In dit interview vertelt Reed Summers wat de mensheid nu meemaakt: een alien interventie
die anders is dan wat lang geleden plaats vond, en vertelt hij hoe we ermee om moeten gaan.
Het interview werd afgenomen door Studio Vista voor hun documentaireserie "Demonen of Aliens".
Het is uitgeschreven in twee delen. 
 
De Realiteit van het Contact met Aliens - deel 1 
 

Belangrijke vragen

Als we kijken naar de realiteit van contact denk ik dat het belangrijk is te beginnen met de vragen:·

  • Wie is op bezoek in onze wereld?
  • Waar komen ze vandaan?
  • Waarom zijn ze hier?
  • En wat doen ze hier?
  • Zou het misschien zo kunnen zijn dat het geen engelen of demonen zijn, maar in feite aliens, fysieke wezens vanuit het universum rondom ons die onze wereld bezoeken voor bepaalde doeleinden en met een bepaalde agenda?
  • En ook: Als het contact er is, wat betekent dit dan voor jou en mij? Wat betekent het voor de godsdiensten van de wereld, voor de regeringen van de wereld, voor de economieën van de wereld?

Want contact met intelligent leven is een enorme verschuiving naar een nieuwe realiteit van bewustzijn en begrip op bijna alle niveaus van de menselijke samenleving, religie en nog veel meer. Dus deze vragen zijn erg fundamenteel en ze leiden ons het mysterie binnen en de manifestatie van dit fenomeen.

De kern: het contact is al aan de gang

Als we dit fenomeen onderzoeken vinden we bepaalde waarheden. Ik vind het erg belangrijk deze waarheden te erkennen en daar bij stil te staan en niet in de details te duiken van het fenomeen; niet verslingerd te raken aan nog meer waarnemingen, nog meer rapporten, nog meer wilde verklaringen over wat het is en wie deze wezens zijn enz. Het is essentieel om terug te komen op de kern van wat er gebeurt. De kern van wat er nu gebeurt, de waarheid van wat er gebeurt, is dat het contact al gaande is. Ons isolement in het universum is voorbij. Dit contact is geen vriendelijk bezoekje of een welwillende ruimteverkenning of een wetenschappelijk experiment. Het is een Interventie in onze wereld – een Interventie die hier in werkelijkheid is om toegang te verkrijgen tot de Aarde, haar grondstoffen en haar mensen. Dit is een essentiële waarheid. En deze waarheden gaan het leven zoals wij het kennen voor onze soort veranderen. Zodra onze soort in contact komt met andere vormen van intelligent leven zal alles mettertijd langzaam beginnen te veranderen, zoals een tektonische verschuiving die onder onze voeten plaats vindt die we nauwelijks voelen, maar die jaar voor jaar, en tientallen jaren achter elkaar voortgaat. Het zal een enorm effect hebben op de mentale omgeving van de wereld, op het politieke landschap van de wereld, op de symbooltaal van de mensheid en op de religieuze overtuigingen van de mensheid.

Hoger uitkijkpunt

Het is belangrijk – in feite cruciaal, denk ik – om een stap achteruit te doen en te kijken naar dat contact vanaf een hoger uitkijkpunt, neem 30 km, of misschien 8 km naar beneden kijkend naar de Aarde; om werkelijk te gaan begrijpen dat als contact plaatsvindt, dit alles op elk niveau voor de mensheid zal gaan veranderen. Voldoende mensen moeten hun verstand, hun leven, hun relaties, hun werk, hun filosofieën en hun godsdiensten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Zo niet, dan zullen we allemaal onverwachts overvallen worden. We zullen geschokt en verbijsterd zijn. En we zullen in het wilde weg onze angsten en verwachtingen projecteren op dit fenomeen; we gaan allerlei soorten rare associaties maken en ons vastklampen aan allerlei soorten voorkeurs-overtuigingen over wie de bezoekers zijn en wat zij vertegenwoordigen. Terwijl het in feite een erg simpele realiteit is en een simpele waarheid wie de bezoekers zijn en waarom ze hier zijn. En de waarheid is zo helder als wat voor hen die hun verstand en hun leven kunnen voorbereiden op dit kijken vanuit dit hogere uitkijkpunt.

Veel interesse in UFO’s enz.

