Howard Hughes van The Unexplained.TV interviewt Reed Summers.
Hij heeft een aantal jaren daarvoor Marshall Vian Summers in zijn uitzending gehad.
Howard legt Reed een aantal kritische vragen voor.
De vertaling is hier en daar aangepast, 
 om de leesbaarheid te bevorderen.
Dit is deel 2 van het interview.
 
Dit is de link naar de podcast van het interview (24-11-2018): 


HH: OK, ik denk dat we nu tot de kern moeten komen, wat het is dat we moeten weten. De beste filosofieën die er in deze wereld zijn geweest zijn, tenminste de meeste, zijn terug te brengen tot een paar zinnen. Dus wat zou jij zeggen welke Boodschap we moeten overbrengen?


RS: de Boodschap die we over moeten brengen is dat onze toekomst als wereld ligt in het binnenstappen van een groter universum. Het Contact met dat universum is begonnen, maar het is een gevaarlijke vorm van contact waar we ons bewust van moeten worden en ons op moeten voorbereiden, én dat God weer heeft gesproken om alle mensen in de wereld voor te bereiden, ongeacht hun geloof of spiritualiteit, want dit is een groot natuurlijk gebeuren in onze evolutie.


HH: Dus we staan op het punt om binnengevallen te worden door iets slechts, en we moeten de Kennis hebben om ons ertegen te verzetten?


RS: We zijn een eerste contact aan het maken en het is een invasie, hoewel het er niet zo uit ziet, omdat het subtiel is, en geavanceerd in zijn tactieken en in zijn technologie. Maar in principe moet de mensheid nu vooruit bewegen. We zitten al zó lang vast in een stammenverleden, en toch is onze wereld één aan het worden. Ze is op het niveau van economie en telecommunicatie onderling verweven aan het raken. Er ontstaat voorzichtig een bewustzijn van één-wereld, en dat is goed. Dat is het plan; dat is wat er moet gebeuren. Maar een eerste contact met andere levensvormen kan het proces van natuurlijke eenwording in de wereld bedreigen en ondermijnen. Dus we moeten het proces van het verenigen van de wereld voortzetten, de wereldreligies verenigen, zelfs haar naties, en haar culturen, en ons voorbereiden op het binnentreden in een groter universum, omdat het daar is waar onze verenigde wereld zichzelf zal uitdrukken.


HH: Maar op korte termijn moeten we een dreiging afwenden, toch?


RS: Dat is juist, ja. Onze eerste uitdaging – nou, er zijn er eigenlijk twee – is om de ecologische crisis in onze wereld aan te pakken die we grotendeels zelf hebben gecreëerd, én om de Interventie aan te pakken, de stille invasie van andere levensvormen in onze wereld, die in principe proberen deze tijd van instabiliteit te benutten en ons tegen elkaar op te zetten om langzaam en stilletjes de controle over deze wereld over te nemen, wat ze op een aantal manieren doen; daar kunnen we zeker over praten.


HH: en wat voor soort wapens hebben ze in hun arsenaal? En waarschijnlijk zijn zij simmer dan wij? Hebben zij wapentuig dat wij niet hebben?


RS: Nou om te beginnen zou ik de Interventie een beetje moeten uitleggen. De Interventie is een kleine expeditiemacht van economische organisaties. Ze zijn niet groot in aantal. Ze hebben geen grote militaire troepenmacht.


HH: En waar komen ze vandaan?

RS: Ze zijn uit ons lokale universum gekomen. Je zou kunnen zeggen …. een analogie zou kunnen zijn: Het is net of wij, mensen, voor het eerst ons huis uitstappen op weg naar de grote stad, en we komen als eerste de drugsdealer op de hoek van de straat tegen. Weet je, het hoeven niet per sé liefdevolle en verlichte mensen te zijn. En ons eerste contact zal zijn met diegenen die met een reden voor onze deur staan, met een agenda.

