Howard Hughes van The Unexplained.TV interviewt Reed Summers.
Hij heeft een aantal jaren daarvoor Marshall Vian Summers in zijn uitzending gehad.
Howard legt Reed een aantal kritische vragen voor.
De vertaling is hier en daar aangepast, 
 om de leesbaarheid te bevorderen.
Dit is deel 3 van het interview.
 
Dit is de link naar de podcast van het interview (24-11-2018): 
 

http://theunexplained.tv/paranormal-podcasts/edition-371-reed-summers RS: Dat hoeft niet per sé. Ik bedoel …. ten eerste is de Nieuwe Boodschap hier juist om deze reden want zonder haar zouden mensen de middelen niet hebben om zich voor te bereiden. Ik bedoel, ga je de middelen vinden in het Christendom om je voor te bereiden op een Interventie of op onze opkomst in een groter universum van leven? Nee, dat lukt je niet. En ik zou hetzelfde zeggen over iedere grote wereldreligie. Die werden gegeven in een vroegere tijd om tegemoet te komen aan de behoeften van die tijd, niet aan de behoeften van exact deze tijd. En dus als voorbeeld is de Nieuwe Boodschap een Openbaring voor het Christendom om Christenen de weg te wijzen naar het begrijpen van deze gebeurtenis in de geschiedenis en om hun Christendom op zinvolle wijze in te zetten. Zonder de Nieuwe Boodschap van God denk ik niet dat wij de middelen hadden om ons voor te bereiden en ons te verzetten tegen deze Interventie.


HH: OK. Hoe verzetten we ons praktisch gezien tegen de Interventie? Ik bedoel: moeten we wapentuig gebruiken? Moeten we mediteren? Wat moeten we doen?


RS: Nou, dit is geen oorlog. Dit is niet een openlijk conflict in de fysieke omgeving. Dit is een proces van bewustwording. Als voldoende mensen zich bewust worden en de boodschap horen dat er contact gaande is en dat dat een natuurgebeuren is en dat we hier moeten beginnen, dan moeten we hier beginnen. Zó moet je kijken naar dit natuurgebeuren, en ik denk dat veel mensen intelligent genoeg zijn om dat te snappen, dan leg je precies daar de basis waardoor in de gedachten van velen de aantrekkingskracht en de beloften van vrede, macht en technologie van de Interventie zwak en echt feilbaar worden. Kijk, zij gaan ervan uit dat wij inschikkelijk zijn en deze fantastische beweringen van hen slikken. Als we niet inschikkelijk zijn en als we die beweringen niet slikken, dan zijn zij plotseling een klein mogendheidje in een reusachtige wereld van mensen die hun aanwezigheid zeer realistisch zien.


HH: Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, weet je, het leven is hard. Je moet je brood verdienen. Niemand helpt me daarbij. Mij is geen enkele kosmische verleiding aangeboden, door niemand niet. Mij is geen macht of succes of wat dan ook aangeboden. En voor zover ik mij bewust ben, is er niets in mijn kleine universum waar ik tegen moet vechten.


RS: Hmmm. Ja, nou heel veel mensen horen dit misschien en zeggen dan: "Ik zie ze niet. Waar gebeurt het dan? Laat het me maar zien!”Welnu, meer mensen moeten zich bewust worden van het bewijs dat er wel degelijk is, dat UFO’s echt zijn en dat sommige daarvan intelligent bemande ruimteschepen zijn van buiten onze wereld. Veel mensen moeten dat weten.


HH: OK, welke van die beroemde gevallen is dan echt waar? Was Roswell op dat gebied een soort van waar gebeurd?


RS: Als ik daarover iets zou zeggen zou dat mijn eigen persoonlijke insteek zijn. De Bondgenoten van de Mensheid geven niet precies aan welke gevallen echt zijn of niet. Ze zeggen gewoon na afloop: je hebt wat je nodig hebt om te weten dat het gebeurt. En ik denk dat dat waar is. Ik bedoel, welk geval je ook bekeken hebt of wat ik bekeken heb, er zit hier echt iets achter en er is genoeg bewijs om dat aan te tonen.