Ik wil ook zeggen dat er een reden is waarom mensen over de hele wereld geïnteresseerd zijn in de realiteit van contact, UFO’s en deze verschijnselen. Er is een reden waarom we ons ertoe aangetrokken voelen. En dat is omdat het verbonden is met de diepere spirituele geest binnenin ons die zelf verbonden is met het evolutionaire pad van onze wereld. Wij zijn allemaal naar deze wereld gekomen om de wereld op dit moment van onze evolutie te dienen. En toch, als we dit moment in onze evolutie niet begrijpen of als we alleen maar bezig zijn met onszelf en ons persoonlijke leven of met de gebeurtenissen van de dag of de week, wordt deze spirituele geest in ons niet geactiveerd; die wordt genegeerd. En dat is zo ongeveer wat ik denk dat er over de hele aardbol heen gebeurt.

Er is iets gaande, maar wat?

Er zijn miljoenen mensen die zeer geïnteresseerd zijn in het fenomeen contact; ze willen meer weten. Ze voelen dat er achter dit verschijnsel iets echts gebeurt, iets doordringends en dat het gevolgen zal hebben voor hun toekomst en de toekomst van het leven op Aarde op een manier die we nauwelijks kunnen uitleggen op dit moment. Ze weten dat dit waar is. Het is een dieper gevoel van weten dat miljoenen mensen over de hele aarde hebben. En toch is er bijna niets in de wereld dat dat gevoel kan bevestigen, ondersteunen. In feite wordt de spot gedreven met dat gevoel van belangstelling voor en onderzoek naar dat contact. En tenslotte: er is nu een religieuze traditie in de wereld die de realiteit van contact erkent en ons erop voorbereidt. Niet een religie uit de oudheid die al duizenden jaren bestaat in de wereld en die nu reageert op deze nieuwe drempel waar ons ras voor staat – de drempel van contact; nee, een spirituele traditie die in de wereld is gekomen om ons de middelen te geven om ons voor te bereiden op deze grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Contact is de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en het vindt onder onze ogen, onder onze voeten plaats. En mensen over de hele wereld kunnen dit denk ik voelen en ze weten het. Ze kunnen voelen dat er iets gebeurt onder de radar, waar nauwelijks melding van wordt gemaakt, dat onze wereld in een hele nieuwe, onzekere en onvoorspelbare richting beweegt en dat wij in grote lijnen er allemaal gewoon op reageren. We klampen ons vast aan dingen in de wereld of proberen het op allerlei soorten manieren te verklaren. Maar in wezen is er iets groots aan het gebeuren.

Hoe bereiden we ons voor?

De Nieuwe Boodschap van God is een geschenk van Openbaring om ons te vertellen wat dat grote ding is, wat het voor ons betekent, hoe we ons erop moeten voorbereiden en hoe wij een steentje kunnen bijdragen aan dat algemene evolutionaire traject van onze menselijke soort en dat we er ons niet tegen moeten verzetten; dat we niet moeten proberen de overtuigingen van ons tijdperk of de gouden tijden uit het verleden of van onze voorvaderen of onze vaders en moeders opnieuw leven in te blazen, maar in plaats daarvan mensen te zijn in de wereld die een bijdrage leveren om deze volgende grote sprong voor de menselijke soort mogelijk te maken.

De Nieuwe Boodschap van God onthult dat onze wereld aan het opkomen is in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Ze vertelt ons eigenlijk de geschiedenis van onze planeet en onze soort in relatie tot dit grotere universum van leven. Ze vertelt de geschiedenis van hoe wij van een vóór-talige en vóór-maatschappelijke wereld naar een stammenwereld gingen, naar een wereld waar stammen naties werden en naties wereldcoalities en wereldbonden, zowel economisch als politiek, allemaal gefocust op de uiteindelijke richting, het uiteindelijke eindpunt van één wereld, één mensheid; en de geboorte van een nieuw gevoel van identiteit dat jij en ik meer ménsen zijn dan dat we Amerikanen of Christenen zijn, of Russen of Katholieken, Chinezen of Tibetanen, enzovoorts. We zijn menselijke wezens en we hebben veel gemeenschappelijk dat we moeten omarmen en bijdragen aan een grotere leefgemeenschap.

