7 belangrijke vaardigheden om in balans te blijven tijdens de COVID-19 pandemie,
maar evenzeer nodig in een wereld die staat voor Grote Verandering.
 
Een geschreven samenvatting.
 
Uitzending van 23-5-2020 gepresenteerd door Marshall, Patricia en Reed Summers 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DTJF521bALk

 


Nieuwe Vaardigheden voor een Nieuwe Wereld
 
We stappen een nieuwe wereld in, we zullen nooit meer terug kunnen naar de oude. Voor de nieuwe wereld hebben we nieuwe vaardigheden nodig. We moeten deze de komende drie, vier jaar ontwikkelen. Als je nieuwe vaardigheden ontwikkelt, zul je oude los moeten laten. Dat is onderdeel van de ‘retooling on the inside’ (nieuwe innerlijke vaardigheden ontwikkelen).
 
Het is belangrijk is dat je iemand bent die in de wereld staat en verantwoordelijkheid neemt voor wat er op hem afkomt. Sta niet los van de wereld, want dan zal die je overrompelen. Hoewel nog niet geheel duidelijk is waaraan je je moet aanpassen (we zitten immers nog midden in de storm en die moet je zien te overleven), is het devies toch: pas je aan!  
 
Algemene vaardigheden:
 
A. Werk aan je Vier Pijlers, namelijk die van
o   Relaties,
o   Gezondheid,
o   Werk
o   Spirituele Ontwikkeling.
Deze moeten stevig zijn en met elkaar in balans.
 
 
B. Doe dagelijks je Spirituele Oefeningen
 
 
 
Specifieke vaardigheden:
 
1. Zelf-Kennis
 
Wie je bent is niet je geest/verstand. Je geest/verstand moet dienend zijn aan het hogere doel, maar niet leidend. Degene die jouw voertuig moet besturen ben jij. Je moet jezelf objectief leren bekijken: wat zijn je sterke en zwakke kanten, je neigingen, je emotionele status etc. : wat kun je veranderen? Je moet voortdurend bij jezelf stil staan en je afvragen: Hé, wat doe/zeg/denk/voel ik nu?
 
Dat is je bewust worden van waar je mee bezig bent. En als je vindt dat het moet veranderen, doe dat dan. Pak je eigen autoriteit terug. Als je dit 500x hebt gedaan heb je je brein van nieuwe bedrading voorzien, je hebt jezelf van binnen veranderd, en dat werkt door naar buiten toe. Je komt anders in het leven te staan en je neemt andere beslissingen, je gaat andere relaties aan. Het is hard werken, dat wel.
 
In het kort:
o   Stop
o   Word je bewust
o   Neem een besluit
o   Voer het uit 
 
2. Zelf-Vertrouwen.
 
Door je Zelf-Kennis kun je beter op jezelf vertrouwen. Je geest en lichaam zijn een communicatiemiddel voor je ziel, je diepere spirituele Geest, Kennis genaamd. Dit is je Ziel. Zelf-Vertrouwen is dat Zelf kennen en verbonden zijn met het geheel. Je kunt erop vertrouwen, want het is stabiel. Je vertrouwt niet langer op de grillen van je gedachten of je gevoelens. 
 
3. Je Geest Verstillen.
 
Er zijn twee manieren:

o   Zittend mediteren, met de bedoeling tot rust te komen.
o   Die innerlijke stilte/rust meenemen de wereld in, bijvoorbeeld door geconcentreerd met één ding tegelijk bezig te zijn en je niet te laten afleiden. 
 
Voor het mediteren moet je een kleine, rustige plek zoeken, waar je het je gemakkelijk kunt maken. Reserveer die plek daar en hecht er de betekenis van meditatie aan. Je mediteert niet om antwoorden te krijgen, het antwoord of de beloning is gewoon het stil worden. Je kunt een éénlettergreep woord kiezen om dat in je hoofd te herhalen op het ritme van je ademhaling (aum of rahn), en dan zink je steeds dieper. Die diepere staat geeft je ontzettend veel rust en verfrissing.
 
In het kort:
o   Zoek een rustig plekje
o   Maak het jezelf gemakkelijk
o   Neem een passieve houding aan
o   Focus op een woord, een ding, je adem, en laat dat je meenemen de diepte in.
 
4. Zien.
 
De tekens zien, zien of er iets meer zit achter of in wat je ziet, vooruitzien, is er iets meer aan de hand hiermee of met deze persoon? 
 