Ik hoor jouw vraag: Hoe gaan we ons hier tegen verzetten? En hoe zou de gemiddelde persoon deze boodschap eigenlijk verstaan en er iets aan doen? Nou laat ik gewoon zeggen dat er maar een klein aantal mensen nodig is om hierop te reageren. Ik bedoel: de Amerikaanse Revolutie werd niet gesteund door de meerderheid van de bevolking. Ze werd gesteund door minder dan 25% van de bevolking. En in dit geval zijn er nog minder nodig. Dus een klein percentage mensen is al bepalend en vormgevend voor de toekomst van de wereld en dat is alles wat er nodig is – bewuste mensen, mensen die diep met deze realiteit verbonden zijn en weten dat contact hun naam draagt en daarom zijn ze er al jarenlang in geïnteresseerd.

Voor hen is het horen van deze heldere Boodschap eigenlijk het einde van fase één van het onderzoek. Fase één is: Wat gebeurt er? Weet je, wij wéten wat er gebeurt. Er vindt contact plaats. Er zijn UFO’s in onze lucht, of er zijn intelligent bemande vaartuigen in onze lucht. Fase twee is: Wat betekent dat en wat moeten we doen? En om in fase twee te komen moeten we het mysterie van fase één loslaten. Ik denk dat veel mensen het mysterie van contact levend willen houden. Deels omdat als het mysterie voorbij is en het duidelijk wordt, dan moet je iets doen. Je moet stelling nemen. En dat is wat er nodig is: mensen die stelling nemen in deze kwestie.

HH: Dus jij zegt dat belangrijke en machtige mensen die het kunnen weten, die zich ervan bewust zijn van dat dit aan de hand is, dat het eigenlijk in hun belang is om het zo te houden?


RS: Ja.


HH: Hmmm. OK. Dus ondertussen stellen jullie deze Boodschap op. Horen jullie al van mensen die deel willen uitmaken van dit kleine team – ik zal het geen troepenmacht noemen – om zich te verzetten tegen deze kracht die ons wil beïnvloeden?


RS: Oh, absoluut ja. Er is een hele wereldgemeenschap van mensen die zich hiervan bewust beginnen te worden en die de Briefings van de Bondgenoten bestuderen evenals het boek ‘Stappen naar Kennis’, de weg van persoonlijke voorbereiding waartoe te Bondgenoten ons oproepen.
En wat Stappen naar Kennis doet in het leven van ….. wat het voor mij gedaan heeft is dat het mijn denkende geest omlaag gebracht heeft naar de bodem van mijn geweten, onder mijn verstand, en mij daar heeft verankerd. En dit niveau van bewustzijn, wat Kennis genoemd wordt, kan niet worden beïnvloed. Het kan niet gemanipuleerd worden door enige menselijke of niet-menselijke kracht. Dus wanneer je dichter bij deze diepere intelligentie bent en je jouw denkende geest begint te verenigen met je kennende geest, word je veel standvastiger in de wereld. De invloed van de Interventie en de invloed van andere menselijke krachten begint te vervagen en te verkleuren. En nu word je beïnvloed door de spirituele kracht binnenin jou, die jou voortbeweegt, dat wil zeggen je in kleine stapjes leidt naar waar je in je leven moet zijn.HH: Dus stap één is dat je je moet realiseren dat er een dreiging is, en dat je er vervolgens iets aan moet doen. En jij zegt dat je je daarvoor moet verbinden met iets binnenin jezelf. Dat punt is me niet helemaal duidelijk.


RS: Goed. Dus hoe ik de drie fases van actie zie ten aanzien van de Interventie is bewustzijn zoals jij zojuist al zei. We moeten ons bewust worden van dat dit aan de hand is. De tweede fase is scholing. We moeten leren over het leven in het universum zodat we de context begrijpen waarin onze wereld zich bevindt. Dat wordt uitvoerig in de Nieuwe Boodschap geopenbaard. En vervolgens is de derde fase Kennis. We moeten sterker worden binnen de kennende geest binnenin ons omdat de kennende geest door misleiding heen kan kijken, ons kan beschermen tegen manipulatie en ons zal brengen tot onze doelgerichte actie om niet alleen de toestand van de wereld en andere mensen te ondersteunen, maar ook een paar van ons om specifiek te reageren op deze Interventie.