De volgende onvermijdelijke stap in onze evolutie

Dit is het verhaal dat de Nieuwe Boodschap van God ons onthult. En hiermee laat ze zien dat het de drempel van contact met andere vormen van intelligent leven is die uiteindelijk de volgende fase activeert, het volgende hoofdstuk van de menselijke ervaring voorbij wat we ooit op eigen houtje zouden kunnen bereiken middels een filosofie of een nobele ideologie. Het is contact met andere vormen van intelligent leven die ons ertoe zullen dwingen ons te verenigen, onze eindeloze conflicten in de wereld te stoppen en om één volk in een grotere gemeenschap van leven in het universum te worden. Dit is de grootste evolutionaire stap die een wereld kan nemen. Het is onvermijdelijk. Het wachtte erop dat het zou gaan gebeuren. Het wachtte erop 2000 jaar geleden toen Jezus op de aarde rondliep. Het wachtte er 100 jaar geleden op toen koloniale machten en de naties van onze wereld op elkaar stootten in de grote Wereld Oorlogen. Ons contact met intelligent leven was iets onvermijdelijks. Het is een evolutionaire stap die er altijd al op wachtte dat wij hem zouden nemen. En nu het bezoek begonnen is en nu de mensheid steeds meer een wereldbevolking wordt, nu is die grote stap gaande – de voet is letterlijk van de grond geheven. Hij is nog niet weer neergekomen, de schoen is nog niet neergekomen en we zitten midden in de open lucht, midden in onzekerheid en op een nieuwe grens.

 

Bronnen:

https://www.community.newmessage.org/reed-summers-reality-of-alien-contact-interview-part-1-of-2/

Om deze link te kunnen volgen moet je ingeschreven zijn bij de Worldwide Community. Inschrijven is gratis.

https://www.studiovista.org/demons-or-aliens

Dit is de studio die een 12-delige docu serie maakt over aliens, en in het kader daarvan hebben ze o.a. Reed Summers geïnterviewd.

 


 

Het leven in het universum

We zijn aan het opkomen in dit universum van intelligent leven. En de Nieuwe Boodschap van God onthult hoe het leven daar is, wat enorm belangrijk voor ons is om te begrijpen. Want als wij niks begrijpen van wat er over de grens is, de grens van wat we kunnen zien en detecteren met behulp van wetenschap, dan zullen we niet erg effectief zijn in het begrijpen en interpreteren van het bezoek van hen van voorbij die grens van de bekende wereld, het bekende universum. Dus we moeten sommige dingen weten en begrijpen over het universum waarin we leven.

De Nieuwe Boodschap van God legt dit heel helder uit voor iedereen om het te lezen en te begrijpen. Ze zegt een paar zeer belangrijke dingen, namelijk dat het universum een uitdrukking van de natuur is. Het is niet een universum dat alle wetten van de wetenschap en de natuur die wij in de wereld begrijpen geschonden en overtreden heeft. Het is een plek van natuurlijke verschijnselen. Zoals wij het leven in de wereld hier zien waar de sterken de zwakken domineren, waar een grote strijd gaande is om te overleven en om middelen te verkrijgen die nodig zijn voor overleving, waar concurrentie is om leefomgeving en ruimte, zo is het ook in het universum waarin wij leven. En voor mij is dat het meest redelijke vertrekpunt.

Waar te beginnen?

Waarom zouden we geloven dat het universum een spiritueel rijk is van transcendente wezens en verlichte meesters en altruïstische ruimteverkenners die rond zoeven om wetenschappelijke experimenten te doen voor elkaar? Waarom zou je daar beginnen als je kunt starten met het overduidelijke vertrekpunt – dat het universum gewoon natuur is? En daarbuiten in de uitgestrektheid van de ruimte is overleving misschien niet zo gemakkelijk. Grondstoffen zijn misschien niet zo gemeengoed. Werelden als de aarde zijn misschien wel zeldzaam. Dit zijn allemaal vertrekpunten.

En als we kijken naar deze vertrekpunten beginnen we te beseffen dat het universum een uitdagende plek is. Het is een plek van interactie; van handel, mogelijk, en ook van enorme beïnvloeding. Vormen van intelligent leven beïnvloeden elkaar, en dit is een van de grote hobbels die zowel vóór ons als wereld en ook vóór ons individueel liggen. Hoe zou het zijn om in dezelfde kamer te zijn met een andere vorm van intelligent leven die een psychologie heeft die op geen enkele manier overeenkomt met die van ons?

