De nieuwe schoolsessie van januari en februari 2019 gaat over
 
God, Kosmologie en Schepping.
 

From the Revelation: Your Relationship with the Messenger:

"You have an opportunity here of incredible importance.
You are being given a gift of untold significance,
unparalleled it is in human history. 

The Voices who spoke to Jesus—these are the Voices you are hearing here.
You are not reading about what someone else said that Jesus did or described his life.

You are hearing the original Message.

The Messenger is in the world!

You do not have to believe it, but it is important that you consider this and that you explore the New Message
and that you understand what you are
really dealing with here." 
 Van de Openbaring: Jouw Relatie met de Boodschapper:
 
"Je hebt hier een kans van ongelofelijk belang.
Jou wordt een geschenk gegeven van ongekende betekenis 
dat zijn weerga niet kent in de menselijke geschiedenis.
 
De Stemmen die tot Jezus spraken - dit zijn de Stemmen die je hier hoort.
Je bent niet aan het lezen wat iemand anders heeft gezegd
dat Jezus heeft gedaan of die zijn leven beschreef.
 
Je hoort de originele Boodschap.
 
De Boodschapper is in de wereld!
 
Je hoeft het niet te geloven, maar het is belangrijk dat je dit overweegt en dat je de Nieuwe Boodschap verkent
en dat je begrijpt waar je hier echt  mee van doen hebt."
 
 
Januari 2019 
 
  • de realiteit van Gods Boodschappers en waar ze vandaan komen
  • de grotere Goddelijke missie waarvan zij deel uitmaken en hoe hun missie samenhangt met jou en jouw leven
  • nieuwe openbaringen en het boek van De Nieuwe Boodschapper zelf
  • deelname aan de Messenger's Vigil, een 5-daagse Video-uitzending met de Boodschapper Marshall Vian Summers
  • kern-openbaring: de Wereldwijde Gemeenschap van Gods Nieuwe Boodschap - bundel 2
  • jouw relatie met de Boodschapper
  • hoe je de Boodschapper moet zien (deze openbaring moet nog vrijgegeven worden)
 

Februari 2019
  • kern-openbaring: De Ziel - Bundel 1: De Ene God
  • de Reis van de Ziel op Aarde (deze openbaring moet nog vrijgegeven worden)

Elke zaterdag kun je hier met elkaar over discussieren in de online chat room.

Je wordt van harte uitgenodigd om mee te doen met deze gratis Free School Session (in het Engels). Wel moet je je eerst registreren.

Ga hiervoor naar: https://www.community.newmessage.org/home/

De Community leest en bespreekt (in het Engels) ook nog enkele andere  Openbaringen.