Er is een Nexit denktank opgericht, die de voor- en nadelen van een Nexit (Nederlandse uittreding uit de EU) onderzoekt.
 
Missie - Nexit Denktank
 
Afbeelding invoegen
 
 Visie
 
We willen waarschuwen voor de huidige EU die streeft naar een federaal Europa. Een subcontinent waarin geen gemeenschappelijke taal is, noch een gemeenschappelijke geschiedenis of godsdienst moet niet streven naar uniformiteit. Juist de schakeringen en de autonomie van de Europese landen vormen de kracht van hun samenwerking. We willen discussie aanmoedigen over andere vormen van samenwerken dan een eenheidsstaat of een federaal Europa.
 
Afbeelding invoegen
 
-----------
Op 08-12-2022 hield de Nexit Denktank haar eerste bijeenkomst in Amersfoort. Hierbij een verslag van Hugo Bos:
 
 
--------------
 
Onderzoeksroadmap
 
Ons onderzoek zal zich in eerste instantie richten op enkele focus gebieden:

* Welke mogelijkheden van uittreding zijn er allemaal voor Nederland en hoe verhouden deze zich tot elkaar (van harde-tot-zachte nexit)

* Wat is de impact op onze handelspositie en doorvoerhavenrol binnen Europa?

* Hoe gaan we om met de munt? (blijven we in de Eurozone of volgt er een combinatie van een Nederlandse munt+Euro of terug naar alleen een Nederlandse munt?)

* Hoeveel heeft de EU Nederland gekost en opgeleverd tot nu toe?

* Op welke terreinen is de Nederlandse soevereiniteit aangetast en hoe kan dit worden geëvalueerd?
 

 ----------------