Mentale beïnvloeding

Twee intelligenties in dezelfde ruimte beïnvloeden elkaar. Dit is een heel belangrijke waarheid over het leven in het universum zoals dat gepresenteerd wordt door de Nieuwe Boodschap. En de reden waarom dit zo belangrijk is is dat we op dit moment allemaal te maken hebben met invloed die over onze wereld heen uitgespreid wordt door andere vormen van intelligent leven. Elke dag dat je de deur uitloopt, de wereld in stapt loop je een mentale omgeving in – een omgeving die je niet kunt zien en aanraken maar die in de geest gevoeld en ervaren wordt als gedachtevormen elkaar beïnvloeden, als verschillende geesten hun denken en emoties op elkaar projecteren. We kunnen dit uit onze eigen geschiedenis begrijpen, de geschiedenis van reclame maken, de geschiedenis van naties die elkaars waarneming en gedachten beïnvloeden. Dit is een soort mentale omgevingsinvloed op kleine schaal.

Nu hebben we te maken met andere vormen van intelligent leven, veel ouder, technologisch veel geavanceerder, veel machtiger dan wij zijn. De Nieuwe Boodschap van God onthult dat zij een enorm vermogen hebben ontwikkeld in de mentale omgeving. Dus in de buitenwereld is de mentale omgeving vandaag de dag aan het veranderen en mensen voelen dit of ze het nu kunnen bevestigen of niet. Er is een verandering in het gevoel, de toon en de teneur van de wereld en we zijn er allemaal in ondergedompeld als een vis in de zee. Maar we begrijpen niet dat het een zee is, weet je. Wij hebben dat perspectief en die context niet, en toch leven we in een zee van invloed. Een deel daarvan is menselijke invloed als mensen elkaar beïnvloeden en een deel daarvan wordt beïnvloed door andere vormen van intelligent leven. En daar heb je drie soorten van.

Drie soorten mentale beïnvloeding

  1. Ten eerste is er de omgevingsinvloed op onze wereld, gewoon door ons verblijf in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Wij leven aan de grens van een uitgestrekte leefgemeenschap van miljoenen, misschien wel biljarden werelden en dat beïnvloedt ons. Het beïnvloedt onze creativiteit en onze nieuwsgierigheid. Daarom zijn mensen potentieel zo geïnteresseerd in ruimteverkenning, in contact, in hoe ander leven buiten onze wereld eruit zou zien en hoe zich dat zou gedragen en hoe hun beschavingen opgebouwd zouden zijn. We hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid omdat we in een universum van intelligent leven leven. Dit zijn niet gewoon maar menselijke gedachten die dit gewoon fantaseren. We worden feitelijk rondom beïnvloed door het universum waarin we leven. 
  2. De tweede vorm van invloed is de directe invloed van buitenaardse krachten in onze wereld van vandaag die feitelijk menselijke gedachten, emoties en overtuigingen proberen te beïnvloeden ter bevordering van hun doeleinden. 
  3. En de derde vorm van invloed is die van die vrije rassen in ons lokale universum die het individu van waarde achten, die creatieve expressie van waarde achten, die gelijkheidswaarden van belang achten en ontwikkeld hebben. Zij oefenen eveneens invloed uit. En sommigen van hen weten van onze wereld af en hebben een reeks briefings gestuurd getiteld De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid. En deze Briefings zijn echt een geschenk van perspectief, bewustzijn en begrip, zowel omtrent de ET aanwezigheid vandaag de dag in onze wereld als omtrent het grotere universum waarin wij aan het opkomen zijn; ze hebben ons dat gegeven om ons te helpen onze vrijheid te bewaren, onze creatieve gedachten, onze godsdiensten en onze affiniteit met het Goddelijke in een universum waar zeer krachtige invloeden de zwakkere en minder krachtige overheersen.

Reïncarnatie in ruimere zin

Dit is dus de realiteit van de mentale omgeving. En over de hele wereld voelen mensen dit. Ze hebben een aangeboren affiniteit met het verschijnsel van contact en voelen zich ertoe aangetrokken. Er is daar een echte reden voor voorbij de kracht van beïnvloeding; en dat is dat sommigen van ons in de wereld een erfgoed hebben in het universum. Dit is niet de enige wereld waar we zijn geweest in onze levens in het verleden. Veel godsdiensten geloven in reïncarnatie. En nu moeten we kijken naar reïncarnatie in ruimere zin. Het is niet gewoon maar reïncarneren in deze wereld; het gaat om reïncarnatie in het hele universum, want het universum is Schepping. Dit is het speelveld van gemanifesteerd leven. En onze ziel is niet gebonden aan deze ene wereld alleen. Sommigen van ons hebben ervaring gehad in andere omstandigheden, in andere beschavingen en we hebben dat op dit moment de wereld in gebracht. En dat is een geschenk omdat we een aangeboren feeling en bewustzijn hebben van wat het leven is voorbij het mensenrijk en een verlangen om dat bewustzijn in deze menselijke setting mee te brengen, juist op dit moment als onze wereld voor haar evolutionaire sprong in dat universum staat.

