Patricia Summers vertelt hoe Marshall Vian Summers  "De Grote Alliantie” ontving 
op 20 juli 2015, in Boulder, Colorado.  
 

 

Het was maandagavond 20 juli, 21.33 uur. De Society was al uren bezig in een lange vergadering die nog niet afgelopen was. We waren verwikkeld in diepgaande discussie en beschouwing over een aantal belangrijke zaken over wat nodig was voor de Nieuwe Boodschap.

Reed Summers’ telefoon gaf aan dat er een bericht binnen was gekomen van de Boodschapper, Marshall Vian Summers.

"Ik heb zojuist een openbaring ontvangen. Zeer krachtig. Ongeveer 33 minuten lang. Ik zit nu nog in de afterglow. Ze was vriendelijk op sommige momenten en zeer krachtig op andere momenten. Ze gaat over De Grote Alliantie die over ons waakt en ons roept, ons roept naar onze verbinding met de Raad van Engelen. De Raad van Engelen is De Grote Alliantie en wij maken er deel van uit. Ik zit nog na te genieten en het voelt goed. Het Heilige Werk gaat door, zowel hier als waar jullie zijn.”

De Society zat stilletjes bij elkaar en voelde de Aanwezigheid van deze nieuwe openbaring van God, met haar enorme en heilige intentie de wereld te bereiken. Op dat ogenblik waren we in gedachten bij de Boodschapper, de man die altijd weer vol toewijding antwoordt op de oproep Gods geschenk voor een wereld in ernstige nood te ontvangen. Voor ons was het ook een moment om de verantwoordelijkheid te voelen die wij, De Society, samen delen, en de enorme noodzaak van onze voortdurende hulp en samenwerking in dienst van deze Boodschapper en deze Nieuwe Boodschap van God. We hervatten onze vergadering die een uur later om 22.30 uur afgelopen was.

Toen we thuiskwamen wachtte Marshall ons op. We zaten lange tijd dicht bij elkaar. Toen zei hij:

"Ik voel dat deze les ons deels gegeven is om ons kracht en moed te geven nu we te maken krijgen met een wereld van toenemende onrust, onzekerheid en lijden. Ze verbindt tevens de Raad van Engelen met Kennis binnenin ieder persoon als onderdeel van De Grote Alliantie.”

En:

"De openbaring ondersteunt de verbinding die wij (ook ik) moeten opbouwen als we voortgaan met de Nieuwe Boodschap in een wereld van toenemende onenigheid en uitdaging.”

Hieronder volgen enkele gedeelten uit de openbaring "De Grote Alliantie”, en daarna de eerste gedachten die door de Boodschappen werden opgenomen toen hij die avond alleen was na zijn ervaring met deze openbaring, en toen de Raad van Engelen zich terugtrok.

Uit "De Grote Alliantie”:

"Er is zoveel in de wereld dat je kan ontmoedigen. Er is zoveel ellende, zoveel geweld, zoveel teleurstelling en zoveel onzekerheid. Het is zo gemakkelijk in wanhoop te vervallen. Het is zo gemakkelijk aan jezelf en anderen te twijfelen. Het is zo gemakkelijk te denken dat de toekomst op de een of andere manier tot mislukken gedoemd of hopeloos is.

Maar wat je moet begrijpen is dat er een Grote Alliantie is, een Grote Alliantie die je de wereld in gezonden heeft, een Grote Alliantie die over je waakt als je eenmaal jezelf en je diepere behoeften gaat beseffen.

Het is belangrijk dat je weet dat deze Grotere Realiteit verbonden is met jou en je aanwezigheid in de wereld. Want dit zal je de hoop en bemoediging geven die de wereld je niet kan geven. Dit zal je de kracht en vastberaden-heid geven die de wereld je niet kan geven.

De vraag is: wil jij opnieuw de relatie aangaan met dat wat diep binnenin jou leeft, dat wat jouw eeuwige leven vertegenwoordigt, het leven waar je vandaan gekomen bent en waar je naartoe zal terugkeren? ….