Dus dat is de Interventie, een kleine groep die niet de intentie heeft de wereld of de mensen te vernietigen. Ze willen stilletjes toegang verkrijgen tot de wereld en tot ons, de menselijke familie. Ik hoor mensen vaak zeggen, als een soort reactie op deze Boodschap: "Nou, als ze ons niet vernietigd hebben, dan zullen ze hier wel zijn voor ons welzijn.” Dat is een logische denkfout. Zeggen "Ze hebben niets vernietigd dus ze zijn hier om ons altruïstisch te steunen”, is geen logische bewering, want als het niet hun bedoeling is om iets te vernietigen, maar om het te stelen? Dan zouden ze het uiteraard niet vernietigen.


HH: Wat ze ook van plan zijn te doen, wat ook hun motivatie is, ik zou willen vragen waarom ze zichzelf niet meer hebben laten zien.


RS: Omdat dat niet hun bedoeling is. Ze willen stilletjes werken met verschillende machtige groepen in de wereld en zichzelf op een aantal manieren verweven met de menselijke samenleving, waar we nog wat meer over kunnen spreken, en dan daarna misschien zichzelf bekend maken wanneer ze zodanig geïntegreerd zijn dat zij brede steun van de meeste mensen zouden ontvangen.


HH: Dus je zegt dat ze hier al zijn en bezig zijn, maar dat ze alleen maar werken met bepaalde organisaties?


RS: Dat klopt. Ze ontvoeren mensen. Ze kweken individuen, hybride individuen, die in de toekomst leiders van de wereld zouden kunnen worden, maar die op één lijn zullen staan met de Interventie zelf. Helaas wordt het duister, maar ja realiteit is realiteit. Realiteit is niet gemakkelijk. En zoals ik zeg: het universum is natuur; natuur is het universum. Wij hebben hier te maken met natuur, en de natuur is hard net als dit. Maar er is ook een groter goed aan het werk in dit proces. En er is absoluut een zinvolle en hoopvolle uitkomst voor de wereld, dat voel ik.


Dit is dus één verkeersdrempel. De Interventie is één verkeersdrempel, we moeten afremmen en voorzichtig zijn vóór we daarna verder kunnen gaan, het grotere universum in.


HH: Met wie werken ze nu samen? Werken ze ergens met een regering of werken ze gewoon met personen die ze van de straat hebben geplukt en waar ze mee geknoeid hebben? Hoe zit dat in elkaar?


RS: Nou, laat me in principe de vier dingen opsommen die ze in de wereld aan het doen zijn en dan weet je meteen met wie ze samenwerken en hoe. Het eerste activiteitengebied is dat ze mensen in machts- en gezagsposities beïnvloeden, dat wil zeggen politieke macht, economische macht, religieuze macht; ze beloven hen een grotere technologie en wie weet misschien wapentuig en ook spirituele macht: het vermogen anderen te bekeren of hun religies oppermachtig te maken in de wereld. Dit zijn de beloften die zij doen, de prikkels die zij geven aan hen die aan de macht zijn. En die zijn vaak gevoelig voor deze prikkels, gevoelig voor de belofte van macht afkomstig van een hogere autoriteit want die zouden zij kunnen gebruiken om een hogere positie in de wereld in te nemen. Dat is dus hun eerste werkterrein.
Het tweede werkterrein is het vestigen van verborgen bases in de wereld waarvandaan ze niet alleen kunnen opereren, maar ook invloed kunnen uitoefenen op grote bevolkingsgroepen; ze genereren daarbij een invloedskracht in de mentale omgeving – zo noemt de Nieuwe Boodschap van God dat - dat is de gedachtenomgeving, waar wij weinig van weten en die, eerlijk gezegd, een heel ander natuurrijk in het universum is. Het is een heel ander rijk waarin fysieke wezens elkaar kunnen beïnvloeden en vormen. Wij weten niets van deze omgeving die de mentale omgeving wordt genoemd, maar zij wel, en ze zijn zeer bekwaam in het beïnvloeden van andere wezens in deze mentale omgeving.


HH: Dus jij zegt, dat deze wezens, net als een of andere schurk uit een James Bond film –nou ja, ik wil het niet al te banaal maken – maar jij zegt dus dat zij net als een soort James Bond-schurk uit de film, geheime bases hebben en dat ze onze geest beïnvloeden op een manier die wij niet volledig begrijpen?


