Anna de Buisseret
advocaat in het Verenigd Koninkrijk
 
WIE HEEFT DE NEURENBERG CODE OVERTREDEN???
 
Laten we beginnen met degenen die nu al geïdentificeerd zijn:  

1. De CDC (ons RIVM)
2. De WHO.
3. De regeringen van al die landen die maskers, tests en/of injecties verplicht stelden.
4. De medici/artsen/verpleegkundigen/paramedici en al diegenen die de injecties toedienden.
5. De scholen.
6. De ziekenhuizen.
7. De gezondheidstrusts.
8. De gezondheidsdiensten.
9. De meeste bedrijven.
10. Wetenschappers die het bovenstaande (punt 3) hebben geadviseerd.
11. Minister presidenten en ministers van regeringen.
12. De vakbonden.
13. Winkels.
14. Transportsystemen.
15. De politie.
16. Het leger.
17. Iedereen die samenspande bij, hielp met, aanzette tot, of medeplichtig was aan een van bovengenoemde organisaties.  
 
Doodmoe ben ik,  alleen al van het schrijven van die lijst ....  Het is zo deprimerend te beseffen dat zoveel leden van onze samenleving NAUWELIJKS IETS AFWETEN van de Code van Neurenberg, de Neurenberg-processen en de rechtsstaat.
 
NIETS AFWETEN VAN DE WET IS GEEN VERWEER.
 
Al dIegenen die de Code van Neurenberg schenden zullen aansprakelijk gesteld worden voor hun handelen en nalatigheid bij het opleggen/verplichten/aanwijzen/beleid/verklaringen/advertenties enz.
met betrekking tot tests, maskers en injecties.