De Talmoed van Jimmanuel
 
Afbeelding invoegen
 
Dit document is misschien wel het echte testament over Jezus, of Jmmanuel zoals hij hier genoemd wordt. De schrijver van dit verslag was de discipel Judas Ischkerioth), van wie algemeen wordt aangenomen dat hij Jezus verraden heeft aan de Romeinen, maar dat was Judas Ihariot, zoon van de Farizeeer Simeon Ihario.. Judas Ischkerioth was de enige geletterde discipel, en hij is al die tijd met Jmmanuel meegereisd. 
 
In 1963 ontdekte een Grieks-orthodoxe priester,  Markus Isa Rashid, samen met zijn vriend de Zwitser Eduard Billy Meier, een UFO-contactee,  even buiten Jeruzalem het manuscript, op telepathische aanwijzingen van Pleiadiers. Het lag verborgen in een verlaten graftombe (waarschijnlijk het graf van Joseph van Arimatea, nu bedolven onder een aardverschuiving) onder het zand en een platte steen, goed verpakt in een met hars ingesmeerde dierenhuid,. Isa Rashid kon het oude Aramees lezen en ontdekte al snel dat dit werk niet zomaar openbaar gemaakt kon worden, omdat het op cruciale punten recht tegen de officiele leer in ging. 
 
Aangezien Rashid enige kennis had van het Duits begon hij met de vertaling, daarbij geholpen door een hooggeplaatste vriend die goed Duits sprak, en stuurde deze vertalingen naar Billy. Zelf bleef hij in het bezit van de originele documenten (4 rollen). In 1970 had hij de 1e 36 hoofdstukken vertaald en naar Billy gestuurd. Achteraf is gebleken dat Rashid de indoctrinatie van de Christelijke leer niet van zich af kon zetten, waardoor hij deze teksten niet objectief kon benaderen en er 'besmetting vanuit de Bijbelteksten' insloop, welke teksten op zich ook al incorrect waren. 
 
In 1974 schreef Rashid dat zijn vertaalwerk ontdekt was door de autoriteiten en dat hij had moeten vluchten met het materiaal naar een vluchtelingenkamp in Libanon. Dit kamp werd gebombardeerd door de Israeli's, waardoor Rashid overhaast naar Bagdad vluchtte. Het materiaal  moest hij achterlaten en het werd (expres?) vernietigd bij het bombardement en de daarop volgende brand.
 
In 1976 werd Rashid met zijn gezin in Bagdad vermoord. Billy Meier was dus de enige die overbleef met een deel van de vertaalde Talmoed van Jmmanuel. Maar wat er overgebleven is, is al voldoende om een bom te leggen onder wat algemeen aanvaard en geloofd wordt door Christenen en Joden. 

In 1978 verscheen de eerste, matige Duitse vertaling. Later werd die vertaling verbeterd en ook in het Engels gepubliceerd (1992). Na 2011 werd met hulp van de Plejadiers de vertaling zodanig verbeterd en aangepast, dat er nu een absoluut correcte vertaling bestaat van (een kwart van) de Talmoed van Jmmanuel. Alle informatie over Jmmanuels leer en reizen in India en Kashmir is  helaas verloren gegaan. Jmmanuel was na zijn 'dood' hiernaartoe getrokken, samen met Judas Ischkerioth en later met zijn moeder en broer.
 
Het boek is in het Engels te bestellen bij Amazon, ISBN-13 978-1-893157-12-5 of ISBN-10 1-893157-12-1.  Dit is echter niet het correcte boek! Het originele, enige juiste boek met veel commentaren en uitleg zowel in het Duits als het Engels, is te bestellen bij de organisatie FIGU in Zwitserland. 
 
Dr. James Deardorff, toenmalig professor aan de universiteit van Oregon, heeft dit manuscript uitgebreid bestudeerd. Zijn bevindingen kun je lezen op http://www.tjresearch.info  (niet beveiligd)
 
Hij geeft o.a. uitleg over hoe het manuscript ontdekt werd,  een overzicht van de Talmoed, de connectie met UFO's, de New Age spiritualiteit, de echtheid van het manuscript etc. Bovendien heeft hij de evangelies van Mattheus en Markus uitgebreid vergeleken met deze Talmoed. 
 
