Een wereldwijde pandemie: we zijn hiervoor gewaarschuwd

Door Reed Summers – 27-03-2020
 


Zijn we gewaarschuwd voor de Corona-pandemie?

We leven nu in de realiteit van een wereldwijde pandemie. COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door een nieuw coronavirus dat in de laatste dagen van december 2019 de kop op stak, die er de oorzaak van is dat honderdduizenden mensen ziek worden en vele duizenden sterven.

Hierdoor worden al grenzen gesloten, economieën verlamd en moeten velen van ons in zelf-quarantaine, thuis blijven en sociale afstand nemen. En we staan nog maar aan het begin. Het is zeer wel mogelijk dat honderden miljoenen mensen dit virus oplopen en miljoenen eraan sterven, en dit alles binnen een relatief zeer korte tijd. Waar worden we dus mee geconfronteerd? Hoe moeten we een wereldwijde pandemie zien? En wat zegt de Nieuwe Boodschap van God hierover?

Nu we te maken hebben met deze enorme crisis op het gebied van gezondheid en economie denk ik dat het belangrijk is de lessen van de Nieuwe Boodschap nader te onderzoeken. Gedurende de laatste 30 jaar heeft Marshall Vian Summers een ‘Nieuwe Boodschap’ ontvangen van de Schepper van al het leven. Dit is een Boodschap van God voor alle mensen in de wereld om ons voor te bereiden op een leven in een veranderende wereld.

Toen een maand geleden het woord ‘pandemie’ in gesprekken begon op te duiken begon ik de hele Nieuwe Boodschap na te zoeken en ontdekte tot mijn verrassing dat er 15 keer werd gesproken over een toekomstige ‘pandemie’. In feite heeft de Nieuwe Boodschap het gevaar van pandemische ziekten en andere ‘Grote Golven’ van ecologische, sociale en politieke verandering voorspeld die onze wereld zullen omvormen. Ik wil deze voorspelling graag met jullie delen, wat ze inhoudt, wanneer ze werd gegeven en wat ze onthult over onze toekomst.

Alvorens we daar dieper op ingaan wil ik graag één ding erg duidelijk maken. Pandemieën worden niet veroorzaakt door God, noch maken ze deel uit van een spiritueel of goddelijk geleid proces. Virussen zijn een natuurverschijnsel. Hun verspreiding is een natuurlijk gegeven. De Nieuwe Boodschap maakt het duidelijk dat God niet de oorzaak is van welke pandemische ziekte dan ook, noch van een natuurramp. Natuur is natuur, en we moeten er op dat niveau mee omgaan.

Tegelijkertijd is het belangrijk te erkennen dat wij de natuur zelf aan het veranderen zijn. Globalisering, de vernietiging van leefomgevingen, ecologische exploitatie, wereldwijde inkomensongelijkheid en de handel in wilde dieren hebben allemaal bijgedragen aan het groeiende risico op wereldwijde pandemieën. Wij zijn bezig de balans van het leven op deze planeet te verstoren en de planeet reageert daarop door op vele niveaus wereldwijde instabiliteit te creëren.


Uiteindelijk moeten jullie weten dat de Nieuwe Boodschap van God ons jarenlang gewaarschuwd heeft voor een wereldwijde pandemie en opgeroepen heeft ons hierop voor te bereiden. Deze waarschuwing is meer dan 14 jaar geleden gegeven en gedurende deze jaren hebben we de kans gehad ons voor te bereiden op waar we nu doorheen gaan.

Als je denkt dat het al laat is om je hierop voor te bereiden, beschouw het dan als een ervaring van ‘harde liefde’ en een sterke stimulans dat je, als COVID-19 eenmaal onder controle is, jezelf mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel op de toekomst kunt en moet voorbereiden, op de volgende pandemie, de volgende orkaan, de volgende wereldrecessie, stijgende zeespiegel en een opwarmende wereld die er de komende jaren aan gaan komen. Maar op dit moment leven we dus in de realiteit van een wereldwijde pandemie. Welnu, wat zegt de Nieuwe Boodschap hierover?