HH: OK, doelgerichte actie. Wat is dat? Wat is doelgerichte actie?


RS: Doelgerichte actie….. als je een kleine troepenmacht hebt die vertrouwt op misleiding, dan is het enige wat je moet doen mensen bewust te maken en het hen hardop te laten uitspreken en daar moet je mee blijven doorgaan.


HH: Maar als je niet weet waar de dreiging is…. Ik bedoel bijvoorbeeld: je zou misschien kunnen zeggen: "Ik denk dat Donald Trump beïnvloed wordt door aliens en daar ga ik iets aan doen.” Dat kan je plan zijn als je dat wilt. Sommige mensen hebben dat plan misschien ook. Maar een heleboel mensen zullen zeggen: "Waar héb je het in godsnaam over?”


RS: Yep. Weet je, op dit punt, Howard, zie ik het zo: zij die het weten, zij die het zich bewust zijn, die moeten uit hun holletjes tevoorschijn komen, weer de straat op, OK? Ik denk dat door de brede verspreiding van samenzweringstheorieën, vele daarvan verspreid of door de regering of door de Interventie, de mensen die het zich bewust waren verbannen zijn uit het domein van de alledaagse realiteit naar verborgen holletjes en hoekjes. Er wordt niet eens naar hen geluisterd, Ze zitten in kleine kamertjes en horen alleen hun eigen echo.


Persoonlijk heb ik zelf voortdurend met heel veel mensen gesprekken over contact, normale mensen, bijvoorbeeld mensen in restaurants, of als ik op reis ben op de luchthaven. Het maakt me niet uit wie het zijn. Ze hoeven het zich nog niet bewust te zijn. En wat ik doe is: ik zeg niet dat de President een alien is. Waar ik met hen over praat is dat het de volgende fase van menselijk leven is deel te gaan uitmaken van het universum waarin wij leven. En mensen snappen dat meteen. Ze weten het, ze weten het al. En dan zeg ik ……


HH: Maar dat doen we toch? We zijn toch de ruimte al aan het verkennen?


RS: Absoluut. Veel mensen hebben al een aangeboren weten dat dit het is wat we moeten doen, namelijk daarnaartoe gaan. En dus is daar grote steun voor. Er is veel belangstelling voor. En dus wat ik doe is zeggen: "Heb je er wel eens over nagedacht of wij misschien door andere vormen van leven worden of zullen worden gecontacteerd?” De meeste mensen zeggen: "Tuurlijk, dat klinkt logisch. Ik zie dat wel gebeuren.” En dan vraag ik ze: "Heb je het nieuws gehoord of gezien van wat er in de wereld gebeurt?” En sommigen van hen zeggen: "Nee, wat weet jij ervan?” En dan vertel ik hen wat ik weet.


En ik geef hen dit perspectief, dat als contact gebeurt, dat dit een eerste contact is, waarschijnlijk niet met erg altruïstische vormen van leven, maar met de eerste die je zou tegenkomen in een grote stad, OK, misschien je buurman, misschien een verkoper enzovoorts. En dat als er in feite contact plaats vindt, dat we in wezen een inbreker in ons huis hebben, of in de buurt. We hebben ’s nachts de deur open gelaten. We checken niet wie erin komt of eruit gaat, en ’s nachts horen we gebonk. En we moeten de trap af, kijken wie er in onze wereld is en de inbreker confronteren en eisen dat hij ons pand verlaat. En dan vaststellen, wow, OK, in wat voor stad ben ik eigenlijk? Hoe is het leven buiten mijn voordeur? Hier moet ik meer van begrijpen!


HH: Mmm. 

