Dr. Michael (Mike) Yeadon
 
Afbeelding invoegen
 
Weergave van de presentatie van Dr. Michael (Mike) Yeadon - dag 4 vanaf tijdstempel 2 u – 2 u 25 min.
 
Biografie:
Dr. Mike Yeadon is gepensioneerd, en is 32 jaar werkzaam geweest in de bio-farmaceutische industrie, deskundige op het gebied van biologie, biochemie, biotechnologie en immunologie. Tot 2011 was hij werkzaam bij Pfizer in Kent als hoofdwetenschapper en vice-president van de onderzoeksdivisie allergie en luchtwegen. Na sluiting van de faciliteit in Kent richtte hij samen met 3 anderen het biotechnologiebedrijf Ziarco op, dat in 2017 verkocht werd aan Novartis.
 
Dr. Mike Yeadon zegt het volgende:
 
"Ik moet me wel uitspreken want deze vaccins zijn erg slecht en onnodig. Maar ik wil een punt op een hoger niveau maken. De farmaceuten weten dat het geen zin heeft om een nieuw vaccin te ontwikkelen voor een luchtweginfectie, zeker niet als dat een lichte infectie betreft. Er is teveel tijd mee gemoeid om een vaccin veilig te maken, en dan is de pandemie alweer voorbij. Het is gewoon niet goed om te doen.
 
Maar het vaccin is dus wel gemaakt, en nu kun je je afvragen waarom, wat was de bedoeling ervan? Was het gewoon om geld te verdienen? Ik denk dat het gaat om die controle factor waar we het al over gehad hebben. Mensen moeten gevaccineerd worden voor een digitaal identiteitsbewijs. Mogelijk wilden ze ook dat mensen ingeprent kregen dat dit een legaal product was zodat ze het ook voor andere gentherapeutische middelen kunnen gaan gebruiken, want ze zullen dat zéker doen.
 
Het gaat hier om een totaal nieuwe medische interventie die ze ‘vaccin’ genoemd hebben, maar het is helemaal geen vaccin in de traditionele zin van het woord. Voor elk nieuw medisch product moet de veiligheid bij proefpersonen uit en te na getest worden. 
Deze vaccins zijn met opzet giftig gemaakt, de spike-eiwitten zijn giftig en instabiel, en ze lijken teveel op menselijke eiwitten, waardoor auto-immuniteit kan worden opgewekt. En dat wisten ze. Het gaat hier om zeer intelligente mensen met goed betaalde banen.
In het ontwerp van dit vaccin wordt niet duidelijk hoe lang de spike-eiwitten werkzaam zullen zijn: minuten, uren, dagen, weken, jaren?, en waar in het lichaam ze zich vasthechten. Hoe heeft dat de regelgevers kunnen passeren? Dat is een catastrofale fout van de regelgevers. Zoiets mag nooit meer gebeuren! Met veiligheid mag nooit gesjoemeld worden. Bill Gates zegt dat het volgende vaccin in 6 maanden geproduceerd zal worden, maar we moeten hem stoppen!
 
Als farmaceut moet je een product maken dat consistent, stabiel, gekarakteriseerd en zuiver is, zodat het altijd en overal hetzelfde is en te controleren valt. Dat is een langdurig proces dat volgens bepaalde vastgestelde regels moet gebeuren, en dat is hier niet het geval.  De eerste testvaccins zijn gemaakt in kleine hoeveelheden, maar het is onmogelijk om vandaar uit ineens op wereldschaal te gaan produceren. Er zijn teveel factoren waar rekening mee gehouden moet worden, het is een complexe procedure. Je hebt er minstens 5 jaar voor nodig als producent.
 
De EMA (European Medicine Agency) in Amsterdam heeft in november 2020 zeven grote bezwaren aangetekend tegen het product van Pfizer omdat er geen garantie was op consistentie, en toch werd het in december 2020 voorwaardelijk toegelaten omdat ‘er een noodsituatie was’.  Dus wat ze nu uitgerold hebben is een vaccin dat van partij tot partij, van flesje tot flesje, van spuit tot spuit verschilt en je hebt werkelijk geen idee wat je bij de mensen inspuit. Dat draagt er waarschijnlijk toe bij dat je enorme verschillen in giftigheid (en bijwerkingen) terugziet in bijvoorbeeld de database VAERS van de VS. Het is een criminele fabricage, toegelaten door de EMA en andere regelgevende instanties over de hele wereld. Hoe dit heeft kunnen gebeuren moet juridisch onderzocht worden!
 
Afgezien daarvan doen deze vaccins niet wat ze zouden moeten doen, ze beschermen niet en ze verhinderen transmissie niet.
 
