Dr. Michael Yeadon
 
Afbeelding invoegen

Berichtem van Robin Monotti + Dr. Michael Yeadon + Cory Morningstar Channel, op hun Telegram kanaal.   

https://t.me/robinmg
 
 31.10.21 
 
Deze informatie over verschillende veiligheidsprofielen van verschillende "partijen" (batches van het eindproduct van covid19-vaccins) is volledig zonder precedent.

Ik denk erover na & ik heb nog niet helder voor ogen wat de bandbreedte van plausibele / mogelijke verklaringen is. Maar het komt erop neer dat het grootste deel van de partijen geassocieerd werd met een goede veiligheid op korte termijn, weinig ziekenhuisopnames en overlijden (dit geldt zowel voor Pfizer & Moderna).

Maar in beide gevallen wordt een klein aantal partijen vaccins geassocieerd met ongelooflijk hoge percentages ongewenste voorvallen, waaronder sterfgevallen.

Hoe kan dit?
De productie van geneesmiddelen wordt uitgevoerd volgens strenge controlenormen. Het "actieve" middel wordt in batches gemaakt (het is gissen uit hoeveel doses elke batch bestaat, omdat niemand ooit eerder mRNA-producten op commerciële schaal heeft gemaakt.

Maar elke batch van wat "geneesmiddelsubstantie" wordt genoemd, wordt vervolgens gebruikt voor het formuleren, vullen, verpakken en etiketteren van verschillende partijen eindproduct.

Voor alle productiestappen worden testmethoden ontwikkeld, samen met normen voor de resultaten die als aanvaardbaar worden beschouwd.

Er is iets gebeurd tussen de geneesmiddelsubstantie en het geneesmiddelproduct, met als resultaat dat sommige eindpartijen die voor distributie bestemd waren, de bedoeling hadden om grote aantallen mensen te doden.

Mogelijke verklaringen (niet uitputtend):
 
1. Fouten in de laatste productiefase, waardoor sommige partijen redelijk goedaardig zijn en andere buitengewoon dodelijk. Ik kan me niet voorstellen welke fouten zulke radicaal verschillende klinische profielen kunnen opleveren. Bijvoorbeeld, slechte behandeling tijdens transport en opslag voorafgaand aan toediening aan mensen.
Het probleem dat ik hiermee heb is dat dergelijke behandelingsfouten (bv. het laten stijgen van de temperatuur tot ver boven de limieten die in stabiliteitstesten worden bepaald) gewoonlijk resulteren in een geneesmiddel dat niet goed werkt, omdat het gedegradeerd is, niet in een geneesmiddel dat ongelooflijk gevaarlijk is.

2. Op een bepaald moment in de productie heeft iemand of een andere entiteit actief gewijzigd wat er in de flacons werd afgevuld, en dit heeft geleid tot een extreme scheefgroei in het klinische veiligheidsprofiel.

Er is zoveel werkelijk afschuwelijk gedrag geweest van "elites" dat ik gewoon niet bereid ben (zoals ik dat in het verleden zou hebben gedaan) om de mogelijkheid af te wijzen dat dit met opzet is gedaan. 

Wat ik wel weet, en dit is een test of er ook maar het geringste teken van integriteit is van de kant van deze bedrijven en van de regelgevende instanties, is dat alle gebruik van de desbetreffende producten onmiddellijk moet worden gestaakt, dat alle partijen geneesmiddelsubstantie en alle partijen geneesmiddelproduct moeten worden stopgezet. Het materiaal moet worden teruggeroepen naar een plek waar het stabiel kan worden opgeslagen en er moet een intensief analytisch onderzoek worden ingesteld.


Tenzij factoren worden gevonden die de enorme verschillen in klinische bijwerkingen kunnen verklaren, mag de toediening aan mensen niet worden hervat.

Als de fabrikanten geen voldoende controle over het geneesmiddel aan de dag leggen, vervalt de vergunning die zij van diverse regelgevende instanties hebben gekregen.

Net toen je dacht dat dit debacle niet erger kon worden, wordt het nog veel erger. Je kunt hierover meer verwachten.
Maar wie zou ondertussen bij zijn volle verstand zijn mouw opstropen?

Let wel, ik heb geen informatie over de andere vaccins of andere gebieden die niet door deze analyse van VAERS worden bestreken.

De beste wensen,

Mike
 
  

 
Met zijn Allen Niet Meer Meedoen - neem geen booster!

