De Society
 
De Society voor de Nieuwe Boodschap van God is een religieuze organisatie zonder winstoogmerk; het is haar missie om de Nieuwe Boodschap van God levend te houden, te beschermen en te presenteren in de wereld.
 
De Society is niet aangesloten bij enig ander religieuze instelling. Zij wordt financieel ondersteund door donaties van studenten van de Nieuwe Boodschap over de hele wereld en ontvangt van geen enkele regering of religieuze organisatie sponsoring of inkomsten. 
 
De Society werd in 1992 door  Marshall Vian Summers, de Boodschapper. Een organisatie en een toegewijde kern van mensen zijn noodzakelijk voor het uitdragen van de missie, zowel tijdens als na zijn leven. Het is ook haar taak de Boodschap te beschermen en zuiver te houden.  
 
Marshall Vian Summers heeft de leiding over de Society; hij wordt bijgestaan door zijn zoon Reed Summers, die de coordinatie heeft over alle werkzaamheden van het Management Team.
 
De Society bestaat uit tien leden en negen vaste assistenten. Daarnaast wordt De Society bijgestaan en ondersteund door toegewijde vrijwilligers die in andere landen wonen en die al naar gelang hun talenten hun diensten aanbieden, dat kan door bijvoorbeeld promotie-activiteiten te ondernemen of de Boodschap te vertalen in de eigen taal, maar ook door eenmalig of maandelijks een inanciele bijdrage  te doen. Dit maakt het mogelijk ook in de toekomst gratis boeken uit te kunnen geven en de website te voorzien van gratis download materiaal.