Er lopen over de hele wereld rechtszaken, met wisselend succes voor de aanklagers.


Aanklacht vanuit Canada/Vancouver en Europa/Brussel
 
 
Wereldwijd Baanbrekend Nieuws, 15 januari 2022 (GMT)


Deze baanbrekende aankondiging kondigt de veroordeling aan van diegenen die betrokken zijn bij de wereldwijde genocide. Het geeft iedere man en vrouw op de planeet de autoriteit om alle Covid-19 parafenalia in beslag te nemen en te vernietigen. Tegelijkertijd kunnen we iedereen arresteren die in het vonnis genoemd wordt voor misdaden tegen de Mensheid.Big Parma, Government Leaders Face Arrest as Court Convicts them of Genocide, prohibits injections (brandnewtube.com) Internationaal Strafhof: berechting van personen wegens genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en agressie.

Het vonnis en de arrestatiebevelen van het Hof zijn te vinden op ITCCS UPDATES – Murder by Decree  en Breaking News – Republic of Kanata Brussel en Vancouver:

Het Internationale Hof dat Paus Benedictus in 2013 uit zijn ambt dwong, heeft een slag toegebracht aan de COVID corporatocratie door topambtenaren van Pfizer, GlaxoSmithKline, China en het Vaticaan te veroordelen wegens Misdaden tegen de Menselijkheid.

Het vonnis van het Hof veroordeelt vijfenzeventig personen tot levenslange gevangenisstraf, legt beslag op hun bezittingen en ontbindt hun bedrijven, en verbiedt hen op wettige wijze de verdere productie, verkoop of gebruik van hun COVID-vaccins als "producten van medische genocide en massamoord".

Na een proces van vier maanden dat volgens het internationaal recht werd gevoerd, hebben de rechters van het Internationaal Gerechtshof (ICLCJ) vandaag hun historische vonnis en straf uitgesproken, samen met arrestatie- en onteigeningsbevelen tegen de beklaagden.

Tot de veroordeelden behoren Albert Bourla en Emma Walmsley, de CEO's van Pfizer en GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Xi Jinping, president van China, 'Paus' Franciscus (Jorge Bergoglio), 'Koningin' Elizabeth (Windsor), en Justin Trudeau, premier van Canada.


Volgens het Bureau voor Openbare Zaken van het Hof: 


"Deze zaak betreft een monsterlijke, intergenerationele misdaad en de even massale doofpotaffaire ervan. De hoogste functionarissen van Kerk, Staat en Bedrijven hebben jarenlang persoonlijk hun goedkeuring gegeven aan en geprofiteerd van het systematisch martelen, verhandelen en vermoorden van kinderen in dodelijke experimenten met medicijnen om het COVID 'vaccin' te produceren, als onderdeel van een Criminele Samenzwering om de mensheid tot slavernij te reduceren. Die samenzwering vermoordt onschuldigen, handelt in wapens, drugs, kinderen en menselijke organen, en legt degenen die haar dreigen te ontmaskeren het zwijgen op of vernietigt hen.

"Ons Hof heeft een juridisch einde gemaakt aan die Samenzwering door de verantwoordelijke personen en bedrijven strafbaar te stellen en de verdere verkoop en het gebruik van de COVID-'vaccins', die het product zijn van medische genocide en massamoord op kinderen, te verbieden."


Het vonnis en de veroordeling van het Hof werpen een wijd net over de verantwoordelijken door de wortels van het COVID-regime te traceren naar de geplande genocide op de inheemse bevolking in Canada door het Vaticaan en de Kroon van Engeland, inclusief in de moorddadige "Indiaanse residentiële scholen".


Het Hof stelt vast dat de publieke tegenstanders van deze genocide, in het bijzonder Kevin Annett, voortdurend het doelwit zijn geweest van vernietiging door de veroordeelde verdachten, die verantwoordelijk zijn voor de moord op vijftien activisten en verschillende recente pogingen op het leven van Annett.


"Onze arrestatiebevelen machtigen niet alleen onze Sheriffs en gedeputeerde politie, maar mensen overal om het vonnis van het Hof uit te voeren door de veroordeelde misdadigers te arresteren, hun bezittingen in beslag te nemen en de verkoop en het gebruik van de van genocide afgeleide COVID 'vaccins' een halt toe te roepen," zegt het Hof.


"De kindermoordenaars kunnen hun gerechte straf niet langer ontlopen door gebruik te maken van het voorrecht van de uitvoerende macht of het bedrijfsleven, of door zich te verschuilen achter de camouflage van verzonnen volksgezondheidscrises."

De documenten van het Hof zijn bij dit bericht gevoegd.

Een actieplan voor de deelname van politie en burgers aan de tenuitvoerlegging van dit historische vonnis en vonnis zal morgen, 16 januari, worden besproken op Here We Stand | BBS Radio (om 3 uur Pacific, 11 uur GMT).

Voor contact met het Hof: itccsoffice@protonmail.com (t.a.v.: G. Dufort, Bureau Publiekszaken)


Uitgegeven op zaterdag 15 januari 2022 om 12:01 AM (GMT) door het Internationaal Gerechtshof, Afdeling Strafprocesrecht.

Onder auspiciën van het Internationaal Tribunaal voor misdrijven tegen de kerk en de staat (ITCCS) (opgericht krachtens het recht van de natie op 15 juni 2010). 

 

Dr. Reiner Fuellmich en Viviane Fischer leiden een team van internationale advocaten en rechters in het Grand-Jury proces.

Het is de bedoeling dat ieder mens, wereldwijd, zich op de hoogte stelt van de getuigenissen van deskundigen op diverse gebieden, zoals:

  • historisch-geopolitiek,
  • de PCR-test,
  • de injecties,
  • de financieel-economische destructie,
  • eugenetica etc.

Ga voor meer (Nederlandstalige) info naar de pagina elders op deze site: 

Grand-Jury

 Afbeelding invoegen

----------------- 

Maar: 

Een Hof in Frankrijk verklaarde de dood door Covid-vaccin zelfmoord 


De familie klaagde de verzekeringsmaatschappij aan, maar verloor.  De rechter oordeelde dat de bijwerkingen van het experimentele vaccin openbaar waren gemaakt en dat de overledene niet kon beweren dat hij er niet van op de hoogte was toen hij het vaccin vrijwillig nam. De rechter benadrukte ook dat er in Frankrijk geen wet is die hem verplichtte zich te laten vaccineren. 


Daarom is zijn dood in feite een zelfmoord, zo oordeelde het hof.
De verzekeringsmaatschappij merkte op dat zelfmoord, net als overlijden als gevolg van een experimenteel geneesmiddel, geen verzekerde gebeurtenis is.


Bron: https://t.me/JudyAMikovits/32  van 26-02-2022

 

------------------