Afbeelding invoegen
 
 Chemtrails in de lucht. Overal. In de hele wereld. Vol giftige stoffen,
zoals Aluminium, Barium, Strontium, Grafeen-oxide, en die bouwen jaar na jaar op.
We ademen ze in. Ze komen terecht in de natuur , in het water en de landbouw. We  drinken en eten ze. 
Ze zijn bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan, door het zonlicht te blokkeren
en het klimaat te beheersen. Maar het draait uit op een aanval op de hele cyclus van het leven op aarde.
 
Geoengineering Watch | Exposing the climate engineering cover-up
  
GeoengineeringWatch.org heeft een baanbrekende documentaire uitgebracht die onomstotelijk het bewijs levert van wereldwijde klimaat engineering operaties. 

Wereldwijde klimaat engineering operaties zijn een realiteit. Door atmosferische deeltjes te testen, is nu bewezen dat de sporen van straalvliegtuigen die in de lucht blijven hangen en zich verspreiden niet gewoon 'condensatie' is zoals ons officieel wordt verteld.
 
Meer dan 75 jaar geleden zijn wereldmachten begonnen de planeet en de bevolking te onderwerpen aan een klimaatexperiment dat niet terug gedraaid kan worden. Het opzettelijk dimmen van direct zonlicht door vliegtuigdeeltjes, een vorm van opwarming van de aarde die bekend staat als "Solar Radiation Management",  veroorzaakt catastrofale schade aan de levensondersteunende systemen van de planeet. De zeer giftige neerslag van de voortdurende geo-engineering operaties brengt eveneens onmetelijke schade toe aan de menselijke gezondheid.
 
Waarom maken wetenschappers of officiële bronnen de aan de gang zijnde klimaatengineering operaties niet bekend? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze programma's? Wat zijn de gevolgen zijn als geo-engineering of anders gezegd het beheer van zonnestraling door blijft gaan? 
 
De documentaire 'The Dimming' van GeoengineeringWatch.org geeft antwoord op deze vragen.
 
Dringende oproep van Dane Wigington, oprichter van Geoengineeringwatch.org:
 
We zijn laat, de tijd is bijna om. Iedereen is nodig om in deze cruciale strijd de bevolking wakker te schudden voor wat er komen gaat. Elke dag telt!
 
Deel deze documentaire, met geloofwaardige gegevens van een geloofwaardige bron, laat je stem horen. Je kunt mensen bewust maken vanaf je eigen computer thuis.
 
 
-----------------
 
Over schadelijke EMF's: EMFscientist.org - Home
 
De site kun je in het Nederlands lezen, scroll naar beneden en kies Dutch.
 
--------------
 
Een korte video met de onthulling dat het giftige grafeen-oxide dat ook in de Covid-'vaccins' zit, tevens in de chemtrails zit.
Het wordt gebruikt om ijsvorming te realiseren.

 
---------------
 
Een dringende oproep van Dane Wigington van GeoengineeringWatch.org:
 
Stop het sprayen van chemicalien over de gehele wereld, omdat het bijna te laat is.  De video is in het Engels en Dane spreekt heel snel.
 
De beschrijving onder de YT video spreekt voor zich: 
 
Een voortdurende aanval van klimaatrampen richt een ravage aan in de levensondersteunende systemen van de planeet. Van oogsten tot visserij en veeteelt, de voedselproductie daalt snel over de hele wereld. Welke belangrijke klimaatverstorende factor wordt nog steeds door alle officiële bronnen ontkend? Hoe donker de horizon ook wordt, de aandelenmarkt blijft nieuwe recordhoogten bereiken. Waarom is dit feit geen overduidelijke rode vlag voor de bevolkingen van de eerste wereld? Wereldregeringen weten dat ze de steeds groeiende bevolking niet langer kunnen onderhouden, welke reactie mogen we logischerwijze verwachten van deze controleurs? Waar past Covid-19 in dit verhaal? Hoe lang hebben we nog voordat de belangrijkste schakels in de keten van onze huidige realiteit beginnen te breken?

 
---------------
 
Nanoplastics gevonden, hoog in de Alpen, o.a. afkomstig van Amsterdam.
 