RS: Correct ja. Nu beïnvloeden ze niet iedereen: niet iedereen staat onder een soort controle. En hun invloed vind je vaak, waarschijnlijk subtiel, in dicht bevolkte gebieden. Maar ze hebben als doel om ons stilletjes te laten wennen aan de aanwezigheid van niet-menselijke intelligenties in onze wereld, wat een tamelijk radicale verschuiving is in de mentale omgeving. Ik weet niet of jij ooit in de buurt bent geweest van een niet-menselijke intelligentie of die ervaren hebt, maar het is psychologisch een dramatische ervaring. En dus proberen zij mensen daaraan te laten wennen en ook aan hun iconen en symbolen, zodat dat uiteindelijk zou leiden tot de acceptatie van niet-menselijke intelligentie in de wereld, ja zelfs tot hen als leiders van de wereld. Dus dat is het tweede werkterrein: het vestigen van bases.
Het derde terrein is dat ze onze spirituele en religieuze overtuigingen manipuleren; eigenlijk profiteren ze van de verwachte wederkomst van een Jezus Christus of een andere religieuze figuur, of van onze ideeën over ontwaken of verlossing; de bezoekers gebruiken die dan als een soort spirituele kleding, ze hullen zichzelf daarin.


HH: Dus ze gaan gevestigde religie kapen?


RS: Ik geloof absoluut dat dat al gebeurt op verschillende plekken, met het radicaliseren van bepaalde volkeren die religieus gezien weinig rechten hebben, of met het versterken van hen die een zeer profetische geloof hebben of een einde-der-tijden geloof.


En vervolgens is het laatste werkterrein het kruis-en-mix programma, waarbij ze langzaam maar zeker gedurende vele tientallen jaren mensen ontvoeren, om die te veranderen en hun genen te gebruiken om in feite een hybride wezen te creëren dat eruit ziet, klinkt, loopt en praat als een menselijk wezen, maar dat een veel hoger intelligentie- en vaardigheidsniveau bezit waarmee andere mensen beïnvloed kunnen worden, en dat fundamenteel afgestemd is op de Interventie en haar agenda.
 
 

HH: En waar zijn die hybriden dan?


RS: Die lopen, zoals David Jacobs zou zeggen, al tussen ons in. Ze infiltreren langzaam de menselijke samenleving; het is al een tijd aan de gang. Het is niet breed opgezet. Het is niet zo dat iedereen die je op straat tegenkomt er eentje zou kunnen zijn, of dat de President er eentje zou kunnen zijn. Het is veel subtieler. Maar dit is wat de Nieuwe Boodschap van God onthult.


HH: En als die hybriden heel slim zijn, als zij vaardigheden hebben die wij niet hebben, en als ze onze samenleving zoals wij die kennen aan het infiltreren zijn, dan is er niet veel wat we kunnen doen, want wij hebben immers maar een bepaalde mate van vaardigheden? Dus als zij meer kunnen, winnen zij.


RS: Ik weet precies wat je zegt. Het klinkt misschien als een tamelijk hopeloze situatie. Maar dat is het in feite helemaal niet. En ik kan uitleggen waarom. Wat ik hierover ga zeggen komt uit een andere verzameling teksten. Dit komt uit de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid, dat is een reeks briefings afkomstig van een bron buiten onze planeet die zichzelf de Bondgenoten van de Mensheid noemen. We kunnen praten over wie zij zijn en waarom we zouden geloven dat zij zijn wie zij zeggen te zijn.

HH: Dus we hebben vrienden daar buiten.