 

God weet wie je bent en waar je bent. En God heeft je gevonden als een stipje op de oceaan, op drift, verloren in de wereld, op de chaotische zeeën en in de chaotische wereld.

Maar er is nog een lange weg te gaan. Je moet veel dingen ongedaan maken. Je moet veel vergeven. Je moet veel erkennen en verwerken, en dat kost tijd. Maar daar is tijd in feite voor. Anders gebruik je de tijd om weg te kwijnen, om een vruchteloos leven van willekeur te leiden. Dit is nu tijd die goed besteed wordt.

Als de mist in je gedachten begint op te trekken, als de wolken in je bewustzijn uit elkaar beginnen te drijven, zal je deze Alliantie beginnen te voelen, voelen dat je een grote verbinding hebt met de Hemel die jou in je kracht zet en je ondersteunt bij het leggen van een fundament voor een groter leven in de toekomst.

Je moet werken aan je weg terug. Je moet je geest en je zaken reconstrueren onder leiding van de kracht van Kennis die God je heeft gegeven om dit voor elkaar te krijgen. Je kunt jezelf niet naar de Hemel wensen…”

En de slotwoorden: "Je zult zien dat je een onderdeel bent van een Grotere Alliantie. Je zult weten dat je er maar een klein onderdeeltje van bent. En je zult de kracht boven je en de kracht binnenin je eerbiedigen, want ze zijn nu verenigd.”

Hieronder de eerste woorden van de Boodschapper, Marshall Vian Summers, nadat hij weer tot zichzelf was gekomen en in staat was te spreken na het ontvangen van de openbaring "De Grote Alliantie”:

"Vanavond was ik alleen thuis en de grote Aanwezigheid begon over me te komen; ze haalde me weg van alle andere zaken, leidde me af, alsof mijn hart en ziel ernaartoe werden getrokken, en mijn geest moest een tandje bijzetten. Uiteindelijk besefte ik dat ik geroepen werd, dus ik zette mijn opname apparatuur klaar en vroeg ik of ik het thema van de les mocht weten, want dat helpt me te ontspannen. Soms wordt me dat gegeven en soms niet, maar vanavond wel. "De Grote Alliantie” werd verscheidene keren herhaald. Ik sprak mijn zegeningen en aanroepingen uit.

Ik gaf mijn geest over aan God en zei dat ik zou ontvangen wat ook maar nodig was. Of ik het begreep of niet, of ik het accepteerde of niet, of ik het kon bevatten of niet, ik zou het ontvangen. En toen begon de Stem.(Pauze)

Ze was zo aanwezig, zo helder, zo gearticuleerd, drie woorden "De Grote Alliantie” en met deze drie woorden "De Grote Alliantie” ging ze naar iets fantastisch. En ik ging mee …. waar ze maar naartoe wilde gaan, ik ging mee.

Weer een perfecte openbaring van de Raad van Engelen, waarmee weer een nieuw hoofdstuk in Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld werd gegeven.

Toen het voorbij was, deed ik de recorder uit, opende mijn ogen en keek naar de kamer die zwak verlicht werd door de lamp in de hoek, en die was gewoon vol van de Aanwezigheid. Ze was tastbaar, alsof er een grote menigte in de kamer was. Het was indrukwekkend. (Pauze)

En toen begon het geheel langzaam op te stijgen, ver, ver, ver omhoog, uit het zicht naar de plek van waakzaamheid waar ze zetelt. De wolk van openbaring steeg op, liet me alleen, maar met een zeer lege en stille geest.

Nog nagloeiend van de Aanwezigheid (Pauze) stuurde ik een berichtje naar mijn zoon, die in vergadering zat met Patricia bij De Society. En zij ontvingen het en berichtten terug.

Ik zei tegen hen: "Ik voel me goed, ben nog in de afterglow van de Openbaring”.”

Lees in het Engels: https://www.newmessage.org/receiving-the-great-alliance