 RS: Dus hoe dan ook, ik gebruik dit soort analogieën bij heel veel mensen en ze snappen dat. De meeste mensen snappen het. En dus moeten wij, die ons bewust zijn van contact, weer terug de straat op. We moeten beginnen te praten tegen normale mensen en die kwalijke theorieën weggooien dat alle mensen onder controle zouden staan van een of andere elite, van de Illuminati, of dat er een uitgebreid mind control programma gaande is en dat iedereen die je ziet onder de invloed daarvan is – dat is helemaal niet waar! Het is zeer zeker wat de Interventie graag wil dat we geloven omdat het in principe de bewuste mensen weghaalt uit de participatie in de wereld.


HH: Hmm. Maar je vecht, ik zeg vecht, je bent tegen, je staat tegenover iets dat nogal schimmig is. Ik bedoel, ik kan wel de trap afgaan naar mijn buurman beneden en zeggen: ‘Ik denk dat jij een hybride bent en ik weet wat je van plan bent, maar misschien vergis ik daarin wel compleet.’ In feite zou hij de eerste zijn om tegen me te zeggen dat ik dat helemaal mis heb. Nou ja, het is een belachelijk voorbeeld. Maar hoe stellen we vast waar de dreiging is tenzij de dreiging zichzelf iets duidelijker maakt voor ons?


RS: Nou, de dreiging maakt zichzelf …. Ik bedoel: de Interventie is aan het werk. Ga maar naar YouTube. Zoek op het woord ‘hybride’ of ‘contact’ en je zult hun communicatie en hun berichtgeving vinden. Kijk naar de commentaren. Is er iemand die hier vraagtekens bij zet? Is er iemand die zegt: "Hé, wacht eens even?” Eerste vraag: "Waarom zouden wij jullie met jullie beweringen dat jullie ons ras gaan redden van de gevaren van de aarde vertrouwen? Waarom?” Snap je? Er zijn maar heel weinig mensen die vragen stellen bij hun berichtgeving. Dus precies daar is een kans voor mensen om de eerste vraag te stellen terwijl de rest al bij vraag 498 is. Weet je, ze zijn inmiddels al bij de opstijging ten hemel en dat ET’s ons verwekt hebben en in onze wereld leven of aan de binnenkant van de maan of al dit soort dingen. Ik bedoel, mensen zijn heel ver afgedwaald van de belangrijkste kwestie, namelijk dat dit een natuurgebeuren is, dat wij moeten beschouwen met de werkelijkheid in ons achterhoofd.


HH: Maar hoe kunnen we deze boodschap uitfilteren uit de duizenden andere video’s en online presentaties van mensen die geloven dat zij de Zoon van God zijn, geloven dat zij genezende krachten hebben, geloven dat zij tijdreizigers zijn uit het jaar 6406? Hoe vinden we deze informatie?


RS: Wel, ik zou zeker aanraden wat Marshall de laatste jaren zegt want hij presenteert dat heel helder. Ik bedoel echt, we moeten onze eigen onderscheidingsvermogen vergroten. We moeten bewuste, sterke, geaarde, geschoolde en onderscheidende personen worden.


HH: OK, wat je zegt is erg duidelijk, en wij naderen het eind van deze conversatie en ik vond het erg interessant. Wat is volgens jou de eerste gebeurtenis die de aandacht van meer mensen zal trekken dan alleen van die paar die het op dit moment al weten? Wat is de volgende fase in dit proces?


RS: Nou, ik weet niet zeker wanneer de bezoekers van onze wereld zichzelf bekend zullen maken en in welke fase. Ik denk dat de volgende gebeurtenis om het menselijke bewustzijn wakker te schudden de ecologische ramp zal zijn waar we mee te maken krijgen, in de vorm van vuurstormen en orkanen, droogtes en de stijging van de zeespiegel. Ik denk dat we op het punt staan wakker gemaakt te worden door de natuur. De natuur maakt ons wakker. En de daarop volgende actie van de natuur is dat contact met andere vormen van leven plaats vindt – dat is dat andere wakker schudden door de natuur, die rukt en rammelt aan ons hok.