RS: We hebben vrienden daar buiten die met grote bezorgdheid deze Interventie gadeslaan – die zien dat de mensheid langzaam onder de invloedssfeer van een grotere macht valt; ze willen niet dat dit gebeurt, ze waarderen ons als een inheemse bevolking en de grotere gaven die we kunnen geven. Wat zij dus hebben gedaan is een kleine groep waarnemers sturen een plek dichtbij onze wereld. Ze hebben vier sets Briefings gegeven, in de loop van twintig jaar. De laatste set was twee jaar geleden.
En in deze Briefings vertellen ze eigenlijk in heldere, simpele taal wie er in onze wereld is, wat die aan het doen zijn en waarom. Het is net alsof we jarenlang in het duister getast hebben omtrent het fenomeen UFO. "Wat is het? Ik weet dat er iets aan de hand is.” En de Bondgenoten van de Mensheid zeggen gewoon: "Kom, laten we het licht aan doen.” Klik. En de lichten gaan aan en plotseling kun je zien wat er aan de hand is.

Dat is dus het doel van de Briefings. En ze doen dat vind ik heel mooi. Ik moedig iedereen aan deze Briefings te lezen. Ze zijn kort. Ze staan gratis online. Ze komen meteen terzake en ze halen er echt de essentie uit van dit hele contactfenomeen waar we al die tijd maar naar gekeken hebben.

HH: Maar als ons belang hen ter harte gaat, waarom zijn ze dan niet op CNN of gebruiken ze Facebook of iets waardoor wij er allemaal mee in contact kunnen komen?

RS: Nou, zoals ze in hun Briefings vertellen: het is hun bedoeling om in harmonie samen te werken met de Schepper van al het leven. En de Schepper van al het leven heeft in feite een beroep gedaan op deze lui, deze Bondgenoten van de Mensheid, om te proberen in contact te komen met de wereld van de mensheid als een gebaar van vriendschap. Want God werkt via relaties – een hele belangrijke waarheid, vind ik.

En dus zijn de Bondgenoten van de Mensheid hier niet als een compleet aparte realiteit en gaan ze in één streep door naar de President. Nee, zij werken gelijk op met het proces van Openbaring omdat hun boodschap daar een groot deel van uitmaakt. Ik bedoel zij zijn fysieke wezens die vertellen hoe het leven is in onze lokale ruimtebuurt en hoe dingen daar in hun werk gaan…. en ik denk dat het beter is dat fysieke wezens dat doen met wie we mettertijd misschien een relatie zullen gaan hebben, dan dat de Schepper dat doet.

Er zijn dus twee Boodschappen die via Marshall gekomen zijn. Je hebt de Nieuwe Boodschap van God en je hebt de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid.

HH: Proberen de Bondgenoten van de Mensheid hybriden te maken met ons? Zijn ze op die manier met ons bezig?

RS: Nee, helemaal niet! De Bondgenoten zijn waarnemers. Ze zijn niet eens meer in de buurt van onze wereld. Hun doel was om binnen het bereik van deze wereld te komen, de Interventie te observeren, hun briefings af te geven bij Marshall, de Boodschapper van de Nieuwe Boodschap van God, en dan te vertrekken. En wat hun briefings doen is eigenlijk de status van contact te onthullen en ons, de oorspronkelijke bewoners, kracht te geven ons te verenigen, om ermee om te kunnen gaan en ons te laten zien hoe we dat kunnen doen. Ze zijn hier niet om verbindingen te leggen of om ons voor een of andere federatie uit te nodigen of zoiets.

HH: Maar als ik dat zo hoor, als ze alleen maar aan het observeren zijn, dan is dat de belangrijkste doel van hun werk en hebben ze geaccepteerd dat we deze kosmische slag wel eens kunnen verliezen.

RS: Correct. Ik bedoel, dit is mensen in hun kracht zetten, en het is een zaak van iedereen. Wil je in je kracht gezet worden? Ik bedoel, mensen willen gered worden – door de Zoon van God, door een profeet of een goeroe, door buitenaardsen. Ze willen dat er een macht van buitenaf hen komt redden, terwijl de meeste mensen grote problemen hebben met gezag en niet eens op externe krachten vertrouwen. Dus we hebben aan de ene kant deze grote vertrouwenskwestie en aan de andere kant deze empowerment kwestie.