------------------
 Artikel van Vivian Lammerse - 27-12-2021

Door de opwarming van de aarde ontdooit permafrost: een voorheen permanent bevroren bodem die we vooral kennen uit het Arctisch gebied. Hierdoor komt er methaan en koolstofdioxide vrij, dat er al voor duizenden jaren in opgeslagen zat. Deze gassen dragen op hun beurt weer bij bij aan de opwarming van de aarde. Onderzoekers komen nu in een studie tot een nieuwe zorgelijke ontdekking. Want dooiend permafrost in Siberië blijkt nog een ander gevaarlijk broeikasgas de atmosfeer in te pompen: lachgas.
 
 
----------------------
 
19-03-2022 - De Duistere Horizon: hoe de mens maar doorgaat met
het vervuilen, plunderen en leegroven van de aarde.

Flits overstromingen, flits vrieskou en flits droogte, wordt het weer
als wapen gebruikt om de massa's te beheersen?
 
Dane Wigington spreekt over de alarmerende toename van methaangas (6x zoveel als de afgelopen millennia) in de biosfeer, die als een laag om de aarde komt te liggen (broeikaseffect).  Tevens neemt het aantal insecten alarmerend af (met 80-90%!). Over de hele wereld verliezen we 200-300 soorten planten, dieren en insecten per dag. De Great Barrier Reef bij Australië, 30 jaar geleden nog een bloeiend koraalrif, is op sterven na dood. Ten zuiden van Australië had je uitgestrekte kelpvelden in zee; ze zijn allemaal weg.
 
Hierdoor is de mens gedoemd tot uitsterven, als hij op dit pad door blijft gaan en niet snel en adequaat genoeg reageert op de veranderende omgeving. Verwacht wordt dat dat rond 2050 zal zijn. 

Klimaatbeheersing wordt voorgespiegeld als goed voor de aarde en de mens, maar het is niets anders dan een weeroorlog. Het gaat vooral om macht en controle. Kijk naar Australië: eerst droogte, dan vuur, nu weer overstromingen. Iedereen wijt het aan klimaatverandering, maar niemand noemt de kwaadaardige weeroorlog die erachter zit. 

Wat weinig mensen weten is dat HAARP ionosfeer opwarmers heeft geïnstalleerd, bijvoorbeeld in Alaska en daar al twee decennia mee bezig is. Ze experimenteren erop los met de biosfeer zonder dat iemand ze tegenhoudt of afremt. Alle regeringen in de wereld werken hieraan mee en de MSM verhullen het. Dit is een van de manieren om de wereld-overbevolking terug te dringen. Maar uiteindelijk gaan ze er zelf ook aan! 
 
Link naar de video (in het Engels): 
 
 
In de video hierboven verwijst Dane naar een indrukwekkende video van 20 minuten, getiteld: Domino-effect van de weeroorlog zoals die gevoerd wordt door de 'weerterroristen'.  Beelden zeggen meer dan woorden.
 
Link en kort bijschrift hier
 
----------------
Het Grote Bedrog van de Wereldwijde Opwarming van de Aarde 
Een video uit 2007, maar zeer actueel.

....."De mens wel degelijk een effect op het klimaat, maar is dat oneindig klein vergeleken met de enorme natuurlijke krachten die de temperaturen op aarde voortdurend op en neer duwen. Van smeltende gletsjers en stijgende zeespiegels,
 
The Great Global Warming Swindle ontkracht de mythes, en onthult wat wel eens het donkerste hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid zou kunnen blijken te zijn. Volgens een groep vooraanstaande wetenschappers, bijeengebracht door documentairemaker Martin Durkin, is alles wat u ooit is verteld over de opwarming van de aarde waarschijnlijk onwaar. Net nu we het als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen dat klimaatverandering een door de mens veroorzaakt fenomeen is, slaat Durkin in zijn documentaire de hele vooronderstelling van de opwarming van de aarde aan diggelen."
 
