus als we de reis naar Kennis ondernemen, de Stappen naar Kennis, deze diepere Intelligentie binnen in ons, dan komen we terug bij wat ons verbindt met mensen, niet bij wat ons onderscheidt. Voorbij cultuur, voorbij godsdienst, voorbij ideologie, voorbij ras, voorbij economische en maatschappelijke positie. Waar vindt de ware verbinding plaats? Dat nu wordt de focus. Daar ben je op dit moment naar op zoek, meer dan naar waarin mensen opvallen, meer dan naar waarin jij opvalt, de zaken die de cultuur prijst in het individu: hun uniciteit, hun talent, hun speciale gaven, hun knappe verschijning.

Dus hoe verder we komen op De Weg naar Kennis, hoe meer we op elkaar lijken. Niet helemaal gelijk, niet identiek, want we hebben nog steeds onze unieke karaktereigenschappen en manier van denken. Maar gelijk genoeg dat we ons kunnen verbinden met mensen die erg verschillen van ons omdat wat gelijk is binnen in ons steeds groter en belangrijker wordt.

 

Dezelfde Bron

Wat ons verbindt is hoe we gelijk zijn, niet hoe verschillend we zijn. Als verschillen tussen ons worden benadrukt dan wordt ware samenwerking, ware eenwording in relatie, ware vrede tussen landen en godsdiensten iets waar je naar zoekt maar wat je nooit kun vinden – altijd ongrijpbaar, altijd buiten bereik. Het is datgene wat ons verbindt: wat er werkelijk toe doet in het leven, wie we echt zijn, waarom we hiernaartoe gestuurd zijn. We zijn allemaal door dezelfde Bron gestuurd. We zijn allemaal in de wereld voor een hoger doel dat erop wacht ontdekt te worden als we maar aan de oppervlakte van onze geest, onze maatschappelijk geconditioneerde geest, kunnen ontsnappen en de diepere rijken van onze innerlijke ervaring kunnen betreden. Het is in deze diepere rijken dat wat gelijk is tussen ons de focus en de realiteit wordt.

Acceptatie van uiterlijke verschillen

Je accepteert de verschillen in mensen en hun gedrag en manier van zijn, maar iets belangrijkers komt nu naar boven dat ons meer gelijk maakt dan verschillend van elkaar. En hier is waar de ware verbinding, ware relatie en ware eenwording met andere mensen echt mogelijk wordt. Wat werkelijk van belang is bij het leven in de wereld is stabiliteit en dienstverlening en inspiratie, het oplossen van problemen, onze bestemming – zaken van deze aard zijn allemaal van een hogere orde, en geen producten van persoonlijkheid of het verlangen om uniek en speciaal en apart te zijn. Dit zijn alle producten van wat de mensen verbindt en hen de gelegenheid geeft om met elkaar op een dieper niveau in verbinding te treden waar werkelijke betekenis en waarde duidelijk worden.

Zoek daarom in anderen wat hetzelfde is: dezelfde noden, hetzelfde diepe verlangen van de ziel, dezelfde aspiraties die fundamenteel voor het leven zijn, hetzelfde verlangen om te geven, dezelfde behoefte om een verschil te maken in de wereld, om een bijdrage te leveren van iets van waarde voor anderen, dezelfde behoefte om je diepere aard en je hogere doel waarom je in de wereld bent te ontdekken. En als je dat doet begin je dan je Aloude Thuis te herinneren en hen die je hiernaartoe gestuurd hebben, want zij waken over je, ook op dit moment.

 Luister (in het Engels) naar Marshall Vian Summers:

 https://www.newmessage.org/th_gallery/what-unites-us