Wat de Nieuwe Boodschap eigenlijk zegt is: "Jullie zijn de oorspronkelijke bewoners. Jullie hebben de spirituele kracht van Kennis binnenin jullie, die door jullie heen zal bewegen om te doen wat er in jullie leven gedaan moet worden, al naar gelang het doel waarvoor jullie in de wereld zijn. Doe het, en hier zijn de middelen om het te doen.”

HH: Maar nu hebben we deze grote dreiging, en je zei zojuist: "Hier zijn de middelen.” Als deze grote strijd voor ons ligt waar we ze moeten uitproberen en de eerste kosmische bezoekers hebben het niet zo goed met ons voor; ze willen ons gebruiken; ze kruisen en mixen met onze genen: hoe gaan we deze middelen dan inzetten, deze kracht waar van jij zegt dat ze binnenin ons ligt, om deze dreiging te kunnen afwenden? Hoe doen we dat?

RS: Goede vraag.

HH: …. want veel mensen die hiernaar luisteren zullen hierin niet met je meegaan. In feite zullen sommige mensen die hiernaar luisteren me emails gaan sturen zoals de laatste keer, met daarin: "Deze vent is gek!”

RS: Ja, nou, er is wel veel dat we kunnen doen. Ik wil eerst eigenlijk duidelijk maken wat we tegenover ons hebben. Het klinkt misschien als een overweldigende macht. Dat is het niet. De Interventie is klein. Ze vertrouwen volledig op onze instemming. Ze verwachten totaal geen enkele weerstand. Ze voeren een plan uit dat zo vaak uitgevoerd is bij vele jonge, opkomende werelden in het universum. En dus zijn ze erg broos en niet flexibel als kracht, en dat maakt het interessant. Dit zeggen de Briefings van de Bondgenoten.

En wij zijn, aan de andere kant, met zes of zeven miljard onvoorspelbare, ongedisciplineerde mensen. Wij hebben een enorm historisch verleden dat laat zien wat Interventie is. Veel mensen zijn aan interventies onderworpen geweest, gekoloniseerd, geëxploiteerd door grotere mogendheden. Zij weten precies hoe dat is. En als zij deze boodschap zouden horen, dat dit contact een natuurgebeuren is – we hoeven maar naar onze eigen geschiedenis terug te kijken om te begrijpen wat contact met inheemse volkeren betekende – dat wij, de oorspronkelijke bevolking, eigenlijk alle kracht hebben die we nodig hebben om deze Interventie dwars te zitten, net zoals de inheemse volkeren van Noord-Amerika deden, net als de inheemse volkeren van Zuid- en Midden-Amerika deden. Ik bedoel inheemsen hebben wél de kracht.

Aan de andere kant is de Interventie bezig met het zaaien van talrijke samenzweringen in de wereld, zelfs over henzelf, en dat maakt mensen op efficiënte wijze krachteloos en overtuigt hen ervan dat het geen zin heeft om weerstand te bieden, of dat een of andere supermacht in de regering iedereen controleert en dat wij geen enkele kracht hebben. Ik bedoel: de Interventie is de samenzwering achter vele samenzweringen.

HH: Ik wil hier niet de slimme jongen uithangen, maar hoe weet ik dat wat jij me nu vertelt niet een van die gezaaide samenzweringstheorieën is?

RS: Nou, natuurlijk. Ik bedoel: ik moedig jou en iedereen aan wat dat betreft goed op te letten. Hoe kom je het aan de weet? Let erop wat ik aan je vraag. Vraag ik aan jou om je vertrouwen te stellen in één persoon, een profeet, een Boodschapper? Vraag ik je om je vertrouwen te hebben in een buitenaardse mogendheid? Of zeg ik: Je kwam in de wereld om iets belangrijks te doen en je hebt de kracht om het te doen?

HH: Maar hoe kan ik krachten in mijzelf aanboren of middelen waar ik misschien toegang toe zou kunnen verkrijgen als ik niet helemaal zeker ben van waartegen ik vecht? En als er hybriden zijn onder ons die bij ons geïnfiltreerd zijn en die er net als wij uit zien maar die sterker zijn dan wij, maar ik weet niet eens wie dat zijn? Dan vecht ik toch met beide handen vastgebonden op mijn rug?