Deel 2 van het (vertaalde) interview van Vice News (Bankschroef Nieuws) met Reed Summers over de Bondgenoten van de Mensheid.  

Bron: https://alliesofhumanity.org/vice-news-interview-reed-summers/


 

 

5. De Bondgenoten pleiten voor een terugkeer naar persoonlijke spiritualiteit en hebben tegelijkertijd kritiek op de geestelijkheid en op de onderdanigheid van gelovigen aan de grote religieuze autoriteiten. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?

De Bondgenoten van de Mensheid roepen ieder van ons op om terug te keren naar de kracht van "Kennis”, wat voorbij de grenzen van het verstand ons aangeboren en authentiek vermogen is om te zien, te weten en te herkennen. Kennis is de diepere spirituele geest binnen ieder persoon en is te vinden in de kern van de wereldreligies en spirituele tradities. Deze Kennis is wat ons de weg wijst en de Bondgenoten motiveert bij hun missie de mensheid te bereiken. Het is de universele geest in al het bewuste leven.

In de menselijke culturen is deze Kennis vaak aangeduid als "de stem van het geweten”, een onderbuikgevoel, of een voorgevoel, intuïtie of voorkennis. Het is deze kracht van Kennis die ons in staat stelt de Interventie helder te zien ondanks onze eigen voorkeuren, vooroordelen of ons eigen wensdenken.

Het zal Kennis zijn die de verdeelde volkeren en naties van de wereld in staat stelt hun conflicten met elkaar opzij te zetten en zich te verenigen tegen de Interventie. Zonder Kennis zullen de krachtige beweegredenen van menselijk zelfbelang, differentiatie en concurrentie de intentie om ons te verenigen overstemmen, zelfs als dat is voor onze collectieve overleving. De Bondgenoten zeggen dat als genoeg mensen de stappen nemen om de kracht van Kennis in hun leven te ontwikkelen, de mensheid in staat zal zijn haar interne verdeeldheid te overwinnen, en zich te verenigen tegenover een gemeenschappelijke dreiging en als een verenigde en zelfvoorzienende wereld op te komen in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

De Bondgenoten van de Mensheid spreken over Kennis als onze belangrijkste kracht, een kracht die we op dit moment niet gebruiken, een kracht die we moeten gebruiken om de confrontatie met de Interventie en de toekomstige uitdagingen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven aan te kunnen. Verder benadrukken de Bondgenoten dat Kennis het enige deel van onze geest en ons lichaam is dat niet gemanipuleerd of gecontroleerd kan worden door een macht van buitenaf, zelfs niet door de Interventie, wiens macht op dit vlak zeer groot is.

De religieuze tradities van onze wereld bevatten in hun kern allemaal Kennis. Maar ze zijn bedolven geraakt onder overtuigingen, rituelen en menselijke commentaren en drijven de mensheid nog verder in verdeeldheid, concurrentie en oorlog in een tijd waarin de mensheid haar verdeeldheid juist moet overstijgen en zich moet verenigen tegenover de Interventie. Op dit punt is religie een deel van het probleem aan het worden in plaats van een deel van de oplossing.

De Briefings van de Bondgenoten roepen de religies van de wereld op om terug te keren naar de kernrealiteit van Kennis die zich in hun hart en bron bevindt. Als dit mogelijk is zal religie in de wereld een machtige kracht worden voor eenwording en mentale protectie, eentje die door de Interventie niet effectief tegengegaan kan worden.

Als dit niet mogelijk is zal de Interventie een bijna grenzeloos middel hebben om de mensheid te manipuleren. Zonder Kennis om ons te leiden en te beschermen zal de Interventie onze religieuze overtuigingen manipuleren en zal zij de concurrentie tussen geloven vergroten om het weefsel van de menselijke familie verder kapot te scheuren. Terwijl de Interventie op dit moment in onze wereld is roepen de Bondgenoten meer mensen op om een begin te maken met de voorbereiding van de Stappen naar Kennis, die ook in het Nederlands vrij online verkrijgbaar is:

https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-3/stappen-naar-kennis/

6. De Bondgenoten beweren dat Jezus op een dag terug zal komen op Aarde, maar dat hij in feite een usurpator zal zijn. Kun je daar wat verder op in gaan?

De Interventie streeft ernaar de spirituele aspiraties van de mensheid te gebruiken om haar agenda in de wereld te bevorderen. Hiertoe zal de Interventie personen de wereld insturen met de valse identiteit van een bij bepaalde groepen van de menselijke bevolking lang verwachte spiritueel leraar of leider.

Deze figuren zullen de instemming van de mensheid met de Interventie bepleiten en zullen menselijk bijgeloof en het conflict tussen religies verder vergroten. Dit is een gevaarlijke ‘wederkomst’. Het zal niet de wederkomst van Jezus of een andere profeet of heilige zijn, maar eerder de komst van een vertegenwoordiger van de alien Interventie, een individu dat het product is van het menselijk-alien kruis-en-mixprogramma, dat een van de meest duistere praktijken is van de Interventie.

Dit is een groot gevaar in de toekomst. Veel mensen zouden ten prooi kunnen vallen aan de verschijning van goddelijke macht die tentoongespreid wordt door deze pas gearriveerde religieuze en spirituele leiders, wier macht in werkelijkheid een vorm van mentale en emotionele manipulatie is geprojecteerd door de Interventie.