En mensen voelen het. Iedereen kijkt naar het nieuws en voelt wat er aan de hand is, voelt de omvang van de problematiek en het minuscule, schijnbaar minuscule oplossingsniveau.


En dat is echt mijn boodschap en de Boodschap van Marshall voor de mensen is dat zij de oplossing in zich dragen. Er moet een grotere kracht voor het goede in de wereld komen, en het is geen kracht van idealisme of goede ideeën. Het is een kracht die op natuurlijke wijze opwelt uit de diepere intuïtieve geest binnenin de persoon. Zij inspireert tot actie vol medeleven. Zij neemt ons mee op een reis waarvan we nooit gedacht hadden dat we die zouden maken. Kijk naar mij: ik heb nooit gedacht dat ik op deze stoel terecht zou komen. Ik was iets anders van plan met mijn leven. Maar weet je? Ik ben waar ik moet zijn. Ik heb dit gekozen vanwege Kennis. En dat moedig ik aan in anderen: word een deel van deze grotere kracht ten goede door je te verbinden met Kennis binnenin jezelf, door de Briefings van de Bondgenoten te ontvangen en deze Openbaring, waarvan het doel is je te helpen je te verbinden met Kennis binnenin jezelf. Daarom zijn die hier.


HH: Sorry dat ik de boosdoener ben, en je een boel van dit soort vragen stel.


RS: OK, Howard, ik snap het wel….


HH: Sommige mensen zullen me vermoorden hierom en anderen zullen het tegenovergestelde denken. Het klinkt wel een beetje als mind control– jullie willen dat mensen jullie boodschap gaan ophalen en mee aan boord nemen.


RS: Nou, ik denk dat onze Boodschap hen iets van waarde kan geven. Ik bedoel, onze Boodschap kan mensen helpen. Dat denk ik. Maar als mensen een persoonlijk leven willen leven met alleen hun eigen bezittingen, baan, persoonlijke interesses en niet verbonden zijn met de wereld, dat is dan hun eigen keus, en dan zou onze boodschap niet erg helpen. Maar zij die verbonden zijn met de grotere beweging van de wereld, die dat diep van binnen voelen maar niet weten wat dat voor hen betekent, wat zouden ze doen in het licht daarvan? Hoe zouden ze hun leven kunnen veranderen om deel uit te kunnen maken van deze wereldbeweging en er een bijdrage aan te leveren? Wow! Het is mijn overtuiging dat de Nieuwe Boodschap hen kan helpen. Maar als het niets voor hen is, prima! Ik moedig hen aan te zoeken naar wat wel bij hen past.


In principe moet de menselijke familie in beweging komen. Meer mensen, personen moeten deze kracht in zich terugwinnen, en er hun vertrouwen in verankeren, niet in een externe autoriteit of zelfs maar in een Openbaring van God of zelfs in Marshall. Het in henzelf verankeren. En als zij de middelen kunnen vinden om die bron van kracht te vinden en henzelf daarin verankeren: fantastisch! Ik steun hen, maakt niet uit wat voor pad zij kiezen.


HH: Dus wat je me hier dit uur hebt verteld is dat er een Boodschap is. En ik dacht dat je gezegd hebt dat je geen profeet bent, maar dat de Boodschap belangrijker is dan het medium, dat wil zeggen, dan jij en je vader.


RS: O ja, de Boodschap is veel belangrijker dan de Boodschapper, ja.


HH: OK, nou dit is een goed startpunt voor dit gesprek. 6 jaar geleden sprak ik met je vader. Doe hem alsjeblieft de groeten van mij, Reed. En heel erg bedankt. Als mensen over dit alles willen lezen of zich met jou in verbinding willen stellen, je willen vertellen wat ze denken over wat je zojuist hebt gezegd, waar kunnen ze dan terecht?


