Stap 24 
 
Ik ben Gods Liefde Waardig.
 
JE BENT INDERDAAD GODS LIEFDE WAARDIG. In feite ben je echt Gods liefde. Zonder enige pretenties is dit in de kern jouw Ware Zelf. Het is niet het Zelf dat je tot dusver ervaart, en zolang je dit niet ervaart moet je niet doen alsof het wel je ervaring is. Maar wees je er echt bewust van dat dit jouw Zelf is. Je bent een persoon, maar je bent groter dan een persoon. Hoe kun je Gods liefde onwaardig zijn wanneer dat is wat je bent? Jouw Leraren omringen je en zorgen voor dat wat je bent, zodat je jezelf en jouw ware relatie met het leven kunt ervaren.
 
OEFEN IN JE TWEE OEFENPERIODES VAN VANDAAG opnieuw in het ontvangen van de liefde, steun en richting van je Leraren en wanneer een gedachte dit blokkeert, wanneer enig gevoel dit verhindert, herinner jezelf dan aan je grote waardigheid. Je bent waardig niet door wat je in de wereld hebt gedaan. Je bent waardig om wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Jouw leven kan vol vergissingen en fouten, verkeerde beslissingen en ongelukkige keuzes zijn, maar je bent nog steeds afkomstig van je Aloude Thuis waarnaar je zult terugkeren. In de ogen van God is je waardigheid onveranderd. Er wordt slechts grote inspanning geleverd om je fouten te herstellen, zodat je je Ware Zelf kunt ervaren, opdat het ten goede kan komen aan de wereld.
 
BEOEFEN DAAROM, IN JOUW OEFENPERIODES ontvankelijkheid en het ervaren van echte waardigheid. Laat geen gedachte in tegenspraak zijn met de grootste waarheid van het leven.
 
OEFENING 24: Twee oefenperiodes van 15 minuten.
 
 
 
 
Afbeelding invoegen