Op dit punt is de Interventie in staat in de geest van grote aantallen mensen spirituele symbolen en andere schijnbare met hun geloof verbonden religieuze of extatische gedachten en emoties te projecteren. Zonder het juiste bewustzijn en onderricht zouden miljoenen mensen blindelings trouw kunnen beloven aan deze vertegenwoordigers van de Interventie en aan hun boodschap om in te stemmen met en zich te onderwerpen aan de redding die door een buitenaardse macht wordt aangeboden.

  

7. Staan onze politieke leiders allemaal onder controle van buitenaardse wezens?

Zeker niet. Veel van onze politieke leiders zijn zich niet bewust van de Interventie en staan niet onder specifieke invloed. Anderen zijn zich bewust van de Interventie en weerstaan haar, en weer anderen staan bewust of onbewust onder directe invloed ervan.

In dit licht bezien is het niet zo dat hele regeringen volledig gecontroleerd of gemanipuleerd worden, eerder zijn het individuen en groeperingen binnen regeringen die het doelwit zijn en die gebruikt worden door de Interventie.

Buiten het politieke domein is de invloed en manipulatie van de Alien Interventie het grootst op het terrein van religie en handel; wie daarbij het meest getroffen worden zijn zij die geen gekozen ambt bekleden en met minimale controle van het publiek kunnen opereren.

8. Houdt het hybridizatie-principe (kruis-en-mixprincipe) in dat ik elk moment een vrouwelijke bezoeker tegen kan komen die een kind van mij wil hebben om de mensheid nog strakker te kunnen controleren?

Een van de meest duistere en meest destructieve activiteiten van de Interventie is het menselijk-alien hybridizatieprogramma (kruis-en-mixprogramma) dat opgezet is om nieuw leiderschap voor onze wereld te creëren. De wezens die volgens dit kruis-en-mixprogramma gekweekt zijn lijken volkomen menselijk maar zijn in feite onlosmakelijk verbonden met de Interventie en haar agenda, niet alleen mentaal maar ook biologisch.

De Interventie is bezig mensen over de hele wereld te ontvoeren om dit kruis- en mixprogramma uit te voeren. Ze gebruiken daarbij de biologische voortplantingssystemen van de ontvoerde slachtoffers voor hun doel om via genetische manipulatie menselijke-alien wezens te creëren, die eruit zien, praten en zich gedragen als een gewoon mens maar die grotere mentale vermogens hebben, waardoor ze in staat zijn machtsposities te veroveren in zowel de zakenwereld als in de handel. Omdat op deze terreinen intelligentie en persoonlijk charisma hogelijk gewaardeerd en beloond worden is er maar weinig dat deze hybride wezens kan stoppen om posities van macht en invloed te gaan bekleden.

Er zijn nog niet veel van deze individuen; daarom is het onwaarschijnlijk dat je er een zou tegenkomen. Maar het feit dat deze duistere activiteit gaande is onderstreept de dringende oproep aan de mensheid om de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid te accepteren en om zich uit te spreken tegen de Interventie.

Wat betreft het kruis- en mixprogramma: de Bondgenoten van de Mensheid geven de volgende waarschuwing:

"Het kruis-en mixprogramma is erg succesvol aan het worden. Nu al lopen er wezens rond op jullie Aarde die ontsproten zijn aan het bewustzijn en de collectieve inspanningen van de bezoekers. Zij kunnen hier niet gedurende langere tijd verblijven, maar binnen slechts enkele jaren zullen zij in staat zijn permanent op de oppervlakte van jullie wereld te verblijven. Ze zullen genetisch zo perfect gemaakt zijn dat ze maar heel weinig van jullie lijken te verschillen, en dan meer in hun manieren en in hun aanwezigheid dan in hun fysieke verschijning, in zo’n mate dat zij waarschijnlijk niet zullen opvallen of herkend worden. Maar zij zullen grotere mentale vermogens hebben. En hierdoor zullen zij in het voordeel zijn, wat jullie niet kunnen evenaren, tenzij jullie getraind zouden zijn in De Wegen van Inzicht.”

Uit: De Bondgenoten van de Mensheid Boek 1, Derde Briefing

De Bondgenoten van de Mensheid hebben een dringende boodschap over de Buitenaardse Interventie in onze wereld afgeleverd. Om de Interventie te kunnen stoppen, raden zij ons aan het volgende te doen: 

Leer over de Interventie, wat het is, waarom ze hier is en wat ze in onze wereld aan het doen is. Lees de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid.

  • Leer over de realiteit van het leven buiten onze wereld en over de lotsbestemming van de mensheid in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Lees in het Engels "Life in the Universe” ("Leven in het Universum”, nog niet vertaald) . https://www.newmessage.org/the-message/volume-4/life-universe
  • Ontwikkel je connectie met Kennis in jou. Begin met de leerweg Stappen naar Kennis.
  • Word je bewust van de Interventie en haar agenda in de wereld. Spreek je uit tegen de Interventie. Waarschuw en informeer andere mensen.
  • Promoot actief menselijke eenheid en samenwerking tegenover de Interventie. De wereld moet zich verenigen tegen de Interventie. Lees en deel de Verklaring van Menselijke Soevereiniteit.
Deel 1 van het interview lees je hier.