Via instellingen krijg je de automatische Nederlandse ondertiteling 
------------------

11-08-2022 Dane Wigington van Geoengineering.org maakt een tot nu toe geheime handleiding van Het Amerikaanse militair-industriele complex bekend, waarin uitgebreid beschreven wordt hoe je het beste bosbranden kunt veroorzaken en aanwakkeren. Eerst worden geschikte stukken bos aangewezen, vervolgens bewerkt met chemicaliën, waardoor de bomen en de blaadjes uitdrogen (denk aan Vietnam, de ontbladeringstactieken vanuit vliegtuigen), en daarna worden die expres op diverse plekken in brand gestoken. Heftige, grillige, aggressieve bosbranden als wapens. Het is een oorlog tegen het leven. Ten gunste van de wereldelite. Het is bijna te laat. 
 
(Video is in het Engels)
 
 
---------------

13-09-2022
Terugkomend op zijn vorige verslag post Dane Wigington het volgende: 
 
Officiële bronnen zijn eindelijk gedwongen te erkennen dat de hele planeet volledig is vervuild met PFAS "eeuwigdurende chemicaliën" (Per- en Polyfluoralkyl Stoffen). 
 
 
-------------------
 
30-09-2022

Dane Wigington van Geoengineering.org vraagt zich af of orkaan Ian een moedwillige actie is van de klimaatbeheersers.
 
-------------------
 
29-11-2022 Nederlands nieuws over windparken op zee:
Windparken kunnen (deels) het weer beïnvloeden. De wind in de buurt van windparken neemt gemiddeld af en ook de temperatuur en lucht-vochtigheid veranderen. 
 
 
------------------
 
28-12-2022
 
Welkom bij de Tijdlijn van de Geschiedenis van Geo-engineering en Weermodificatie. Elke gebeurtenis in deze tijdlijn bevat beschrijvingen, citaten, afbeeldingen, video's en MLA geformatteerde referenties gearchiveerd door Jim Lee en is verdeeld in drie hoofdcategorieën:
 
Geo-engineering: Ook bekend als Climate Engineering of Climate Intervention, Geoengineering is de onbedoelde (onbedoelde of "toevallige") of opzettelijke poging van de mens om de temperatuur van de wereld te beheersen en/of de natuur op massale schaal te wijzigen om een gewenst resultaat te bereiken (zoals het smelten van de Noordpool of het oplossen van The Dust Bowl).
Weersverandering: Is de onbedoelde of opzettelijke poging van de mens om regenval, hagel, bliksem, cyclonen en andere troposferische weersverschijnselen te beheersen.
Veranderen van het Ruimteweer: Is de onbedoelde of opzettelijke poging van de mens om onze bovenste atmosfeer (ionosfeer, mesosfeer) te veranderen door middel van raketten en chemische uitstoot van satellieten en injectie van krachtige elektromagnetische straling (zoals ionosferische verwarmers, lasers en stralen van geladen deeltjes). 

Deze tijdlijn, die verre van volledig is, bestrijkt meer dan 150 jaar pogingen om ons klimaat en weer te beheersen. Sommige gebeurtenissen bestrijken grotere patronen (zoals contrail-cirrus van de luchtvaart, 1958 tot heden), terwijl andere zeer specifiek zijn voor een enkele gebeurtenis, verklaring of publicatie. Als u fouten of omissies vindt, of iets in deze tijdlijn opgenomen wilt zien, neem dan gerust contact op met Jim Lee via e-mail op jim@climateviewer.com.
 
Deze website is volledig in het Engels:  
 
-------------
 
15-01-2023
 
Californië "regen-apocalyps", is er meer aan de hand? Europa heeft net de warmste winter in de geschiedenis gehad, terwijl het in Siberië 80 graden onder nul was. Wat is er mis met dit beeld? Het zuurstofgehalte in de oceaan daalt snel, de visserij stort in en de dierenpopulaties storten in. Hoe lang kan de huidige trend aanhouden voordat de totale instorting plaatsvindt? De laatste aflevering van Global Alert News staat hieronder.
 
 
----------------
30-01-2023
 
Een Nederlands artikel over 'klimaatverandering'. 
 
 
--------------------
01-02-2023

Een lang artikel op deze Engelstalige website: 
 
 
-----------------
 
10-02-2023
 
 
Hier laat een reporter een apparaat van de NASA zien dat wolken kan maken, waaruit het later zal gaan regenen. Het apparaat maakt een hels kabaal, daarom moesten alle mensen in de wijde omtrek weg, er werden zelfs 5 begraafplaatsen verplaatst.  In de bijbehorende tekst staat: 
 
NASA speelt voor God.
Nu weet je waar de miljarden van de NASA aan besteed worden.
Met al deze technologie zou toch denken dat aan de honger in de wereld 
een eind gemaakt kan worden.
 