 
Zelfgemaakt filmpje van Billy Meier  van de UFO's waarmee hij in contact stond:
 

Dit filmpje staat op de website van Michael Horn, die de officiele contactpersoon is voor de nalatenschap van Billy Eduard Meier.
 
 
De FIGU website bevat veel informatie over Billy Meier.


 
Opzienbarende onthullingen over Jmmanuel in deze Talmoed
 
1. De vader van Adam was niet God, maar een buitenaardse ET afvallige leider.
 
2. Jezus is de zoon van de wachter-'engel'/'hemelse zoon' Gabriel.
 
3. ET/hemelse zonen zijn de beschermengelen van God. 
 
4. God is niet het allerhoogste, hoger dan God is de Schepping.
 
5. God en zijn engelen zijn 'uit de diepten van het universum gekomen'. De sterrenconstellatie De Pleiaden speelt hier een rol. Deze buitenaardse wezens zouden 10.000 jaar geleden besloten hebben de mensen van de aarde bij te staan door af en toe boodschappers te sturen.
 
6. Jezus/Jmmanuel stond regelmatig in contact met deze beschermengelen, die via UFO's kwamen en gingen en hem af en toe ook ophaalden. 
 
7. Jezus/Jmmanuel is niet gestorven aan het kruis, Jozef van Arimathea heeft Jezus in zijn eigen graftombe in drie dagen zodanig opgelapt dat hij zich weer aan diverse mensen kon vertonen. Er was namelijk een tweede, geheime toegang tot het graf.
 
8. Judas Ischkerioth, de schrijver, is niet degene die Jezus heeft verraden, dat was Judas Ihariot, de zoon van de Farizeeer Simeon.
 
9. De 'Hemelvaart' is een UFO geweest die Jmmanuel heeft meegenomen naar Syrie waar zeker twee jaar in Damascus heeft geleefd. 
 
10. Daarna heeft Jmmanuel ook nog in India en mogelijk Amerika gewerkt.
 
 
Voorspellingen van Jmmanuel:


35:40 "Het duurt twee maal 1000 jaar voordat de tijd komt dat mijn leer opnieuw gepredikt wordt, zonder dat het vervalst wordt,..... dit verwijst naar de Zwitser Billy Eduard Albert Meier, hij is de opvolger van Jmmanuel en Mohammed uit de lijn van Nokodemion.
 
30:10 "En de tijd zal komen over vijf keer 100 jaar dat een nieuwe man als profeet zal opstaan in dit land ....
 
30:14 ... hij zal Mohammed  heten..." 

 
Afbeelding invoegen
 
Een deel van het manuscript, een UFO en een door de Pleiaden doorgegeven tekening van Jmmanuel.
 
Enkele voorbeelden van contacten met buitenaardsen:
 
a. De engel die in een 'droom' tegen Joseph zei dat hij met Maria moest trouwen was een beschermengel of ET gestuurd door Gabriel, Jmmanuel's ET vader, en deze ET kwam Joseph dat persoonlijk mededelen.
 
b. De 'ster van Bethlehem' was een UFO met een schijnwerper.
 
c. Gabriel, de hemelse zoon/ET, kwam Joseph persoonlijk vertellen dat ze moeten vluchten naar Egypte.
 
d. Na de doop kwam er een UFO (metaalachtig licht) naar beneden, Jmmanuel stapte erin, steeg op en werd 40 dagen lang niet gezien. Hij verbleef ergens tussen het Noorden en het Westen, alwaar hij kennis en wijsheid van de engelen/ET's leerde. (De Nieuwe Boodschap van God noemt het Kennis en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap). 
 
Afbeelding invoegen
 
Tekening volgens de Pleiadeier Semjase van Jmmanuel;
Semjase was een van de ET's met wie Billy Meier in contact stond.