Deel 1 van het vertaalde interview van Vice News met Reed Summers over De Bondgenoten van de Mensheid
 

https://alliesofhumanity.org/vice-news-interview-reed-summers/   

  
1. Waarom hebben de Bondgenoten van de Mensheid uiteindelijk besloten contact te leggen met de Aarde?
 
Om uit te leggen waarom de Bondgenoten van de Mensheid contact gelegd hebben met de Aarde moet ik eerst spreken over de positie van de mensheid in het algemeen in het universum en de aanwezigheid van buitenaardse interventie in onze wereld. De Mensheid is nu aan het opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum. Dit is de grootste drempel in de menselijke geschiedenis, die aangeeft dat ons isolement in het universum voorbij is en dat het contact begonnen is. Maar dit contact is geen vriendelijk bezoekje. Het is een interventie in onze wereld uitgevoerd door roofzuchtige en invasieve machten vanuit het universum om ons heen.
 
Een Interventie van Aliens is nu aan de gang. Deze interventie bedreigt de toekomst en de vrijheid van onze wereld. Maar de menselijke familie is het zich niet bewust en ze is er niet op voorbereid. Tegelijkertijd zijn de landen van onze wereld verdeeld: we zijn verwikkeld in conflict en concurrentie en bezig in rap tempo onze natuurlijke leefomgeving en de hulpbronnen waarvan we afhankelijk zijn te vernietigen. Daarom lopen we het gevaar dat we van binnenuit in elkaar storten en van buitenaf onderworpen worden. Dit is een hachelijke situatie voor de mensheid.
 
Toen ze de hachelijke toestand van de mensheid en de gevaarlijke interventie die nu gaande is zagen zond een alliantie van vrije rassen in ons lokale universum een missie naar de Aarde om een set Briefings te brengen met betrekking tot de Interventie van de Aliens in onze wereld en de evolutie en de lotsbestemming van de mensheid in een groter universum van intelligent leven. Deze vrije rassen noemen zichzelf de Bondgenoten van de Mensheid en ze hebben drie sets Briefings verstrekt aan een man met de naam Marshall Vian Summers. De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid zijn een heldere en directe analyse van onze situatie, waarbij wordt onthuld wat wij op Aarde niet hadden kunnen zien of begrijpen zonder dit grotere perspectief. Deze Briefings onthullen in klare taal de verschillende activiteiten van de Interventie, die met elkaar een ernstige inbreuk vormen op de menselijke rechten en een grote bedreiging zijn voor de internationale veiligheid.  
 

De Briefings leveren de stappen die wij kunnen zetten om de menselijke eenheid te bekrachtigen en om een einde te maken aan de Interventie van de Aliens. Daarnaast zijn de Briefings gegeven om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst en lot binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. 

 

Wil je meer lezen over wie de Bondgenoten van de Mensheid zijn en waarom ze hier zijn, lees dan: https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-grotere-gemeenschap/wie-zijn-de-bondgenoten-van-de-mensheid/  

 

Wil je meer lezen over de geschiedenis van de Interventie en eerdere bezoeken aan de Aarde, lees dan (in het Engels): https://www.newmessage.org/the-message/volume-4/life-universe/extraterrestrial-technology

 

 

2. Zijn veel mensen zich bewust van het bestaan van de Bondgenoten en daardoor van het bestaan van minder ‘filantropische’ bezoekers? 

 

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid brengen een dringende boodschap aan de wereld, maar slechts weinigen hebben de Briefings gelezen of zijn zich bewust van de Interventie. Deze Briefings zullen het niveau van bewustzijn, onderricht en actie aanwakkeren die nodig zijn om de Interventie te stoppen als genoeg mensen deze cruciale boodschap kunnen horen.  

 

Tegelijkertijd rolt de Interventie een agenda uit om mensen zoet te houden (het ‘Pacificatie Programma’) en om ze te laten instemmen met het bezoek van de Aliens, waarbij ze mensen aanmoedigen de Alien bezoekers te beschouwen als spirituele en moreel verlichte wezens die hier zijn om redding te brengen aan een worstelende mensheid. Op deze manier worden mensen over de hele wereld heen beïnvloed te denken dat we machteloos staan tegenover de huidige wereldwijde milieu- en sociale uitdagingen en dat de menselijke overheden te corrupt en te incompetent zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

 

Bovendien is de Interventie, terwijl ze doet alsof ze welwillend en weldadig is, actief bezig bepaalde gewapende conflicten in de wereld aan te wakkeren om de mensheid verder te verzwakken en te verdelen en ondertussen promoten ze actief de overtuiging dat Alien technologie, leiderschap of spiritualiteit het enige antwoord is op de groeiende conflicten hier op Aarde. 

 

De Interventie kent vele activisten en voorsprekers, en haar boodschap van spirituele verheffing via onderwerping en instemming groeit met de dag. De Briefings van de Bondgenoten vormen een waar tegengif voor deze gevaarlijke en manipulatieve agenda.

 


3. Zijn deze bezoekers erop uit om volledig de baas te worden over de planeet?
 
Het doel van de Interventie is om zonder geweld te gebruiken de strategische controle te verkrijgen over de Aarde en haar hulpbronnen, waarbij ze de menselijke bevolking en een volmacht-leiderschap op Aarde gebruiken om de immense biologische rijkdommen aan onze aarde te onttrekken, rijkdommen die hogelijk gewaardeerd worden in een universum vol onvruchtbare werelden. Hun doel is dan ook niet om de planeet zichtbaar te overheersen, maar eerder om de menselijke perceptie en het menselijk leiderschap te manipuleren om deze planeet binnen hun invloedssfeer veilig te stellen en de hulpbronnen van de Aarde in alle rust te ontginnen.
 