----------------------
 
18-02-2023

HAARP kan met bepaalde frequenties een aardbeving veroorzaken!
(Er gaan geruchten dat de aardbeving in Turkije een afstraffing is omdat Erdogan weigert Zweden toe te laten tot de NAVO)
 
 
En dit is wat zo'n (georchestreerde?) aardbeving kan aanrichten:
 
 
------------------
 
03-04-2023
 
Er zouden stralingsvrije zones moeten komen in Nederland, voor de mensen die zeer gevoelig zijn voor EMF straling:
 

 
---------------
 
09-06-2023
 
Oncontroleerbare bosbranden als militair wapen: een film van Geoengineeringwatch.com. Voor het geval je je afvraagt hoe het kan dat zo'n groot deel van Quebec in de hens staat, met als gevolg rook en smog tot in New York. Het militaire apparaat van de VS bestudeert al decennialang hoe je het beste bossen in brand kunt zetten. Dane Wigington leest in deze video hoogtepunten van de handleiding uit 1965 op. 
 
Geo-engineering verstoort de mondiale hydrologische cyclus volledig, droogt bossen uit en veroorzaakt recordbranden over de hele wereld.
Klimaatengineering legt de hele wereld in de as.
 
 
---------------------
 


 

 

 
  
 
Afbeelding invoegen
 
Hoe LOFAR, de grootste radiotelescoop ter wereld, DOR genereert en
hoe daar met orgonite wat aan te doen is.
 
In ons kleine kikkerlandje is tussen 2009 en 2012 met veel rijks- en Europese subsidies een zeer prestigieus en internationaal project gerealiseerd: LOFAR. Ofwel LOw Frequency Array.
 
Dit staat voor een enorme radiotelescoop die de hemel met behulp van ultramoderne software scant op zeer lage radiofrequenties (10 – 250 Mhz). Deze grootste radiotelescoop ter wereld heeft zijn hart op een superterp nabij Buinen in Drenthe.
 
Is dit een goede ontwikkeling of valt er iets op af te dingen? Lees het artikel van Esther Hoek van 30 april 2021: Hoe LOFAR destructieve morfische velden genereert - Transitieweb 
 
-------------------
 
Vitale levensenergie verder onder vuur: bomenkap, watermisbruik en stralingsintensivering – plus wat daaraan te doen is.
 
Alle levende wezens zijn voor hun gezondheid en welbevinden mede afhankelijk van een gezonde levensether. Onze lucht is echter sterk vervuild en gecorrumpeerd door ongezonde vormen van kunstmatige elektro-magnetische straling, die blijkbaar (on)bewust wordt versterkt door nabijgelegen water. De DOR die dit veroorzaakt is eenvoudig en goedkoop te neutraliseren met orgonite.
 
Afbeelding invoegen
 
De zendmast  (in het midden aan de overkant van het water) die straalt over het water
en de bomen aan deze kant die ervoor gekapt zijn.
 

 
---------------
 
Een imker uit Zeist: ‘Ik had in wat korven plek gemaakt voor de lindebloesemnectar, maar er is door de bijen niet of nauwelijks op de linde gevlogen." Een andere imker: "Weliswaar is wel op de linde gevlogen, maar de bijen lijken van slag te zijn. Er komt nog zwerm voor, wat niet past op dit moment van het jaar. Het is ook alsof ze zich niet goed weten te oriënteren."
 
Lees het hele bericht van 11-08-2021 op: 
 
 
--------------
 
Mag ik één dag zonder chemtrails?
Een artikel van Peter van Hees van 7-10-2021.
 
 
-----------------
 
Een nieuw artikel van Peter van Hees van 29-10-2021
over de kunstmatige opwarming van de aarde door chemtrails, 
(zowaar) bevestigd door twee 'gewone' Duitse scheikundigen: 
 
 
----------------
In een post van 02-01-2022 vraagt Dane Wigington zich het volgende af: 
 
"Nu we het nieuwe jaar ingaan: wat staat ons te wachten aan de horizon?
- Midwinter-vuurstormen in Colorado gevolgd door sneeuw.
- Hogere temperaturen in Alaska dan in Zuid-Californië.
Droogtes, overstromingen en plotselinge vorst vernietigen de productie van voedselgewassen.

