Afbeelding invoegen

Meneer de President,
 
staat u mij toe dat ik u benader, in dit momentum, waarin het geloof van de hele wereld wordt bedreigd, door een globale samenzwering tegen God en de mensheid. Ik schrijf u als aartsbisschop en een opvolger van de apostelen, als de voormalige apostolische nuntius in de VS. Ik schrijf u in het stilzwijgen van zowel de burgerlijke als kerkelijke autoriteiten. Moge u mijn woorden alhier accepteren als de ‘stem van een roepende in de woestijn’.  (Jn 1:23)‘
 
Zoals ik in mijn brief in juni al schreef, zijn de machten van het Kwaad in dit historische moment opgesteld in een alomvattende strijd tegen de machten van het Goede; de krachten van het Kwaad blijken machtig en georganiseerd te zijn in hun verzet tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, en in de steek zijn gelaten door hun wereldlijke en spirituele leiders. We ervaren dagelijks deze steeds heviger wordende aanvallen van degenen die de basis van onze samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor je land, en vrijheid van onderwijs en onderneming.
 
We zien hoe staatshoofden en religieuze leiders deze zelfmoord van de Westerse cultuur en zijn christelijke ziel in de hand werken, door burgers en gelovigen hun fundamentele rechten af te pakken, in naam van een gezondheidscrisis die zich meer en meer volledig ontpopt als een instrument voor de oprichting van een onmenselijke, uitdrukkingsloze (mondkapjes) tirannie.
 
Er is een wereldwijd plan dat de Grote Reset wordt genoemd gaande. De architect bestaat uit een globalistische elite die de hele mensheid wil onderwerpen met dwangmaatregelen en die de vrijheden van individuen en hele bevolkingen drastisch willen beperken. Dit plan is in allerlei landen reeds goedgekeurd en gefinancierd; andere landen zitten nog in een beginfase. Achter de wereldleiders, die medeplichtig zijn en uitvoerders zijn van dit helse project, zitten meedogenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren, waarmee ze hun agenda promoten.
 
Het doel van deze Grote Reset is het opleggen van een medische dictatuur, gericht op het afdwingen van maatregelen die basisvrijheden ontnemen. Dit wordt verborgen achter verleidelijke beloften van een basisinkomen en het kwijtscheden van schulden. De prijs voor deze concessies van het IMF is het afstand doen van privébezit, en het volgen van een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21, zoals deze door Bill Gates wordt gepromoot, in samenwerking met de grote farmaceutische groepen.
 
Naast de enorme economische belangen die de promotors van de Grote Reset motiveren, zal het afdwingen van vaccinaties gepaard gaan met een verplicht gezondheidspaspoort en een digitale ID, met ‘contact tracing’ van de hele wereldbevolking als gevolg. Degenen die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in interneringskampen, of onder huisarrest worden geplaatst. Al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.
 
Meneer de president, ik vermoed dat u er reeds van op de hoogte bent dat de Grote Reset in sommige landen tussen het einde van dit jaar en het eerste kwartaal van 2021 zal worden geactiveerd. Voor dit doel zijn nog meer lockdowns gepland de komende tijd. Officieel zullen die worden gerechtvaardigd door een zogenaamde ‘tweede’ en ‘derde golf’ van de pandemie. U weet heel goed welke middelen worden ingezet om paniek te zaaien, en draconische beperkingen van individuele vrijheden te legitimeren. Dit zal een gekunstelde wereldwijde economische crisis veroorzaken.
 
Volgens de bedoelingen van de architecten van deze elite, zal deze crisis de toevlucht van landen naar deze Grote Reset onomkeerbaar maken. Daarmee wordt de finale klap uitgedeeld aan een wereld wier bestaan, en de herinnering daaraan, zij compleet willen opheffen. Maar deze wereld, meneer de president, bevat mensen, gevoelens, instituten, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die niet als robotten handelen, die niet als machines gehoorzamen.
 
Omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, en die worden samengebonden door een spirituele band die zijn kracht van boven krijgt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer in het begin van de tijd deed met zijn leuze ‘non serviam’ (‘ik zal niet dienen’).
 
We beseffen goed dat veel mensen zich ergeren aan deze verwijzing naar de botsing tussen God en het Kwaad, en aan het gebruik van ‘apocalyptische’ termen, die volgens hen alleen maar boosheid en verdeeld zaaien. Het wekt geen verbazing, dat de vijand boos is ontdekt te zijn, precies op het moment, dat hij denkt het fort ongestoord te kunnen veroveren.
 
Het is echter bijzonder verbazend, dat niemand alarm slaat. De reactie van de Deep State op degenen die dit plan afwijzen, loopt stuk en is onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net nu de medeplichtigheid van de mainstream media erin geslaagd was om de transitie naar de Nieuwe Wereld Orde bijna pijnloos en opgemerkt te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het daglicht.
 
Tot voor een paar maanden geleden was het eenvoudig om mensen, degenen die deze vreselijke plannen die we nu tot in het kleinste detail voor onze ogen uitgevoerd zien worden, afwijzen, te belasteren als ‘complotdenkers’. Tot afgelopen februari had niemand ooit kunnen denken dat mensen in al onze steden gearresteerd zouden worden, alleen al voor het op straat lopen om een luchtje te scheppen, om het open houden van hun bedrijf en/of voor het naar de kerk gaan op zondag.
 