De eerste openbaring over pandemieën
De Nieuwe Boodschap van God sprak voor het eerst over het risico op pandemische ziekten in 2006, in een van de eerste openbaringen die gegeven werden in de zogeheten moderne periode van de Nieuwe Boodschap (2000 – 2020):

"Op dit moment staat de mensheid voor grote uitdagingen, misschien groter dan waar ze ooit voorgestaan heeft. Op deze drempel wordt de mensheid geconfronteerd met het vooruitzicht van leven in een wereld van afnemende hulpbronnen; de impact van ecologische verstoring, opwarming van de aarde, zwaar weer en pandemische ziekte.”
Uit: Gods Nieuwe Boodschap voor Politieke Leiders, 2006

Deze passage stelt duidelijk dat een pandemische ziekte één van de Grote Golven van Verandering is, dat zijn een aantal krachten die samenkomen na zich jarenlang te hebben opgebouwd om onze wereld om te vormen. In deze passage wordt gezegd dat de impact van deze Grote Golven, inclusief pandemische ziekten, iets is waar we ‘op dit moment … op deze drempel’ - oftewel in onze huidige tijd – mee moeten leren omgaan.

Drie jaar nadat deze Openbaring werd gegeven stak de H1N1 griep de kop op en verspreidde zich wereldwijd, waarbij tussen de 700 miljoen en 1,4 miljard mensen besmet raakten en naar schatting 284.000 doden te betreuren waren. (RS)

Hoewel minder dodelijk dan velen vrezen is deze pandemie nog steeds een bewijs dat de natuur van alles op ons los kan laten en we moeten er klaar voor zijn. De Nieuwe Boodschap waarschuwde ons al 3 jaar voor het daadwerkelijk gebeurde.

Een nieuwe waarschuwing voor pandemische ziekten in een ‘Grote Golven’- toekomst

Nadat het voor de eerste keer in 2006 benoemd was werd er in 2008  10x gesproken van een ‘pandemie’. Deze keer ging de Nieuwe Boodschap verder en waarschuwde ons hoe traumatisch zo’n gebeurtenis zou zijn. Belangrijk genoeg liet de Nieuwe Boodschap haar licht schijnen op het feit dat wij slecht voorbereid zijn en op het onvermogen van de overheid om erop te reageren.

"Er zal een groot risico zijn op pandemische ziekten die zullen opkomen uit verslechterende omstandigheden, vooral in grote verstedelijkte gebieden. Veel mensen zullen omkomen. Het zullen immense traumatische gebeurtenissen zijn.”
Uit: De Voorspelling van de Grote Golven, 4 juni 2008

"Als je vertrouwen hebt in de overheid zul je zien dat de overheid niet in staat is voor je te zorgen. De overheid zal in verwarring lijken en in sommige gevallen incompetent – niet in staat om tegemoet te komen aan de situatie, niet in staat de mensen voor te lichten of te leiden. Dit is eigenlijk nu al het geval. Welke overheden vertellen je de waarheid over de Grote Golven van verandering – over de ware situatie van de energiebronnen, over wie toegang verkrijgt tot de overblijvende hulpbronnen, over waar een veranderend en opwarmend klimaat, economische instabiliteit en de toestand van de economische situatie echt toe kan leiden, of over het gevaar van pandemische ziekte?”
Uit: Wie Kun je Nog Vertrouwen? 28 juni 2008

Belangrijke links:

https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-4/de-grote-golven-van-verandering/ 

https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-nieuwe-wereld/

https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-3/stappen-naar-kennis/

 

Op dit moment zien we al dat de overheid slecht functioneert en zelfs incompetent is in haar reactie op de COVID-19 pandemie. Vaak is er bezuinigd op voorbereiding en loopt de reactie van overheden weken of zelfs maanden achter op de situatie.12 jaar geleden heeft de Nieuwe Boodschap ook één van de kernproblemen geïdentificeerd alswaarschijnlijke oorzaak van de COVID-19 pandemie zelf.

