Het onuitgesproken Wonder – de Stem van God in de Wereld

Patricia spreekt over de vroege jaren van De Openbaring:

Als ik er nu aan terug denk komen er nogal wat emoties naar boven. Ik zag hoe het contact met de Realiteit van de Grotere Gemeenschap begon en afgeleverd werd bij deze jonge man, en dat die contacten toenamen en groter werden. We waren gedesoriënteerd: het ene moment wisten we wat we aan het doen waren, of dachten dat we het wisten, en waar we ermee naar toe moesten en wat we ermee moesten doen, en dan kwam er een hele nieuwe Openbaring, met grotere dimensies, beelden, realiteit, en dan konden we er niks mee, we wisten niet wat we ermee aan moesten.

Je voelde dat de druk zich aan het opbouwen was, en je voelde de behoefte om dit aan de wereld te geven, ook als was het maar een deel ervan. We vroegen ons af: zitten mensen hierop te wachten? Het was heel zwaar.

En als ik dan deze jongeman zag hoe hij in een paar dagen tijd zoiets als de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap ontving, een nieuwe theologie. Het was een moeilijke tijd. We waren jong. Het was verwarrend. Wat moesten we doen? Hoe kunnen we hiermee van dienst zijn? Begrijpen we het eigenlijk wel? Is het volledig genoeg om naar buiten te brengen? Oh mijn God. Moet dit een boek worden? Een boek met een titel? Een titel die wij moeten ontwaren? 

En nu zijn we hier vandaag, kilometers verder op de weg, en met deze Openbaring die letterlijk over de wereld gaat, en mensen die dit herkennen over de hele wereld, die het wereldwijd ervaren, het is verbijsterend. Dus we zijn tot het besef gekomen dat deze man een Boodschapper van God is – niet alleen omdat het ook geopenbaard is – en dat hij de eerste is in de lijn van Boodschappers die een Boodschapper van de Grotere Gemeenschap is.

Alleen een Boodschapper van God kan een hele nieuwe realiteit brengen en een complete verandering in bewustzijn teweeg brengen bij grotere aantallen mensen en de instelling van de gehele mensheid veranderen. Dit werd Marshall beetje bij beetje gedurende zijn reis duidelijk. 

https://www.facebook.com/PureGuidedMeditation/videos/1894146623994224/

 

Reed Summers:  het zaadje werd in onze familie geplant en is ontkiemd en is nu een enorme boom geworden die boven ons uit zou groeien, en deze gigantische boom kan nu vruchten gaan dragen in de wereld. De vrucht is het bewustzijn van mensen dat oplicht, en dat bewustzijn ontsteekt realiteit, en een reis, stappen, een voorbereiding, en vervolgens deelname aan deze grotere beweging in de wereld. Het is heel bijzonder om de vruchten te mogen zien! 

Toen ik nog heel klein was en mijn ouders gadesloeg vanuit een hoekje van de kamer zag ik wat er gebeurde, en hoe zwaar het was voor mijn ouders, en op de een of andere manier kon ik op een heel basaal niveauvoelen waar dit naar toe zou gaan.

Het is een van de grootste verhalen die nog niet verteld zijn. Hoe dit kleine zaadje ontvangen werd door één man en zijn gezin, en een paar mensen rondom hem die hem kwamen steunen, en om dan nu te zien wat ervan geworden is, een wereldwijde gemeenschap, dat is geweldig! Doe een stap achteruit en verwonder je.