Tóch gebeurt dit nu over de hele wereld, zelfs in het pittoreske Italië, dat veel Amerikanen een klein en betoverend land vinden, met zijn oude monumenten, kerken, charmante steden en karakteristieke dorpjes. Maar terwijl de politici zich in hun paleizen hebben opgesloten en hun decreten als Perzische stadhouders uitvaardigen, gaan bedrijven op de fles, sluiten er winkels en mogen mensen niet meer leven, reizen, werken en bidden.
 
En de desastreuze psychologische gevolgen van deze operatie zijn reeds zichtbaar, beginnend met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, die gescheiden zijn van hun vrienden en klasgenoten, en hun lessen thuis alleen achter de computer moeten volgen.
 
In de Heilige Schrift spreekt de apostel Paulus over de ‘tegenstander’, de manifestatie van het ‘geheim der wetteloosheid’ (de kathèkon, 2 Tess. 2:6-7). In de religieuze sfeer is de Kerk, met name het pausschap, het obstakel tegen het kwaad. In de politieke sfeer zijn dat degenen die de oprichting van de Nieuwe Wereld Orde willen verhinderen. Het is nu duidelijk dat degenen die de Stoel van Petrus bezet (paus Franciscus) vanaf het allereerste begin zijn rol heeft verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te promoten. En daarbij de ‘Deep church’, hén, die hem vanuit hun rangen hebben gekozen, te steunen.
 
Meneer de president, u heeft duidelijk gesteld dat u het land wil verdedigen – ‘One Nation under God’, de fundamentele vrijheden, én de niet onderhandelbare waarden die ons nu worden afgenomen en waar nu tegen gestreden wordt. Het is u, beste president, die de ‘tegenstander’ is van de Deep State, van de definitieve aanval van de kinderen der duisternis. Daarom is het noodzakelijk dat alle mensen van goede wil overtuigd worden van het enorme belang van deze aanstaande verkiezingen: niet zozeer vanwege een of ander politiek programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw acties die deze wereld het beste belichaamt.
 
Met name in historische context, willen ze onze wereld met lockdowns opheffen. Uw tegenstander is ook ónze tegenstander: het is de Vijand van het menselijke ras, hij die een ‘mensenmoordenaar van den beginne’ is (Joh.8:44).Rondom u, hebben degenen die u als het laatste bolwerk tegen deze werelddictatuur zien, zich met geloof en moed verzameld. Het alternatief is te stemmen op een persoon die gemanipuleerd wordt door de Deep State, die ernstig gecompromitteerd is door schandalen en corruptie, en die de VS zal aandoen wat Jorge Bergoglio (Paus Franciscus) de katholieke kerk aandoet, wat premier Conte Italië aandoet, president Macron aan Frankrijk, premier Sanchez aan Spanje enzovoorts.
 
Door de gevoeligheid voor afpersing van Joe Biden – net als die van de prelaten van de ‘magische cirkel’ van het Vaticaan – zal blijken dat hij gewetenloos zal worden gebruikt, en illegitieme machten zal toestaan, om zich met zowél het binnenlandse beleid als met de internationale balans te bemoeien. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren, al iemand hebben klaarstaan, die nog erger is dan hij en die hem zal vervangen zodra de mogelijkheid zich voordoet. (Bidens ‘running mate Kamala Harris? vert.).
 
En toch, te midden van deze sombere toestand, deze ogenschijnlijk niet te stoppen opmars van de ‘Onzichtbare Vijand’, rijst er hoop. De tegenstander weet niet hoe lief te hebben, en begrijpt niet dat een basisinkomen en het schrappen van hypotheken om de massa te onderwerpen, om hen te overtuigen zich als vee te laten brandmerken, niet voldoende is. Dit volk, dat al te lang het misbruik van een haatdragende en tirannieke macht heeft moeten verduren, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en opheffing van zijn identiteit.
 
Dit volk begint de waarde van gezins- en sociale banden te begrijpen, van de banden van geloof en cultuur, die eerlijke mensen met elkaar verenigen. Deze Grote Reset is gedoemd te falen, omdat degenen die dit hebben gepland niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die klaar staan, om de straat op te gaan, om daarmee hun rechten te verdedigen, hun geliefden te beschermen en hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven. De uniforme onmenselijkheid van het globalistische project zal hopeloos in stukken breken dankzij de standvastige en moedige tegenstand van de kinderen van het Licht.
 
De vijand heeft Satan aan zijn kant, hij die enkel weet hoe te haten. Maar aan onze kant hebben wij de Almachtige God, de Heer der heerscharen die staan opgesteld voor de strijd, en de heilige maagd, die de kop van de oude slang zal vermorzelen. ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom.8:31).
 
Meneer de president, u bent zich er goed van bewust dat de VS in dit cruciale uur beschouwd wordt als de verdedigende muur waar de voorstanders van het globalisme de oorlog aan hebben verklaard. Vertrouw op de Heer, wees gesterkt door de woorden van de apostel Paulus: ‘Alle dingen kan ik aan door Hem, die mij kracht geeft (Fil.4:13).
 
Een instrument te zijn van Goddelijke voorzienigheid, is een grote verantwoordelijkheid, waar u absoluut alle genade voor zult ontvangen die u nodig heeft. Omdat ze vurig over u wordt afgesmeekt door de vele mensen, die u met hun gebeden ondersteunen. Met deze hemelse hoop, en de verzekering dat ik voor u zal bidden, voor de First Lady en voor uw medewerkers, geef ik u met al mijn hart mijn zegen.
 
Carlo Maria Viganò,
Aartsbisschop
 
Bron: https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geloof-religie/aartsbisschop-wijst-op-een-wereldwijd-complot/