Hoe kun je Marshall en de missie van de Nieuwe Boodschap het beste helpen?
  

 
Tips van Reed Summers

Praktisch gezien kan Marshall niet één op één werken met mensen. Het is ook niet echt nodig.
 
Maar wat wel belangrijk is, is dat je aanvaardt wat Marshall je heeft gebracht, dat je dit aanvaardt in je hart, dat je het een deel van jezelf maakt, zodat het in JOU is, zodat je het uit kunt dragen, ervan kunt geven, ervan kunt spreken en het vertegenwoordigen ook als hij er niet meer is.
 
Dit kun je doen door deel te nemen aan activiteiten van de Nieuwe Boodschap van God, bijvoorbeeld de Stappen naar Kennis te doen, de Nieuwe Boodschap te bestuderen en naar buiten te brengen, of te helpen als vrijwilliger met vertalen.
 
Als dit in jouw leven op dit moment plaatsvindt, dan heb je je geheiligde rendez-vous* gemaakt, en draag je deze relatie en missie in de juiste geest verder. Marshall en de Raad van Engelen kunnen op jouw bouwen om het te dragen. Je doet het naar je beste kunnen in je gewone dagelijkse leven, ook al doe je het misschien niet perfect en op een eenvoudige manier.
 
Op zo’n manier maak je een essentiële connectie die je meeneemt de toekomst in en dat is wat de Raad van Engelen nodig heeft:
 
mensen die bij zich dragen dat wat Marshall gebracht heeft, zodat de overdracht ook kan plaats vinden als hij allang niet meer hier is. Op die manier kan er een derde, vierde, vijfde generatie ontstaan die de boodschap ontvangt en eraan deelneemt.

De missie van de Nieuwe Boodschap is echt heel groot. Het betreft de hele mensheid, haar evolutie, de richting die zij op gaat, en de risico’s en kansen van een complete evolutionaire overgang die een paar honderd jaar zal duren.
 
Lees over het 'rendez-vous' (de ontmoeting) op: 


 

 Slechts een klein deel van die missie kan tijdens de levensspanne van de Boodschapper bereikt worden – 2% misschien, 5%? Zeker niet meer dan 10%. Het zijn allemaal gissingen, ik (Reed) weet ook niet de ware omvang van de missie en wat succes eigenlijk zou betekenen. Maar ik weet wel dat slechts een klein deel hiervan kan plaats vinden in de 34 jaar vanMarshall’s werk als Boodschapper tot dusverre.

En dus moet het Plan (van God, de Grote Coordinatie)ook rekening houden met de vele jaren ná zijn werk als Boodschapper in de wereld van de vorm.  Ik zie het als volgt:

  • Marshall kwam,
  • de Boodschap werd afgeleverd,
  • de Missie begon,
  • jij kwam in de wereld om hieraan deel te nemen,
  • de nood in de wereld werd steeds nijpender,
  • jouw rendez-vous vond plaats,
  • de relatie werd nieuw leven ingeblazen en
  • jij aanvaardde wat de Boodschapper bracht, je maakte het je eigen, niet ten gunste van iemand anders of in een wederzijdse uitwisseling, maar je eiste het op als jouw deel om te doen in de wereld.
Zo kan in de loop van de tijd naar de volgende 5% van de missie toegewerkt worden.

En dan verlaat de Boodschapper de wereld, maar jij bent nu op een missie om deel te nemen aan DE MISSIE, die niet langer rust op de schouders van één man, of van een kleine groep om hem heen, maar die gedragen wordt door honderden schouders, en later op duizenden schouders.