We zouden alle bijwerkingen terug moeten kunnen vinden in de verschillende databases, maar er wordt overal gewoon gefraudeerd met de cijfers. Dus ook in dat opzicht word je voorgelogen.
 

 
Bill Gates beweert dat de hele wereld gevaccineerd zou moeten worden vanwege deze pandemie, maar die bewering klopt niet. Zelfs al zou het vaccin doen wat het hoort te doen, dan nog vaccineer je alleen de kwetsbare mensen en niet de miljarden gezonde mensen die helemaal geen risico lopen.
 
Ik heb hier een van de deelnemers (Dr. Vanessa Schmidt-Krueger) horen zeggen dat het goed is om jonge kinderen aan zoveel mogelijk virussen bloot te stellen, zodat hun zich ontwikkelende immuunsysteem die virussen leert herkennen, waardoor ze dan op latere leeftijd een goed werkend immuunsysteem hebben, dus waarom zou je kinderen inenten? Dit heeft dus echt niet met volksgezondheid te maken, maar met controle.
 
Als je over wilt gaan tot massavaccinatie onder het mom van volksgezondheid is het volgende algemeen bekend:
 
1.      Als iemand de ziekte gehad heeft en hersteld en dus immuun is, dan is het zelfs gevaarlijk om die persoon in te enten, want hij zal een overreactie van zijn immuunsysteem krijgen.
 
2.     Jonge en gezonde mensen hebben geen vaccinatie nodig, dat is een nachtmerrie! Hun immuunsysteem kan het virus makkelijk aan. Je doet alleen maar kwaad ermee.
 
3.     Zwangere vrouwen moeten alles vermijden wat maar enigszins schadelijk voor het ongeboren kind is. Zijn er met dit vaccin proeven gedaan met zwangere vrouwen waaruit blijkt dat het veilig is? Nee. Maar de regering vertelt je dat het volkomen veilig is. Ze liegen dus. Nogmaals, het gaat hier niet om volksgezondheid, maar om controle.
 
Wat betreft boosters: immunologisch gezien is het volkomen gestoord om boosters te geven. Meestal zijn 1 of 2 doses (van ‘normale’ vaccins) voldoende om het immuunsysteem te stimuleren.  Het geven van boosters voor een ‘nog betere bescherming’ valt dus ook weer onder leugen en bedrog.
 
Mensen van de Grand-Jury, kijkers, weet dat al voordat de EMA dit vaccin voorlopig goedkeurde, en voordat dit soort juridische processen opgestart werden, er mensen waren die een waarschuwing lieten horen. Zo heb ik heb samen met Dr. Wolfgang Wodarg in december 2020 een brief gestuurd naar de EMA met wetenschappelijke kritiek. We kregen geen antwoord, eerder werden wij aangevallen en zwart gemaakt, net zoals vele andere collega’s is overkomen. Ook dit geeft weer aan dat het hier niet om volksgezondheid gaat.
 
Dit hele ding, de haast waarmee dit vaccin werd uitgerold en het onnodig massaal injecteren van gezonde mensen is bedrog. Ik hoop dat de mensen achter deze misdaad vervolgd worden, maar we moeten ook ontzettend op onze hoede zijn voor wat er mogelijk nog meer komt!”
 
Reiner Fuellmich: "Is er misschien een kans dat de fouten die we tot nu toe gezien en gehoord hebben in dit Grand-Jury proces per ongeluk gemaakt zijn?”
 
Mike Yeadon: "Nee, hoe konden de 4 leidende bedrijven (Astra Zeneca, Moderna, BioNtech-Pfizer en J&J) allemaal dezelfde fouten maken? Dat is onmogelijk. Ze zouden allemaal met verschillende ontwerpen komen, en als je met jouw ontwerp niet de beste kunt zijn trek je je terug als bedrijf of je gaat iets anders maken. Het is heel toevallig dat ze allemaal tegelijkertijd met dit vaccin zijn begonnen en ze hebben allemaal een slecht product en dezelfde fouten gemaakt. Je moet erg goed zijn om de markt op te kunnen gaan. Er woedt altijd een hevige concurrentiestrijd tussen bedrijven om het beste product te maken.
 
Er moet dus wel een soort samenzwering zijn geweest tussen deze vier bedrijven en de regelgevende organisaties in de verschillende landen.”

----------

Elders op deze website nog meer over Dr. Mike Yeadon. 

 

In aansluiting op Dr. Mike Yeadon zegt Prof. Dr. Sucharit Bhakdi:

"In de toekomst moeten we alle injecties die gebaseerd zijn op gentherapie verbieden, tenzij de veiligheid ervan aangetoond kan worden. Datzelfde geldt voor de Novavax injecties."