 

 

 
5. Objectiviteit gaat gepaard met Zien.
 
Objectief zijn is zeldzaam. Mensen kijken maar zien niet. Mensen horen maar luisteren niet. Dat komt omdat ze ‘er niet bij zijn’, ‘niet aanwezig zijn’. We zijn in ons hoofd teveel bezig met andere zaken op dat moment.
 
Dat heeft twee oorzaken:  
o   Je ziet wat je graag wilt zien (wens, fantasie, inkleuring)
o   Je ziet met angst
o   iets te verliezen (je baan, huis, relaties, gezondheid) of
o   iets wat je graag wilt nooit te krijgen. 
 
Je hecht jouw betekenis, jouw idee aan wat er gebeurt. Dit doen we allemaal. Je moet zonder angst en zonder voorkeur kunnen kijken, dan ben je objectief. Dus probeer te ontdekken wat je in de weg zit. Want niet objectief zijn is een gewoonte die we aangeleerd hebben en die moeten we afleren. 
 
6. Onderscheidingsvermogen wat betreft relaties.
 
Met wie je samen bent bepaalt wat je kunt weten en je vermogen te volgen wat je weet. Je partner met wie je samenwoont en samen dingen doet beïnvloedt je het meest. Daarom moet je oppassen met wie je omgaat en de tijd nemen om iemand te leren kennen, anders geef je je leven misschien weg.  
 
Onderscheidings-vermogen omvat een aantal vaardigheden:
o   kijken,
o   zien,
o   actie ondernemen,
o   compassie.  
 
Tip: Maak aantekeningen: Wat zag ik? Wat wist ik? Waar beging ik mijn fout? Om later niet opnieuw dezelfde fout te maken. 
 
7. Problemen Oplossen.
 
Vanuit een Zelf-Kennis-perspectief kijken naar een probleem zoals het is. Maak een ‘problemen-lijst’ en voeg dit probleem eraan toe. Kijk regelmatig naar die lijst, denk erover na en kijk of je weet wat je moet doen. Dat kan wel enige tijd vergen. Bijvoorbeeld:

COVID-19 levert nieuwe problemen op. Vraag jezelf af: Compliceert het de zaak? Moeten we het tackelen? Komen we hier overheen? 
 
Je kunt hier de SOAP benaderingtoepassen: 

S = subjectief: wat hoor ik mezelf en anderen zeggen?
O = objectief – wat zie ik? Wat is dit? Wat is de aard van dit probleem?
A = assessment: vaststellen: OK, dit is een probleem (of niet).
P = plan: wat moet ik doen?
 
De kern van al deze vaardigheden is:
- in relatie zijn met jezelf,
- je leven opnieuw centreren en je identificeren met Kennis in je
- je autoriteit uitoefenen.
- daar komt dan nog bij de balans tussen je vier Pijlers, pas dan ben je stabiel.
 
De Aarde onder ons beweegt, het leven verandert, dingen storten in elkaar, dingen komen op: het is een heel dynamische, maar riskante tijd om hier te zijn. Je moet sterk worden, met een sterke basis.
Dus tijdens deze lockdown is het verstandig dit innerlijk werk te verrichten.
 
In dit verband zijn er enkele passende Openbaringen die je kunt bestuderen:
 
De Schok van de Toekomst 
 
"De schok van de toekomst is je nu overkomen. Wijzen zien voordat dingen gebeuren en bereiden zich daarop voor. Ze wachten er niet op op het laatste moment overvallen te worden. Ze zien de tekenen van de wereld. Ze houden alles in de gaten."
 
Helderheid en Onderscheidingsvermogen Ontwikkelen.
 
"Wat is echt zien? Echt zien is zien wat er is. Het is niet gewoon zien wat je wilt zien. Het is niet zien wat je fijn vindt. Het is niet zien waar je bang voor bent. Het is niet zien naar de dominante opvattingen en overtuigingen in je geest. Het is in staat zijn door je geest heen te zien. Op dit punt is je geest ofwel een raam ofwel een muur."
 
Er zijn nog een aantal vaardigheden die samen met de eerder genoemde je solide basis opbouwen.  Ze zijn in deze video niet besproken:
·        Besluiten Nemen
·        Contemplatie
·        Je Balans Bewaren
·        Innerlijk Luisteren
·        Discretie
·        Eerlijkheid
·        Vastberadenheid
·        Eenvoud
·        Emotionele Stabiliteit
·        Volharding
·        Geduld
·        Vergevingsgezindheid
·        Mededogen
·        Blijdschap en Dankbaarheid
·        Aanpassingsvermogen
·        Moed
·        Consistentie
·        Mentale Kracht