DE EERSTE RICHTLIJN
 
Galactische Federatie van Werelden 
 
Bron: Did the Galactic Federation just release its Prime Directive? » Exopolitics
 
I
De Eerste Richtlijn moet dienen als morele, ethische gids en juridisch sjabloon.
II
De Eerste Richtlijn is van toepassing op alle culturen in alle werelden die nog geen interstellaire reiscapaciteit hebben bereikt en nog geen georganiseerde continue relatie hebben opgebouwd met een geëvolueerde externe interstellaire cultuur.

III
Niets in deze artikelen zal het personeel van de Galactische Federatie van Werelden machtigen zich te mengen in zaken die in essentie tot de binnenlandse, plaatselijke of particuliere jurisdictie van een planetenstelsel behoren, of zal de leden verplichten zulke zaken te onderwerpen aan een regeling krachtens enig artikel van de Galactische Federatie van Werelden.

IV
Aangezien het recht van elke bewuste soort om te leven volgens de grotere universele wet van Vrije Wil, in overeenstemming met haar natuurlijke en biologische culturele evolutie, als heilig wordt beschouwd, mogen leden of personeel van de Galactische Federatie van Werelden zich niet bemoeien met de normale, autonome en gezonde ontwikkeling van inheems leven, maatschappij en cultuur. Zulke bemoeienis omvat het introduceren van superieure kennis, kracht of technologie, aan een wereld waarvan de leden en de samenleving niet in staat zijn verstandig om te gaan met zulke voordelen, beoordeeld op hun huidige niveau van spirituele, morele en technologische evolutie. 
 
V
De Galactische Federatie van Werelden kan een zich ontwikkelende soort niet blootstellen aan technologie die de soort nog niet heeft ontdekt of op dit moment in staat is te ontwikkelen en te gebruiken.
 
VI
Het delen en verspreiden van technologie boven het evolutionaire begripsvermogen van het minder geëvolueerde ras is verboden of wordt tot het noodzakelijke minimum beperkt.  
 
VII
Het is verboden om te communiceren met een inheemse bewoner van een minder ontwikkelde planeet of cultuur met behulp van een apparaat, toestel, machine, werktuig, wapen of uitvinding die een verbetering is van de wetenschap en technologie die al op die planeet bestaat.
 
VIII
Spirituele en morele kennis moet ook worden beperkt tot een absoluut en noodzakelijk minimum door alleen gebruik te maken van communicatiemethoden en apparaten op het huidige niveau van begrip van het minder geëvolueerde ras.   
 
IX
Het is niet toegestaan contact te leggen met of zich te bemoeien met minder geëvolueerde rassen, tenzij zij bedreigd worden door een bron van buitenaf. In dat geval is het de morele plicht van het personeel van de Galactische Federatie van Werelden om de situatie te evalueren en een passende handelwijze te bepalen.
 
X
Federatiepersoneel mag deze Eerste Richtlijn niet overtreden, tenzij zij handelen om een eerdere overtreding of een toevallige besmetting van de genoemde cultuur recht te zetten.
 
Deze richtlijn heeft voorrang op alle andere overwegingen en brengt de hoogste morele verplichting met zich mee.