"De arme mensen van de wereld worden rechtstreeks getroffen … ze hebben te maken met de impact van zwaar weer waardoor de oogst vernietigd wordt, en dorpen en steden verwoest worden, waardoor enorme instabiliteit en een menselijk welzijnsprobleem ontstaat. Zij worden geconfronteerd met een toenemend risico op ziekte, zelfs pandemische ziekte. Zij betalen al de prijs voor de zwelgpartijen van de rijken, voor hun overvloedige levensstijl en het overmatig gebruik en het misbruik van de hulpbronnen van de wereld. Zij kunnen zeker het verhaal van de Grote Golven van verandering vertellen.”

Uit: Voorbereiden op een Toekomst die Anders is dan het Verleden, 8 september 2008.

Door armoede gedreven zullen mensen genoodzaakt zijn dieren te houden voor voedsel, volksgeneeskunde en ‘de verwennerijen van de rijken’ en brengen daarbij een verscheidenheid aan wilde dieren op de markt waar die dichter bij elkaar en bij mensen zijn dan ze ooit in de natuur zouden zijn. Naast de vernietiging van ecosystemen ten behoeve van stedelijk en agrarisch gebruik veroorzaakt dit meer onbekende ziekten die van wilde dieren overspringen op mensen. Armen zullen het eerst onder deze ziekten lijden, waarvan vele lokale epidemieën zullen blijven. Maar enkele van deze ziektes zijn zo besmettelijk en moeilijk te detecteren dat ze zich over de hele wereld zullen verspreiden. Lokale epidemieën die wereldwijde pandemieën worden, zoals we vandaag de dag zien.

De voorbereiding op de Grote Golven van Verandering

In de zomer van 2008 ontving Marshall, na een reis van een maand door Iran, een boek met Openbaringen getiteld 'De Grote Golven van Verandering'. Dit boek beschrijft de volle reikwijdte van de uitdaging waar de mensheid voor staat, en de belangrijkste gebieden die we kunnen oppakken in ons innerlijke en uiterlijke leven. Deze voorbereiding, met als middelpunt Kennis, de spirituele geest binnenin ons, wordt nu door mensen over de hele wereld beoefend. Tegenover de huidige COVID-19 pandemie, of welke er in de toekomst nog zal komen, zal Kennis onze grootste bron van stabiliteit en innerlijke zekerheid zijn bij het navigeren door de onvoorspelbare dagen en weken tussen het moment waarop deze pandemie zich het eerst aandient tot aan het moment dat ze uiteindelijk onder controle is gebracht.

De sleutel tot de toepassing van Kennis in een wereld van Grote Golven is het boek Stappen naar Kennis dat over de hele wereld bestudeerd wordt in 30 talen. Meer dan 12 jaar heeft de Nieuwe Boodschap ons opgeroepen onze innerlijke en uiterlijke basis voor te bereiden:

"Dit is om je voor te bereiden op mogelijke gebeurtenissen en ook om je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen en gevaren die steeds waarschijnlijker worden naarmate de mensheid geconfronteerd wordt met de Grote Golven van verandering die over de wereld komen – ecologische achteruitgang, slinkende hulpbronnen, groeiende economische en politieke instabiliteit, een veranderend klimaat, het verlies aan voedselproductie, het gevaar van pandemische ziekten en het gevaar van toenemende concurrentie en oorlogsconflicten vanwege de nog resterende hulpbronnen.”

Uit: Intelligentie en de Kracht van de Ziener, 3 juli 2008

Laatste waarschuwingen

Marshall, mijn moeder Patricia en hebben in 2009 een aantal wereldreizen gemaakt, eerst naar Turkije, Syrië en Libanon, later naar Vietnam, Cambodja en enkele andere landen. Wij kwamen op 20 juli 2009 aan in Aleppo, Syrië en het leven leek heel ‘normaal’: een warme zomer en een drukke stad om ons heen. Daar ontving Marshall één van de voorspellings- openbaringen van de Nieuwe Boodschap: De Wedren om de Menselijke Beschaving te Redden. De Arabische Lente zou het jaar daarop in 2010 uitbreken, gevolgd door de Syrische Burgeroorlog een jaar later.