Aan degenen die van plan zijn een booster te nemen: overweeg alsjeblieft dit niet te doen. Er is iets diep kwaadaardigs en sinisters aan regeringen die de burgers van een democratie instrueren wat ze moeten accepteren in termen van medische interventies, vooral wanneer de doeltreffendheid ervan duidelijk verdacht is en wanneer we in de loop van maanden hebben geleerd dat er een ongewoon ernstig neveneffectprofiel is, inclusief de dood.
 
Als je tot nu toe geen bijwerkingen hebt gehad:  geweldig. Dat gebeurt meestal, zelfs met medicijnen waarvan we hebben besloten dat ze onaanvaardbaar gevaarlijk zijn.
 
Maar 1% (1 op de 100) van de mensen heeft wél ernstige bijwerkingen van deze Covid-vaccinaties, sommige daarvan veranderen hun leven dramatisch. Misschien overlijdt 0,1% of 0,05% ( 1 op de 1000 -2000). 
Dit is niet normaal.
 
Van de meeste (gewone) vaccins schat men dat toediening die de dood tot gevolg heeft ergens ligt in de orde van 0.000.0001 % ( 1 op een miljoen). 
(ik ben bang dat niets een nulrisico heeft, hoe graag we dat ook zouden willen).

Dank je, 

 
------------------

Berichten 11149, 11150 en 11151 (kort samengevat) van 7-11-2021

Dr. Yeadon onderzoekt het patroon van sterfgevallen in Kentucky en Californie. Hij baseert zich hiervoor op de VAERS cijfers (waarvan we weten dat die niet volledig zijn). Hij bekijkt ook welke batches er zijn gebruikt.
 
Nu lijkt het erop dat batches met hetzelfde productienummer op verschillende tijdstippen verdeeld zijn over de twee staten.  Hierdoor zijn de pieken in sterfgevallen verschillend. (Vraag: is dit met opzet gedaan, zodat het niet teveel opvalt?).

Kentucky:       
september 85, oktober 73 injectiedoden (hoog) 
januari 21, februari 32 injectiedoden (laag).

Precies andersom in:

Californie: 
september 19, oktober 7 injectiedoden (laag) 
januari 59, februari 82, maart 86 injectiedoden (hoog).

Moderna lot/partij nummer 007M20A had 43 (33 man, 10 vrouw) injectiedoden tot gevolg, verspreid over 22 staten van de VS en 2.437 gevallen van bijwerkingen verspreid over elke afzonderlijke staat van de VS. 
 
-------------------
 
Ik heb dit al eerder gedeeld, maar lees het nog maar eens.
Toen ik hoorde dat slechts 5% van de partijen vaccins in verband werd gebracht met niet slechts 5% van de sterfgevallen, maar om en nabij de 100%, wist ik meteen wat dit betekent.

Er is nu bevestigd dat dit patroon zich voordoet met twee afzonderlijke covid19 vaccins. Het betekent dat iemand of iets opzettelijk sommige vaccinflacons vergiftigt, en daarmee de ontvangers doodt.
Er is geen enkele andere verklaring. Het kan gewoon niet natuurlijk of willekeurig gebeuren. Denk er alsjeblieft even over na.

Houd stand, en zeg anderen dat ze de booster weigeren. De 3e zal alleen maar onvermijdelijk leiden tot de 4e en 5e injectie.
 
Beste wensen 
Mike - Dr Mike Yeadon
 
 
-----------------
Toevoeging bij bovenstaand bericht: 29-11-2021
 
Het lijkt erop dat de farmaceuten met elkaar overleggen wanneer ze een dodelijke batch ergens uitgeven. Als farmaceut A een dodelijke batch uitgeeft, geven farmaceuten B en C onschadelijke batches uit. Ook zorgen ze voor 'rustige periodes' ertussen in, zodat de schade niet teveel opvalt. Je kunt dus spreken van een sytematische inzet van al of niet dodelijke batches.
 


 

 Ga hier naar de weergave van de presentatie van Mike Yeadon tijdens de vierde dag van het Grand-Jury proces.
 
------------------
Van de Stichting Vaccinvrij een vertaald artikel van Dr. Mike Yeadon
 getiteld: De Covid-Leugens - 22-07-2022.
 
Het "narratief”, of te wel de verhaallijn over het Sars-CoV2-virus is wetenschappelijk gezien onjuist. Dr. Mike Yeadon, schreef een gebalanceerd artikel, onderbouwd met talloze wetenschappelijke links getiteld: ‘Covid-leugens’ Aan de hand van 12 punten wordt het Covid-narratief ontrafeld.
 
 
-------------