Medische horror - Vaccin spike-eiwit komt in celkernen, onderdrukt het DNA herstellend vermogen van het lichaam
 
een podcast van Health Ranger Mike Adams, van 2-11-2021, waarin hij een nieuw
Zweeds onderzoek bespreekt met onthutsende conclusies.
 
Brighteon
 
De spike-eiwitten in het 'vaccin' dringen de celkern binnen en richten daar een ravage aan in het DNA-reparatiemechanisme van cellen; het DNA-reparatievermogen wordt met maar liefst 90 procent onderdrukt.

Het DNA-reparatievermogen van mensen die mRNA-vaccins hebben genomen wordt onderdrukt, waardoor kleine blootstellingen aan 'normaal' gevaarlijke/toxische stoffen zullen escaleren tot significante bedreigingen voor hun gezondheid.
 
Met andere woorden: gevaccineerden die worden blootgesteld aan: 
 
·        5G of andersoortige, ioniserende (kern-)straling, zelfs zonnestraling,
·        mammografie-onderzoeken,
·        chemische weekmakers in voedingsmiddelen,
·        pesticiden en
·        kankerverwekkende stoffen in persoonlijke verzorgingsproducten
         (wasmiddelen, parfums, deodorants, shampoos, huidlotions, etc.)
 
zullen niet in staat zijn om de DNA-schade die door deze blootstellingen wordt veroorzaakt te herstellen. Zelfs na betrekkelijk geringe blootstellingen aan dergelijke stoffen zullen ze  overal in hun lichaam monsterachtige weefsels/kankers ontwikkelen.
 
"Natuurlijke vergis-mutaties” op celniveau zullen door je lichaam niet meer gecorrigeerd kunnen worden.
Ook de levensspanne van de persoon zal verkort worden en er kan/zal cognitieve en functionele achteruitgang optreden. De cellen kunnen zelf ook gewoon afsterven.


     

 
Je kunt je lichaam vergelijken met een zinkend schip: het gaat ten onder als er teveel gaten ingeschoten zijn (door de injectie).
 
Ben je blootgesteld aan ‘shedding’,  dan heb je veel minder mRNA binnengekregen, het schip (je lichaam) heeft maar een paar gaten en met man en macht kun je het nog wel behouden door flink te hozen.
 
 Afbeelding invoegen