Vraag:

Wat is het verschil tussen Marshall en anderen die goddelijke inspiratie of communicatie van voorbij het fysieke domein ontvangen?

Marshall Vian Summers is een Boodschapper.

Wat Boodschappers tot Boodschappers maakt is

  • de macht van de Boodschap die hen vóór hun leven op aarde werd ingeprent
  • hun vermogen om de verleidingen, de tragedies en de druk van de wereld te weerstaan tot het moment dat hun Inwijding (in hun rol van Boodschapper) kon beginnen
  • dit alles had nooit kunnen gebeuren zonder Goddelijk overzicht en het zorgvuldig managen van hun levens.

Boodschappers brengen een hele nieuwe realiteit. Ze zijn niet belast met het oplossen van elke alledaagse behoeftes of problemen of crises die zich elk uur voordoen. Zij brengen iets dat de hele visie en de toekomst van de mensheid verandert.

Profeten kunnen dit niet, want profeten spreken over wat nu of in de nabije toekomst gebeurt. Hun profetieën gelden niet voor alle tijden en alle mensen. Het is specifiek bedoeld voor bepaalde volkeren en plaatsen en gebeurtenissen.

Lees meer hierover in:

https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-nieuwe-boodschapper/de-herkomst-van-de-boodschapper/  (Nederlands)

https://www.newmessage.org/the-message/volume-1/new-messenger/origin-messenger (Engels)


 

 

(foto Tom Barrett - Unsplash)