Afbeelding invoegen
 
 Chemtrails in de lucht. Overal. In de hele wereld. Vol giftige stoffen,
zoals Aluminium, Barium, Strontium, Grafeen-oxide, en die bouwen jaar na jaar op.
We ademen ze in. Ze komen terecht in de natuur , in het water en de landbouw. We  drinken en eten ze. 
Ze zijn bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan, door het zonlicht te blokkeren
en het klimaat te beheersen. Maar het draait uit op een aanval op de hele cyclus van het leven op aarde.


 
GeoengineeringWatch.org heeft een baanbrekende documentaire uitgebracht die onomstotelijk het bewijs levert van wereldwijde klimaat engineering operaties. 

Wereldwijde klimaat engineering operaties zijn een realiteit. Door atmosferische deeltjes te testen, is nu bewezen dat de sporen van straalvliegtuigen die in de lucht blijven hangen en zich verspreiden niet gewoon 'condensatie' is zoals ons officieel wordt verteld.
 
Meer dan 75 jaar geleden zijn wereldmachten begonnen de planeet en de bevolking te onderwerpen aan een klimaatexperiment dat niet terug gedraaid kan worden. Het opzettelijk dimmen van direct zonlicht door vliegtuigdeeltjes, een vorm van opwarming van de aarde die bekend staat als "Solar Radiation Management",  veroorzaakt catastrofale schade aan de levensondersteunende systemen van de planeet. De zeer giftige neerslag van de voortdurende geo-engineering operaties brengt eveneens onmetelijke schade toe aan de menselijke gezondheid.
 
Waarom maken wetenschappers of officiële bronnen de aan de gang zijnde klimaatengineering operaties niet bekend? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze programma's? Wat zijn de gevolgen zijn als geo-engineering of anders gezegd het beheer van zonnestraling door blijft gaan? 
 
De documentaire 'The Dimming' van GeoengineeringWatch.org geeft antwoord op deze vragen.
 
Dringende oproep van Dane Wigington, oprichter van Geoengineeringwatch.org:
 
We zijn laat, de tijd is bijna om. Iedereen is nodig om in deze cruciale strijd de bevolking wakker te schudden voor wat er komen gaat. Elke dag telt!
 
Deel deze documentaire, met geloofwaardige gegevens van een geloofwaardige bron, laat je stem horen. Je kunt mensen bewust maken vanaf je eigen computer thuis.
 
 
-----------------
 
Over schadelijke EMF's: EMFscientist.org - Home
 
De site kun je in het Nederlands lezen, scroll naar beneden en kies Dutch.
 
--------------
 
Een korte video met de onthulling dat het giftige grafeen-oxide dat ook in de Covid-'vaccins' zit, tevens in de chemtrails zit.
Het wordt gebruikt om ijsvorming te realiseren.

 
---------------
 
Een dringende oproep van Dane Wigington van GeoengineeringWatch.org om het sprayen van chemicals over de gehele wereld te stoppen, omdat het bijna te laat is.  De video is in het Engels en Dane spreekt heel snel.
 
De beschrijving onder de YT video spreekt voor zich: 
 
Een voortdurende aanval van klimaatrampen richt een ravage aan in de levensondersteunende systemen van de planeet. Van oogsten tot visserij en veeteelt, de voedselproductie daalt snel over de hele wereld. Welke belangrijke klimaatverstorende factor wordt nog steeds door alle officiële bronnen ontkend? Hoe donker de horizon ook wordt, de aandelenmarkt blijft nieuwe recordhoogten bereiken. Waarom is dit feit geen overduidelijke rode vlag voor de bevolkingen van de eerste wereld? Wereldregeringen weten dat ze de steeds groeiende bevolking niet langer kunnen onderhouden, welke reactie mogen we logischerwijze verwachten van deze controleurs? Waar past Covid-19 in dit verhaal? Hoe lang hebben we nog voordat de belangrijkste schakels in de keten van onze huidige realiteit beginnen te breken?

 
---------------
 
Nanoplastics gevonden, hoog in de Alpen, o.a. afkomstig van Amsterdam.
 