"Hoewel alles deze dagen normaal lijkt te zijn komen de Grote Golven van verandering naar de wereld, verandering op een schaal nog nooit eerder gezien, verandering die iedereen in de wereld zal treffen. Groter dan de wereldoorlogen zal zij zijn. Groter dan de pandemieën uit het verleden zal zij zijn, Grote Golven van verandering, omdat de mensheid de wereld geplunderd heeft en jullie natuurlijke erfenis in zo’n hoge mate heeft vernietigd dat de wereld nu zal gaan veranderen en een moeilijker plek zal worden voor de menselijke familie.”

Uit: De Wedren om de Menselijke Beschaving te Redden, 22 juli 2009

Hier waarschuwt de Nieuwe Boodschap voor een verandering van de wereld op ‘een schaal nooit eerder gezien’, groter dan de Tweede Wereldoorlog, groter dan de Griep-pandemie van 1918, als gevolg van een fundamenteel conflict in onze relatie met de natuur. De Nieuwe Boodschap heeft veel te vertellen over oorlog en ze heeft ons, net als voor pandemieën, uitvoerig gewaarschuwd voor de schaal en het type oorlog in onze toekomst, voor wat zij noemt ‘de oorlogen uit wanhoop’.

Een voorspelling en een voorbereiding zijn gegeven om te helpen bij waar we nu voor staan

Voor mij is het duidelijk dat de Nieuwe Boodschap van God ons jarenlang gewaarschuwd heeft voor een wereldwijde pandemie. Nu leven we in een daarvan, terwijl ons dagelijks leven tot stilstand komt, onze carrière in de wacht, onze familieleden ziek, onze baan tijdelijk opgeschort of compleet opgeheven.

Als je die Nieuwe Boodschap in de afgelopen jaren hebt gevonden en deze tijd hebt gebruikt om je voor te bereiden en je zelf in een sterke positie bevindt om de COVID-19 pandemie te doorstaan wil ik je bedanken. Je bent sterker geworden en kunt nu je kracht aan anderen schenken die dat nodig hebben. Je verkeert in de positie om een schenker te worden. Dit is wat de wereld nodig heeft en dit is waar de Nieuwe Boodschap je op voorbereidt.

Als je je nog niet voorbereid hebt op deze gebeurtenissen en je verkeert in een moeilijke positie binnen deze pandemie wil ik je attent maken op de kracht, moed en inspiratie die reeds binnen jezelf bestaat, in wat de Nieuwe Boodschap ‘Kennis’ noemt – de diepere spirituele geest binnenin je. Als je dit nu nodig hebt, zoek het dan op. Het staat tot je beschikking.

Een paar dingen die je kunt doen:

  • Wees niet alleen. Blijf verbonden met anderen die hierdoorheen gaan via de site van de Wereldwijde Gemeenschap.
  • Zoek voor jezelf een basis van innerlijke stabiliteit en zekerheid. Begin met de Stappen naar Kennis en laat Kennis je door deze moeilijke tijd heen leiden.
  • Begrijp dat het risico op pandemieën niet weggaat. Dit maakt deel uit van de nieuwe wereld die we binnengaan. Verdiep je in de Grote Golven van Verandering en de Nieuwe Wereld realiteit die onze toekomst zullen zijn.

Laten we volhouden, neem het van dag tot dag zoals het komt, en gebruik deze ervaring om sterker te worden, stabieler en beter voorbereid op wat onze toekomst brengt.

Pas goed op, blijf gezond en laten we van hieruit verder gaan.

 

Oorspronkelijke tekst van Reed Summers: 

https://www.newmessage.org/coronavirus-pandemic-warning?mc_cid=f2625310db&mc_eid=eae5ba98c8