Dr. Sucharit Bhakdi
 

 
About Sucharit Bhakdi, MD – Doctors for COVID Ethics (doctors4covidethics.org)
 

Deze aimabele, gepensioneerde arts die van meet af aan
waarschuwde voor de gevaren van de 'vaccinaties' en wees 
op de achterliggende depopulatieagenda van het WEF
wordt gedagvaard op 23 mei 2023 in Ploen Duitsland, wegens 'opruiing en het naar beneden halen van de Holocaust'. 
 
Dr. Bhakdi wordt sinds mei 2021 bijgestaan door drie advocaten: Martin Schwab als de hoofd advocaat, Sven Lausen and Tobias Weissenborn.
 
 
-------------------
 

Uitgangspunten van zijn boodschappen aan het publiek: 

Het risico van ziekte en overlijden als gevolg van COVID-19 is hoewel reëel, maar niet buitenissig en vergelijkbaar met dat van influenza. Het is opmerkelijk dat de toonaangevende epidemioloog Dr. John Ioannidis van de Stanford University al in 2020 tot dezelfde conclusie kwam.

Hoewel het virus nieuw is, zullen de meeste mensen worden beschermd door natuurlijke immuniteit, die voor een groot deel te danken is aan kruisimmuniteit door eerdere besmetting met andere, endemische coronavirussen. Dit kan worden voorspeld door toepassing van bekende principes van antivirale immuniteit, en het verklaart het waargenomen lage fataliteitspercentage van de infectie.

Vaccinatie tegen het virus door intramusculaire injectie zal de infectie niet voorkomen, en dus ook de overdracht niet. De vele gevallen van COVID bij "volledig gevaccineerde" en "versterkte" personen hebben de voorspelling van Prof. Bhakdi duidelijk bevestigd.

Nogmaals uitgaande van bekende immunologische principes, moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins ernstige auto-immuun-achtige cel- en weefselvernietiging zullen veroorzaken, met name in de bloedvaten. Deze voorspelling, die voor het eerst werd gedaan in een open brief van de Artsen voor COVID Ethiek aan het Europees Geneesmiddelenbureau, is helaas uitgekomen.