Compleet gemanipuleerde klimaatverstoringsoperaties blijven overal ter wereld radicale weers- en temperatuurschommelingen aanwakkeren.  
Hoeveel kan het klimaatsysteem nog verdragen voordat het niet meer functioneel is?
 
Velen beginnen nu eindelijk te beseffen dat er iets heel sinisters aan het gebeuren is in onze lucht. Welke andere controle-agenda's worden er tegelijkertijd uitgevoerd? Zal het publiek genoeg wakker geschud worden om onze huidige koers op tijd te veranderen om een verschil te maken?"
 
De laatste aflevering van Global Alert News staat hieronder.
 
 
------------------
 
Waarom in godsnaam sprayen ze?
Volledige documentaire met Nederlandse ondertiteling uit 2012.
 
 
----------------

Vliegtuigen waren al vroeg in de 20e eeuw in staat een rookgordijn optrekken om schepen onzichtbaar te maken voor de vijand. De vraag is of het daadwerkelijk gebruikt is, omdat de stof Titaan tetrachloride voor vriend én vijand zeer gevaarlijk was. Het is een gele, niet-ontvlambare, bijtende vloeistof. In contact met vochtige lucht hydrolyseert het gemakkelijk, wat resulteert in een dichte witte rook bestaande uit druppels zoutzuur en deeltjes titaanoxychloride. Contact met huid en ogen moet vermeden worden door het dragen van beschermende kleding, i.v.m. brandwonden.
 
Dit is dus ook de manier waarop 'men' d.m.v. chemtrails het weer kan manipuleren.  
 
 
-------------
Italiaanse documentaire over geo-engineering/chemtrails, onze gezondheid, de verwoesting van het milieu, wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd; met een oproep aan artsen, biologen, journalisten, familie etc. om hiernaar te kijken en er iets aan te doen voordat het echt te laat is.
 
 
 
---------------
Hieronder een foto-video van de opslag van chemische stoffen
in vliegtuigen die als chemtrails worden uitgestoten door vliegtuigen:
 


 
-----------------

Het verhaal (uit 2014) van een piloot met een YT video over het spuien van chemtrails, vertaald door Irma Schiffers: 
 
 
-------------------

Er is nu ook een (Spaans) Telegram-kanaal waar mensen foto's van chemtrails in hun eigen omgeving kunnen uploaden:
 
 
---------------------
21 apr. 2020  - Michael Moore presenteert Planet of the Humans, een documentaire waarin gezegd wordt wat niemand anders durft te doen:
 
dat we de strijd aan het verliezen zijn om de klimaatverandering op de planeet aarde te stoppen omdat we leiders volgen die ons op het verkeerde pad hebben gebracht - de uitverkoop van de groene beweging aan rijke belangen en corporate Amerika.
 
Deze film is de wake-up call voor de realiteit die we niet onder ogen durven te zien: dat te midden van een door mensen veroorzaakte extinctie, het antwoord van de milieubeweging is om aan te dringen op techno-fixes en lap-middelen.  Maar dat is veel te weinig en het komt te laat.  
 
 
---------------------
 
1.200 wetenschappers en vakmensen uit de hele wereld onder leiding van de Noorse Nobelprijswinnaar voor natuurkunde professor Ivar Giaever verklaren: 

"Er is geen klimaatnoodsituatie."
 
Geloven in de uitkomst van een klimaatmodel is geloven wat de modelmakers erin hebben gestopt. Dit is nu juist het probleem van de huidige klimaatdiscussie waarin klimaatmodellen centraal staan. Klimaatwetenschap is verworden tot een discussie gebaseerd op overtuigingen, niet op gezonde, zelfkritische wetenschap. Moeten we ons niet bevrijden van het naïeve geloof in onvolwassen klimaatmodellen? 
 
