Man-of-God -  Declaration of the People of the US for Global Peace and Prosperity
 
30 augustus 2021
 
Declaratie van het Volk van de VS betreffende Vrede en Voorspoed in de Wereld
 
MAN-OF-GOD-Declaration-of-the-People-of-the-United-States-for-Global-Peace-and-Prosperity-FINAL.pdf (simonparkes.org)
 
 
Deze verklaring is de officiele start van vele veranderingen in de wereld.
Het goede/het licht heeft het kwade/het duister overwonnen. Er zal veel aan het licht komen, en er zullen meer verklaringen volgen.
 
In principe wordt hier verklaard en aangekondigd dat een 'geknecht volk' dat zucht onder het juk van een kwaadwillende tirannieke regering (de Cabal, de Illuminati, de 'oligopolitici'), het recht heeft deze valse regering omver te werpen, om op basis van Leven, Vrijheid en het Streven naar Geluk een nieuwe regering in te stellen, die regeert volgens deze waarden. 
 
Deze Declaratie heeft de Amerikaanse Constitutie van 1776 als voorbeeld.
 
Dit is een mijlpaal in the Great Awakening/het Grote Ontwaken:
 
Nothing can stop what is coming - NCSWIC -
Niets Kan Stoppen Wat Eraan Komt.
 
In de  Projecten Looking Glass en Stargate, waarbij diverse tijdlijnen in de toekomst konden worden gezien én beinvloed, afhankelijk van gemaakte keuzes, bleek in 2012 dat alle mogelijke tijdlijnen in de nabije toekomst in één punt samenkwamen, het punt dat nu The Great Awakening wordt genoemd. Er was dus geen mogelijkheid een andere keus te maken, linksom of rechtsom, de mensheid zou in zijn geheel diezelfde kant op geduwd worden. De 'elites' die gebruik maakten van Looking Glass en Stargate raakten in paniek, want ze wisten dat hun spel uit was.
 
 
 
De vertaling van bovenstaande Declaratie kun je hieronder lezen:
 
 
Aan het eind van de Declaratie wordt iedereen in de VS opgeroepen actie te ondernemen. 
 

 
Afbeelding invoegen