Afbeelding invoegen 

De World Health Organisation (Wereld GezondheidsOrganisatie)
is bezig de macht over te nemen in de wereld en alle landen
ondergeschikt te maken aan hun beslissingen 
(en die zijn gericht op hun depopulatie-programma) 

 
Del Bigtree interviewt Dr. Astrid Stuckelberger over de WHO,
Nederlands ondertiteld.