------------------
 Artikel van Vivian Lammerse - 27-12-2021

Door de opwarming van de aarde ontdooit permafrost: een voorheen permanent bevroren bodem die we vooral kennen uit het Arctisch gebied. Hierdoor komt er methaan en koolstofdioxide vrij, dat er al voor duizenden jaren in opgeslagen zat. Deze gassen dragen op hun beurt weer bij bij aan de opwarming van de aarde. Onderzoekers komen nu in een studie tot een nieuwe zorgelijke ontdekking. Want dooiend permafrost in Siberië blijkt nog een ander gevaarlijk broeikasgas de atmosfeer in te pompen: lachgas.
 
 
----------------------


 
 
Afbeelding invoegen
 
Hoe LOFAR, de grootste radiotelescoop ter wereld, DOR genereert en
hoe daar met orgonite wat aan te doen is.
 
In ons kleine kikkerlandje is tussen 2009 en 2012 met veel rijks- en Europese subsidies een zeer prestigieus en internationaal project gerealiseerd: LOFAR. Ofwel LOw Frequency Array.
 
Dit staat voor een enorme radiotelescoop die de hemel met behulp van ultramoderne software scant op zeer lage radiofrequenties (10 – 250 Mhz). Deze grootste radiotelescoop ter wereld heeft zijn hart op een superterp nabij Buinen in Drenthe.
 
Is dit een goede ontwikkeling of valt er iets op af te dingen? Lees het artikel van Esther Hoek van 30 april 2021: Hoe LOFAR destructieve morfische velden genereert - Transitieweb 
 
-------------------
 
Vitale levensenergie verder onder vuur: bomenkap, watermisbruik en stralingsintensivering – plus wat daaraan te doen is.
 
Alle levende wezens zijn voor hun gezondheid en welbevinden mede afhankelijk van een gezonde levensether. Onze lucht is echter sterk vervuild en gecorrumpeerd door ongezonde vormen van kunstmatige elektro-magnetische straling, die blijkbaar (on)bewust wordt versterkt door nabijgelegen water. De DOR die dit veroorzaakt is eenvoudig en goedkoop te neutraliseren met orgonite.
 
Afbeelding invoegen
 
De zendmast  (in het midden aan de overkant van het water) die straalt over het water
en de bomen aan deze kant die ervoor gekapt zijn.
 

 
---------------
 
Een imker uit Zeist: ‘Ik had in wat korven plek gemaakt voor de lindebloesemnectar, maar er is door de bijen niet of nauwelijks op de linde gevlogen." Een andere imker: "Weliswaar is wel op de linde gevlogen, maar de bijen lijken van slag te zijn. Er komt nog zwerm voor, wat niet past op dit moment van het jaar. Het is ook alsof ze zich niet goed weten te oriënteren."
 
Lees het hele bericht van 11-08-2021 op: 
 
 
--------------
 
Mag ik één dag zonder chemtrails?
Een artikel van Peter van Hees van 7-10-2021.
 
 
-----------------
 
Een nieuw artikel van Peter van Hees van 29-10-2021
over de kunstmatige opwarming van de aarde door chemtrails, 
(zowaar) bevestigd door twee 'gewone' Duitse scheikundigen: 
 
 
----------------
In een post van 02-01-2022 vraagt Dane Wigington zich het volgende af: 
 
"Nu we het nieuwe jaar ingaan: wat staat ons te wachten aan de horizon?
- Midwinter-vuurstormen in Colorado gevolgd door sneeuw.
- Hogere temperaturen in Alaska dan in Zuid-Californië.
Droogtes, overstromingen en plotselinge vorst vernietigen de productie van voedselgewassen.

Compleet gemanipuleerde klimaatverstoringsoperaties blijven overal ter wereld radicale weers- en temperatuurschommelingen aanwakkeren.  
Hoeveel kan het klimaatsysteem nog verdragen voordat het niet meer functioneel is?
 
Velen beginnen nu eindelijk te beseffen dat er iets heel sinisters aan het gebeuren is in onze lucht. Welke andere controle-agenda's worden er tegelijkertijd uitgevoerd? Zal het publiek genoeg wakker geschud worden om onze huidige koers op tijd te veranderen om een verschil te maken?"
 
De laatste aflevering van Global Alert News staat hieronder.
 
 
------------------