Bron:
 
Dit is hun website: 
 
--------------------
 
Een heel klein lichtpuntje: midden in het van droogte stervende woud heeft Dane Wigington ooit een vijver uitgegraven. In die vijver doen de brulkikkers het nu prima. Maar het is maar een heel klein, bijzonder lichtpuntje. Het manipuleren van het klimaat moet stoppen, anders is het eind voor de natuur en de mensheid in zicht. Korte video van Dane Wiginton:

 
---------------
 
Een ander geluid over de klimaatopwarming: deze wordt niet door de mens veroorzaakt. Nederlandstalig artikel:
 
---------------------
 
Wereldwijde water crisis???
 
Er is voldoende water op de wereld!  Het verschijnsel heet Primair Water.
 
 
-------------------
05-01-2023

Smart (Slimme) meters in je huis: slim idee?

Lees hier welke (nadelige) gevolgen
mensen er door ervaren. 
 
----------------
06-01-2023
 
Afbeelding invoegen
 
Het derde boek van Elana Freeland is vertaald. 
Lees de inleiding en bekijk het interview (Engels).
 
 
Dit is haar website: HOME | Elana Freeland 
 
----------------
 
11-02-2023
 
Dane Wigington van GeoengineeringWatch.org gaat nog niet eerder vertoonde beelden van het filmen van The Dimming laten zien.
 

Dit is de eerste aflevering. De neerslag van aluminium nanodeeltjes uit klimaatveranderende operaties (chemtrails) stapelt zich op in onze sneeuw, bodem en afvloeiend water, de niveaus zijn meer dan alarmerend. Lab testresultaten van sneeuw van de Noord Californische berg Shasta zijn een schokkend voorbeeld. 
Het testen van monsters van deze voorheen ongerepte waterbron heeft aluminiumniveaus aan het licht gebracht die zo astronomisch hoog zijn dat het smeltwater alleen maar als volledig vervuild kan worden beschouwd. Er zit veel meer aluminium in de sneeuw en het ijs dan in de bodem eronder. Waar komt dat vandaan??
 
Deze 7 minuten durende video bevat belangrijk beeldmateriaal van GeoengineeringWatch.org. De getuigenis in deze video is afkomstig van een hoog gediplomeerde voormalige USFS regeringswetenschapper en dient als een ontnuchterende waarschuwing voor ons allen.
 
---------------
 
08-03-2023
 
 
--------------
 
06-04-2023
 
De globalistische aanval op de bouwstenen van het leven, duidelijk uitgelegd in dit Nederlands ondertitelde filmpje van 15 minuten:
 

https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P/51935

 

--------------------

15-06-2023

Een klokkenluider beweert dat geavanceerde technologie op Antarctica aardbevingen kan veroorzaken  

Whistleblower Claims Advanced Technology In Antarctica Can Cause Earthquakes – Forbidden Knowledge TV

TRANSCRIPT Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond het meest geheime project van de nazi's bekend als Die Glocke, "De Klok". Geheime documenten die jaren later werden gevonden onthulden dat de Bell een nieuw soort exotische energietechnologie was die de tijd kon beïnvloeden en de zwaartekracht kon tarten.

In 1939 richtten de Nazi's een geheime basis op in Antarctica die bekend stond als [Neuschwabenland] "Nieuw Zwabenland". Vanaf 1945 bracht Operatie Paperclip in het geheim honderden Nazi-wetenschappers naar Amerika, waar ze werden ingehuurd door het Militair Industrieel Complex. 

In 1946 leidde admiraal Richard Byrd een militaire expeditie die bekend stond als Operatie Highjump om de Nazi-basis, Nieuw-Zwabenland en andere bases op Antarctica op te sporen. Op de terugweg naar de VS vertelde admiraal Byrd aan de Chileense krant El Mercurio dat de VS in het geval van een nieuwe oorlog te maken zouden krijgen met militaire vaartuigen die met ongelofelijke snelheid van de ene pool naar de andere konden vliegen.