De Interventie is nu tientallen jaren aan de gang en al in een ver gevorderd stadium van haar agenda. De Bondgenoten van de Mensheid waarschuwen ons dat als we niets doen om de Interventie te stoppen, bijvoorbeeld door voldoende mensen te waarschuwen en te onderrichten en door ons actief uit te spreken tegen haar schendingen, dat de missie van de Interventie in twintig tot dertig jaar afgerond zal zijn. Daarna zal het veel moeilijker zijn om de destructieve effecten van de Alien agenda ongedaan te maken en de menselijke soevereiniteit in deze wereld terug te winnen.
 
De Bondgenoten zijn een enorme aanmoediging bij onze poging om de Interventie te stoppen. Omdat de Interventie in het geheim gebeurt, met slechts beperkte menselijke steun en een geringe capaciteit om om te gaan met uitdaging of kritiek, zou alleen al vocale weerstand van een klein deel van de menselijke bevolking voldoende zijn om de Interventie effectief te beëindigen.
 
Verder onthullen de Briefings van de Bondgenoten dat het binnen onze ruimteregio niet is toegestaan dat de ene wereld de andere binnenvalt of er een interventie pleegt, en dat zonder de duidelijke menselijke steun voor de Interventie grotere politieke handels- en bestuursorganisaties in onze regio van het universum snel een eind zullen maken aan de Interventie op Aarde.
 
Op dit moment wordt onze wereld van verre geobserveerd door deze bestuursorganen, die kijken of het bezoek dat in onze wereld plaatsvindt illegale Interventie is, hetgeen duidelijk wordt door ofwel menselijke steun ofwel menselijk verzet. Daarom opereert de Interventie in het geheim, en moedigen ze menselijke vocale steun aan en smoren ze menselijke kritiek. Fysiek verzet tegen de Interventie is dus niet nodig. Wij hoeven alleen maar bij meer mensen bewustzijn en educatie te brengen om de Interventie te stoppen. We hoeven ons alleen maar uit te spreken tegen de Interventie, haar schendingen en haar ongewenste aanwezigheid in onze wereld en het zal stoppen.
 
4. De gepresenteerde opvattingen over het zich toe eigenen van natuurlijke hulpbronnen en het tot slaaf maken van mensen doen me denken aan bepaalde woorden die tegen het kapitalisme ingaan. Staan het kapitalisme en haar belangrijkste instituties (WHO etc.) onder invloed van de bezoekers?
 
De Interventie probeert leiders in economische, politieke en religieuze machtsposities te beïnvloeden. Uiteindelijk probeert de Interventie toegang te verkrijgen tot de hulpbronnen van onze wereld en zal ze vertrouwen op de commerciële, communicatie- en transportsystemen die de mensheid heeft gecreëerd. In dit opzicht werkt het kapitalistische systeem ten gunste van hun agenda.
 
Maar de Interventie kan ook via socialistische, totalitaire en zelfs theocratische regimes werken om haar agenda uit te voeren. Zulke regimes opzetten tegen kapitalistische landen bevordert hun agenda om de menselijke familie te verzwakken en te verdelen.
 
De Bondgenoten onthullen dat sommige figuren binnen regeringen en corporaties samenwerken met de Interventie en dat anderen zich, hetzij passief, hetzij actief, tegen haar verzetten. De Interventie biedt hen die meewerken beloften en verleidingen aan van technologie, macht en suprematie over andere naties en groeperingen. Op dit punt zouden ambitieuze, hebzuchtige of op macht beluste individuen en groepen de sleutels van deze wereld kunnen overhandigen zonder toestemming van de wereldgemeenschap, dit alles in ruil voor lege beloften of louter technologische hebbedingetjes uit de ruimte.
 
Wij kennen de mate van samenwerking met of verzet tegen de Interventie binnen politieke en commerciële instellingen niet. Toch hebben de Bondgenoten onthuld dat de Verenigde staten, gezien haar militaire en politieke machtspositie in de wereld, een van de toptargets van beïnvloeding is en dat de Interventie ook een belangrijke aanwezigheid heeft in de ontwikkelde naties van Europa, Rusland en Japan. De Bondgenoten zeggen:
 
"De bezoekers zijn behoorlijk vertegenwoordigd in de meest geavanceerde landen in jullie wereld, vooral in de landen van Europa, Rusland, Japan en Amerika. Zij worden beschouwd als de sterkste landen met de grootste macht en invloed. De bezoekers zullen zich hierop concentreren. Maar ze ontvoeren mensen van over de hele wereld, en ze bevorderen hun Pacificatie-programma bij al diegenen die ze ontvoeren, als deze personen gevoelig zijn voor hun invloed. Dus de bezoekers zijn wereldwijd aanwezig, maar zij concentreren zich op hen waarvan zij hopen dat die hun bondgenoten worden. Dit zijn de landen en de regeringen en de religieuze leiders die de grootste macht en invloed hebben op de gedachten en overtuigingen van mensen.”
 
De Bondgenoten van de Mensheid, Boek 1.

Deel 2 van het interview lees je hier.