RS: Als mensen in contact willen komen, dan kunnen ze op https://www.newmessage.org de Nieuwe Boodschap van God lezen, de teksten, de boeken. (https://www.newmessage.org/nl/ voor de Nederlandse vertalingen). De originele audio opname van de originele Openbaring is daar ook te vinden. Als ze iets willen gaan lezen of leren over de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid en De Interventie, dan kunnen ze naar https://alliesofhumanity.org (voor het Nederlands: klik de juiste taal aan)


En ik wil ook zeggen dat er een WereldWijde Gemeenschap is van mensen die dit werk bestuderen en het in hun leven opnemen. Er is een grote groep mensen online op community.newmessage.org waar je elkaar kunt ontmoeten en mee kunt praten en vragen aan kunt stellen. Het is een open Gemeenschap. Je komt gewoon en je gaat gewoon. Je kunt meedoen zoals je bent, of je nu van een bepaalde religie bent of niet. Het gaat allemaal om verbinding te krijgen met Kennis, om de toestand van de wereld te voelen en te zien en om te gaan bewegen zoals de spirituele kracht binnenin je je graag zou willen laten bewegen naar een hoger doel en een grotere bijdrage aan de wereld.


HH: Zien jullie jezelf als een sekte? Denken jullie dat jullie sekteleiders zijn?


RS: Grote God nee! Ik bedoel, we vragen mensen om zich van binnen te verbinden en we geven hen deze materialen gratis. Mensen wonen over de hele wereld. Er is geen machtscentrum. Marshall zelf is de meest eenvoudige persoon die je kunt ontmoeten. Hij wil niets zijn voor wie dan ook, afgezien van wie hij werkelijk is, namelijk de Boodschapper, degene die deze Boodschap naar hen toe gebracht heeft.


Dus voor hen die dat zouden kunnen zeggen, nou, ik zou zeggen neem eens een kijkje. Of kom naar een event. Of schuif aan bij een uitzending. Kijk wie daar zijn. Iedereen leeft zijn eigen leven. We hebben allemaal banen overdag, een leven, gezinnen. We zitten in elke religie. We zitten in 70 landen over de wereld. En mensen zien in principe de waarde van deze enorme Openbaring in en brengen dat in hun leven. En dat is mooi. Ze raken bevrijd van verslavingen. Ze raken bevrijd van boosheid, van besluiteloosheid in hun familie of van wat dan ook.


HH: Ik ken mensen die wat ik sektes zou noemen runnen, tenminste een paar daarvan. Ik denk dat ik niet erg aardig gevonden zou worden als ik precies diezelfde dingen zou zeggen: "Wij zullen je bevrijden van verslaving, we zullen jou je innerlijke zelf laten zien en wij doen de rest wel.” Ik ben hier vast de kwaadspreker alleen om mijzelf ervan te overtuigen dat er een verschil is tussen jullie en hen.


RS: OK, nou, omdat ik hier middenin sta kan ik wel zeggen dat er een enorm verschil is. Wij bevrijden niemand. Ik persoonlijk doe zulke dingen niet. De Nieuwe Boodschap is gratis online verkrijgbaar, ze kunnen het downloaden en voor zichzelf lezen. Dus ik bedoel, het is een Boodschap die de wereldeenheid, persoonlijke actie en je verbinden met de spirituele geest binnenin ons stimuleert. En dat staat niet alleen in de Nieuwe Boodschap. Die boodschap vind je ook elders in de wereld.


Maar deze Boodschap is zeer relevant voor de wereld waar we nu mee geconfronteerd worden. En het is aan iedereen zelf om te voelen of het dat is waar ze naar op zoek zijn.


HH: Reed, het was goed om met je te praten. Doe alsjeblieft de groeten van mij aan je vader. En als mensen je emailen op basis van wat ze gehoord hebben in deze podcast met jou, laat me het weten. Ik ben erg benieuwd om te weten wat voor reacties je krijgt. En ik zal elke reactie die ik krijg doorsturen.


RS: Dank je Howard, het was geweldig om vandaag met je te praten.

 

HH: Dit was Reed Summers. En ik wed dat hij van jullie wil horen. Als je commentaar hebt over zijn aanwezigheid in deze show en als je commentaar hebt voor mij over deze uitzending, ga dan naar de website: The Unexplained.TV en stuur het me daarvandaan.

Heel erg bedankt voor al jullie emails. Laat ze maar komen!