In 1959 ondertekenden een tiental landen het Verdrag van Antarctica, waardoor het voor iedereen illegaal werd om zonder toestemming van de regering ten zuiden van de 60e breedtegraad te reizen. Sindsdien circuleren er vreemde video's waarop te zien is wat Nazi UFO's lijken te zijn. En afgelopen maandag introduceerde Dr. Steven Greer de klokkenluider van Antarctica, Eric Hecker. Deze vertelt:

"In 2010 werd ik geselecteerd om voor een heel jaar naar het Zuidpoolstation in Antarctica te gaan door Raytheon Polar Services als werknemer van een externe aannemer voor de National Science Foundation. Ik werkte in een dubbele hoedanigheid als vakman en brandweerman. Door mijn verantwoordelijkheden was ik beter geïnformeerd dan de meesten van mijn bemanning en had ik volledige toegang tot de faciliteiten. Wat ik van deze unieke ervaring heb geleerd, moet met de hele wereld worden gedeeld. 

De technologie in het Zuidpoolstation kan zeker doen wat het primaire doel ervan is - en helaas nog veel meer. De IceCube Neutrino Detector wordt gepresenteerd als een 'passief afluisterapparaat' voor het doel van de wetenschap zoals die wordt gepresenteerd, maar ik blader meteen verder, mensen. Ik heb documentatie geleverd die bewijst dat 5.160, wat zij noemen 'DOM's' [Digital Optical Modules] die in het ijs zijn ingebed, daadwerkelijk kunnen uitzenden met 2.057 Volt per stuk.    Dat levert een lange lijst van zaken om rekening mee te houden. Het is in feite een veelzijdig platform voor gerichte energiewapenswaarvan ik snel een paar dingen zal noemen die het kan doen: 

Voertuigdetectie - we leren dat deze buitenaardse vaartuigen, en/of aardse vaartuigen, van ons of van een andere natie ook neutrino's uitzenden, dus dit maakt het Zuidpoolstation in feite een luchtverkeersleidingsstation voor dit nieuwe niveau van apparatuur waar niemand het over heeft.  

Naast de mogelijkheid om neutrino's en de exotische voertuigen te detecteren, heb ik documentatie geleverd dat dit ook een systeem is voor de sneller-dan-licht communicatie. In het verleden heeft Gary McKinnon NASA gehackt, de buitenaardse vloot gevonden, de lijst van kapiteins en het is duidelijk dat als we sneller-dan-licht voertuigen hebben die door het systeem bewegen, we sneller-dan-licht communicatie nodig hebben. Dit is die faciliteit. 

Helaas heb ik nog meer slecht nieuws. In het seizoen dat ik er was, in 2010 en 2011, zijn we overgestapt van bouw naar onderhoud in zowel het verhoogde station als de Detector Array. Helaas was dat toen de aardbevingen [1 & 2] in Christchurch, Nieuw-Zeeland, plaatsvonden. Er waren twee incidentele schoten, waarbij ze de detector correct konden richten. Dit is ook een apparaat dat aardbevingen genereert. Het zijn de oorlogswapens waar we nu mee te maken hebben - en wat Raytheon verbergt.  

Er is een ELF-systeem op het Zuidpoolstation en toen ik daar aankwam, kreeg ik te horen dat het uit stond, ontmanteld en volledig buiten werking was. In mijn werk zal ik je snel vertellen dat ik de circuits moest uitzoeken voor bepaalde andere reparaties en ik ontdekte dat dit systeem in feite volledig onder stroom staat, in werking is en samen met de andere systemen ook voor snode doeleinden wordt gebruikt. 

Het Observatorium voor Atmosferisch Onderzoek bevindt zich in wat wij de 'Schone Lucht Sector' noemen. Ik was zelf getuige van een zeer krachtige groene laser die vanuit de top van deze faciliteit de kosmos in schoot. Ik denk dat dit een secundaire vorm van langeafstandscommunicatie en/of een verdedigingssysteem is. 

Bij al deze faciliteiten die aanwezig zijn, komt een kwestie van vermogen om de hoek kijken. Ik verzeker je, ik wist wat er aan de hand was, ik kende de belastingseisen van de faciliteit en al deze nieuwe items overtreffen de vraag voor de systemen die mij werden gepresenteerd.

Ik heb zorgvuldig onderzoek gedaan en ik geloof dat er een secundaire stroomvoorziening is die ofwel nucleair is, die er al was voor de start van het Verdrag van Antarctica, dat zulke dingen verbiedt, en/of dat er een soort exotisch stroomvoorzieningssysteem is dat niet in de tekst van het Verdrag staat, dus het ontheft de betrokken partijen van aansprakelijkheid.