Het is een zeer krachtige combinatie dat mensen in de wereld van nu een aangeboren connectie hebben met het leven in het universum en misschien een voorgeschiedenis in het universum, en onze wereld staat nu voor de uitdaging de realiteit van contact te integreren en te ontdekken dat zij een onderdeel is van een enorme gemeenschap van werelden. Het is van cruciaal belang dat iedereen op dat moment een bijdrage kan leveren aan de wereld. Voor de rest zijn we gewoon mensen. We zijn opgevoed in een bepaalde traditie. We hebben bepaalde overtuigingen. We hebben alleen maar te maken gehad met elkaar. Wij hebben een volledig antropocentrisch standpunt, met de mens als middelpunt, over het universum, over God, over godsdienst, over alles. En nu staan we op het punt machtige krachten van buiten onze wereld te ontmoeten die al tienduizenden jaren hebben bestaan. Dat is een uitdaging die een bepaald geschenk, een bepaald soort oplossing vereist. En een deel van die oplossing is de Nieuwe Boodschap van God.

De Nieuwe Boodschap van God

De Nieuwe Boodschap is gegeven om onze wereld te versterken om die drempel aan te kunnen. Maar het andere deel van het geschenk ligt in ieder van ons; het is wat we met ons meedragen. Het is de diepere spirituele geest binnen in ons die weet dat dit gebeurt, die verbonden is met de evolutie van onze wereld en die een bijdrage wil leveren aan die evolutie op dit moment. En dus is het aan elkaar koppelen van deze twee– de Nieuwe Openbaring en de kracht van Kennis in eenieder – een belangrijke bijdrage aan onze wereld.

Vraag jezelf af: Wat als? Wat als er een Openbaring van de Schepper van al het leven was die gegeven werd om onze wereld voor te bereiden op de volgende grote stap in haar evolutie? Wat als? Waarom niet? Veel mensen zeggen dat dat onmogelijk is, dat de Geschriften uit het verleden alles al bevatten wat we nodig hebben, we hoeven ze alleen maar in te passen in menselijk leven en onszelf en onze negatieve neigingen in te tomen en gewoon die Geschriften uit de oudheid na te leven. Maar het spijt me. We gaan de volgende fase van onze evolutie in. Het verhaal van de mens is niet voorbij. Het verhaal van de mens wordt groter en complexer. En waarom zou God niet iets nieuws bijdragen in de wereld?

Onze zwakheden maken ons kwetsbaar

En als je kijkt naar de wereld en je kijkt naar de realiteit van klimaatverandering, voorthollende milieuvernietiging, religieus geweld, politieke groeperingen die strijden om de controle over naties en regio’s, dan moet je wel tot het besef komen dat we het op dit moment in de menselijke geschiedenis niet erg geweldig doen – we zijn aan het worstelen. En het probleem daar in de context van contact is dat onze worstelingen, onze zwakheden en verdeeldheden, onze langdurige geschillen, onze onverzoenlijke levensovertuigingen een enorm aantal kwetsbaarheden laten zien die andere machten zouden kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Net als kleine scheurtjes in de muur die de kracht van water of lucht na een tijdje kan veroorzaken, hem kapot kan maken, en de hele structuur kan ondermijnen. De mensheid heeft een aantal van deze kwetsbaarheden. En als wij naar buiten het universum in stappen, naar buiten, de stad van het leven in, nou ja, en onze voortuin verlaten die we eigenlijk nog nooit verlaten hebben, dan zijn we net als een zevenjarig kind dat de grote stad in stapt, we moeten begrijpen dat dit het leven is, dat dit de natuur is, dat dit een concurrerende omgeving is. En we kunnen maar beter onze ogen wijd open houden en onze grootste wijsheid mee aan boord nemen om onze weg te vinden in deze nieuwe leefomgeving waarin we aan het opkomen zijn. Anders zal er van ons geprofiteerd worden – er zijn machtige krachten die zullen profiteren van de mensheid.