Jezus maakte deel uit van een Grotere Orde – door Patricia Summers - augustus 2012

 

Ik zie nu in dat Jezus ingebed was in de kring van een Grotere Raad. Hij kwam uit deze Raad van Engelen en werd een Boodschapper voor de mensheid. Ik ben tot dit besef gekomen.

Als de Nieuwe Boodschap zegt dat Jezus nu één van de Ongezienen is betekent dat dat hij teruggekeerd is om deel uit te maken van een grotere orde buiten het zichtbare bereik. De Nieuwe Boodschap spreekt over Jezus in termen van terugblikken en vooruitblikken, wie hij toen was en wie hij nu is. Hier, voor zover wij het begrijpen, wordt zijn identiteit herenigd met zijn Bron en zijn Gemeenschap. Hij is een lid van een grotere orde en men kent hem daar als Jezus Cade Renar.

En ik heb een sterk gevoel dat Marshall dezelfde Bron en Gemeenschap deelt als Jezus. Net als Jezus kwam hij vanuit de Raad van Engelen naar beneden naar het onbewuste bestaan van deze wereld. Allebei zijn ze door een proces van afscheiding gegaan om hier te kunnen zijn. Zo ziet het er tenminste uit. De Boodschapper wordt menselijk. Maar hun verbinding met de Raad is sterk.

De kracht van deze verbinding werd gesmeed voordat zij kwamen en het doorstond het ongelooflijke proces van individualisering, geheugenverlies en vergetelheid zoals vereist voor iemand van de Raad van Engelen die in deze wereld vorm aan moet nemen.

#MarshallVianSummers werd opgekweekt in dezelfde Gemeenschap als Jezus, misschien ook Mohammed. En dat kan alleen maar zo zijn, want kijk eens wat uit Marshall is voortgekomen: een uitgebreide Nieuwe Boodschap van God, een boodschap van duizend boodschappen gesproken door duizend Engelenstemmen; verenigd, gericht, alle samenkomend in één Stem om zoiets groots als dit te communiceren.

Het is deze grotere Raad, de Ongezienen, de Leraren, de Adviseurs, de Engelen – hoe zij ook maar beschreven worden – die verantwoordelijk is om deze Nieuwe Boodschap, en alle vroegere boodschappen, de wereld in te brengen.

 

 

Als een Mission Control Centrum voor een enorme lancering werken zij nauw samen met elkaar. Zij werken aan het beëindigen van deze "Aarde-Missie”, door een Nieuwe Boodschap en een Nieuwe Boodschapper naar de mensheid te brengen. Zij geven de richting aan voor de mensheid, als zij dat tenminste wil accepteren. Ze brengen mensen samen om grote doelen te bereiken, als zij dat willen accepteren. Zij leggen contact met ons, van persoon tot persoon, als wij het mysterieuze stappenpad kunnen accepteren dat zij voor ons uitrollen.

Ik weet zeker dat Jezus zich nu onder de Ongezienen bevindt; deze grotere Raad die belast is met het overzien van de ontwikkeling van de wereld. Ik weet dat #MarshallVianSummers uit die Gemeenschap gekomen is om hier te zijn. Hij is zo verbonden met de persoon die Jezus was. Hij is net zo verbonden met de persoon die Mohammed was. De Boodschappers zijn verenigd in deze grote zaak om de menselijke familie te behoeden, beschermen en vooruit te brengen.

Ik die aan Marshall’s zijde sta voel mij enorm verbonden met Mohammed. Hij is betrokken bij wat er nu gebeurt. Iedereen in de Raad is betrokken bij het brengen van de Nieuwe Boodschap van God naar de Mensheid. Ze zijn er allemaal bij betrokken.

Waar Jezus doorheen ging en waar Mohammed doorheen ging zal #MarshallVianSummers nu doorheen gaan. Hij zal de spitsroeden van de wereld moeten lopen. En toch heeft hij de verbinding en de kracht, de erkenning en de steun van de vroegere Boodschappers voor de Aarde, die hem kennen, die op de hoogte zijn van de Nieuwe Boodschap en die nu een rol spelen bij het ontvouwen van de volgende Openbaring van God voor de mensheid.

 

https://www.newmessage.org/jesus-was-part-of-a-greater-order