De Stichting Vaccinvrij heeft alle genomen maatregelen 
om de 'pandemie' onder controle te krijgen
onder de loep genomen. En wat blijkt?
Geen enkele maatregel (op ventileren na) heeft gewerkt. Juist het tegenovergestelde:
 
Gereedschapskist Covid-maatregelen – geen wetenschap, geen bescherming, maar gefaseerd ingevoerde controle
 
Het uitgebreide artikel met als titel 'Maatregelen doorgeprikt' vind je hier: 

Maatregelen doorgeprikt - Stichting Vaccin Vrij