De Wereldwijde Gemeenschap (WWG) is een open gemeenschap van mensen uit alle naties, culturen en geloofstradities die de Nieuwe Boodschap van God willen ontvangen, bestuderen en integreren in hun leven.
 
De WWG is onmisbaar voor het overbrengen van de Nieuwe Boodschap van God naar de wereld toe en haar te verspreiden tot in elke uithoek van de wereld.
 
De Gemeenschapsleden beoefenen eveneens de Stappen naar Kennis en de vervolgcursussen  en bevelen deze innerlijke ontwikkelingsweg aan.
 
De leden van de WWG werken samen met de Boodschapper en de Society bij deze taak.
 
 
Tijdens The Encampment 2018 werd nog eens uitgelegd wat de WWG precies is: 
  • Het is een grote gemeenschap van betrokken mensen, studenten en belangenbehartigers.
  • Het is een dienende gemeenschap.
  • Het is een studiegemeenschap.
  • Het is een gemeenschap van kracht, helderheid, herstel en vernieuwing.
  • Het is een gemeenschap die de Nieuwe Openbaring van God in de wereld moet brengen.
  • De Society is het hart van deze Heilige Gemeenschap.
  • De Boodschapper moet op andere ware vertrouwelingen kunnen rekenen, die zich verbonden hebben hem te helpen, want dit is een missie die veel te groot is voor één persoon.
  • Zij staan in concentrische cirkels rondom de Boodschapper en hen die samen met hem de Boodschap dragen en ze zijn verenigd met de Boodschapper en zijn Heilige Gemeenschap.
 
 
 
 
"Er is nog maar weinig tijd en de Grote Golven van verandering bouwen zich op, en met elke dag die voorbijgaat winnen zij vanuit het universum rondom jullie aan kracht en de geest en het hart van mensen.
 
Op dit moment wachten miljoenen mensen op Gods Nieuwe Openbaring. Hoe kun je ze vinden? Hoe kun je ze op tijd bereiken? Hoe geef je hen het geschenk dat hun geest en hun hart kan bevrijden en een uitweg kan geven uit de jungle van hun omstandigheden?
 
Dit is geen werk van jou alleen maar van jou in verbinding met de Boodschapper, onder zijn leiding en de leiding van de Hemel via hem.  Dit is de zegen die op jou rust. Dit is de grote belofte voor de mensheid."
 
Uit: