Afbeelding invoegen
 
"These three rules, I recognize to be the highest:
The Golden Rule, respect for the Creator, and love for the Sacred Mother Earth."
 
"Deze drie regels, erken ik als de hoogste:
De Gouden Regel, respect voor de Schepper, en liefde voor Heilige Moeder Aarde."

 
Een Open Brief aan de Ongevaccineerden (in Canada)
Van het Trozzi Support Team, 18 augustus 2021 
 
 
Een Open Brief ter Ondersteuning van de Niet-geïnjecteerden, door
 
Angela Durante PhD, Denis Rancourt PhD, Claus Rinner PhD,
Laurent Leduc PhD, Donald Welsh PhD, John Zwaagstra PhD,
Jan Vrbik PhD, Valentina Capurri PhD
 
"U bent niet alleen! Op 28 juli 2021 heeft 29% van de Canadezen geen COVID-19-vaccin gekregen, en nog eens 14% heeft één prik gekregen. In de VS en in de Europese Unie is minder dan de helft van de bevolking volledig gevaccineerd, en zelfs in Israël, volgens Pfizer het "laboratorium van de wereld", blijft een derde van de mensen volledig ongevaccineerd. Politici en media hebben een uniform standpunt ingenomen en de ongevaccineerden als zondebok aangewezen voor de problemen die zijn ontstaan na achttien maanden van angstzaaierij en afsluitingen. Het is tijd om de zaken recht te zetten.  
 
Het is volkomen redelijk en legitiem om "nee" te zeggen tegen onvoldoende geteste vaccins waarvoor geen betrouwbare wetenschap bestaat. U hebt het recht om de voogdij over uw lichaam op te eisen en medische behandelingen te weigeren als u dat nodig acht. U hebt het recht om "nee" te zeggen tegen een schending van uw waardigheid, uw integriteit en uw lichamelijke autonomie. Het is uw lichaam, en u hebt het recht om te kiezen. 
U hebt het recht om voor uw kinderen te vechten tegen hun massale vaccinatie op school. 
 
U vraagt zich terecht af of vrije en geïnformeerde toestemming onder de huidige omstandigheden überhaupt mogelijk is. De effecten op lange termijn zijn onbekend. Effecten over generaties heen zijn onbekend. De door het vaccin veroorzaakte ontregeling van de natuurlijke immuniteit is onbekend. De potentiële schade is onbekend, aangezien de rapportage van ongewenste voorvallen vertraagd en onvolledig is en niet consistent tussen de verschillende jurisdicties.
 
U bent het doelwit van de mainstream media, social engineering-campagnes van de overheid, onrechtvaardige regels en beleidsmaatregelen, meewerkende werkgevers en de sociale-media-maffia.
 
U krijgt te horen dat ú nu het probleem bent en dat de wereld niet meer normaal kan worden tenzij u zich laat vaccineren.
 
Je wordt op een boosaardige manier tot zondebok gemaakt door propaganda en onder druk gezet door anderen om je heen. Onthoud: er is niets mis met jou.
 
U wordt er ten onrechte van beschuldigd een fabriek te zijn voor nieuwe SARS-CoV-2-varianten, terwijl volgens vooraanstaande wetenschappers uw natuurlijke immuunsysteem in feite immuniteit genereert tegen meerdere componenten van het virus. Dit bevordert uw bescherming tegen een groot aantal virusvarianten en verhindert verdere verspreiding naar wie dan ook.
 
U hebt het recht om onafhankelijke, collegiaal getoetste studies te eisen, die niet worden gefinancierd door multinationale farmaceutische bedrijven. Alle collegiaal getoetste studies naar de veiligheid op korte termijn en de werkzaamheid op korte termijn zijn gefinancierd, georganiseerd, gecoördineerd en ondersteund door deze bedrijven met winstoogmerk; en geen van de studiegegevens is openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld aan onderzoekers die niet voor deze bedrijven werken.
 
U hebt gelijk dat u vraagtekens zet bij de voorlopige resultaten van de vaccinatieproeven. De beweerde hoge waarden van relatieve doeltreffendheid berusten op kleine aantallen van twijfelachtig vastgestelde "infecties".  De studies waren ook niet blind, zodat de mensen die de injecties gaven wisten of konden afleiden of zij het experimentele vaccin of het placebo inspoten. Dit is geen aanvaardbare wetenschappelijke methodologie voor proeven met vaccins.
 
U hebt gelijk met uw oproep tot een verscheidenheid van wetenschappelijke meningen. Net als in de natuur hebben we een polycultuur van informatie en haar interpretaties nodig. En die hebben we op dit moment niet. Door ervoor te kiezen het vaccin niet te nemen, houden we ruimte vrij voor redelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid om op te komen. U vraagt zich terecht af: "Wat gebeurt er vervolgens als we het gezag over ons eigen lichaam weggeven?”
 
Laat u niet intimideren. U geeft blijk van veerkracht, integriteit en doorzettingsvermogen. U komt samen in uw gemeenschappen, maakt plannen om elkaar te helpen en komt op voor wetenschappelijke verantwoording en vrije meningsuiting, die nodig zijn om de samenleving te laten bloeien. Wij zijn met velen die achter u staan."
 
Angela Durante, PhD
Denis Rancourt, PhD
Claus Rinner, PhD
Laurent Leduc, PhD
Donald Welsh, PhD
John Zwaagstra, PhD
Jan Vrbik, PhD
Valentina Capurri, PhD
 
 
Nieuwsbrief
 
We brengen gewoonlijk dagelijks een nieuwsbrief uit met commentaren van Dr. Trozzi, met links naar de meest kritische informatie op zijn onderzoeks-pad tussen de grote publicaties door, en we gebruiken dezelfde nieuwsbrief om onze eigen uitgaven aan te kondigen, zoals
Covid "Vaccins"; Hoe Gevaarlijk Zijn Ze,
Ethiek & Wetgeving voor Artsen en Verplegers, en
Ivermectin Werkt,
om er een paar te noemen. Deze zijn allemaal beschikbaar op deze site Home Page - Dr. Trozzi (drtrozzi.com) onder "Trozzi Productions" in het topmenu, maar als lid van onze email lijst bent u de eerste die het weet.
 
Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief (in het Engels) gaat u naar: