Anna de Buisseret
advocaat in het Verenigd Koninkrijk
 
WIE HEEFT DE NEURENBERG CODE OVERTREDEN???
 
Laten we beginnen met degenen die nu al geïdentificeerd zijn:  

1. De CDC (ons RIVM)
2. De WHO.
3. De regeringen van al die landen die maskers, tests en/of injecties verplicht stelden.
4. De medici/artsen/verpleegkundigen/paramedici en al diegenen die de injecties toedienden.
5. De scholen.
6. De ziekenhuizen.
7. De gezondheidstrusts.
8. De gezondheidsdiensten.
9. De meeste bedrijven.
10. Wetenschappers die het bovenstaande (punt 3) hebben geadviseerd.
11. Minister presidenten en ministers van regeringen.
12. De vakbonden.
13. Winkels.
14. Transportsystemen.
15. De politie.
16. Het leger.
17. Iedereen die samenspande bij, hielp met, aanzette tot, of medeplichtig was aan een van bovengenoemde organisaties.  
 
Doodmoe ben ik,  alleen al van het schrijven van die lijst ....  Het is zo deprimerend te beseffen dat zoveel leden van onze samenleving NAUWELIJKS IETS AFWETEN van de Code van Neurenberg, de Neurenberg-processen en de rechtsstaat.
 
NIETS AFWETEN VAN DE WET IS GEEN VERWEER.
 
Al dIegenen die de Code van Neurenberg schenden zullen aansprakelijk gesteld worden voor hun handelen en nalatigheid bij het opleggen/verplichten/aanwijzen/beleid/verklaringen/advertenties enz.
met betrekking tot tests, maskers en injecties.
 
 
 15-01-2023

 
Wie is Tom Renz?
 
Afbeelding invoegen 

 
Advocaat Tom Renz is een gewone Amerikaan die besloot terug te vechten tegen corruptie. Hij is een patriot, vrijheidsstrijder, vader, echtgenoot en christen. Tom opende een kleine advocatenpraktijk met de bedoeling zich lokaal te concentreren en zijn kinderen te zien opgroeien, maar toen de COVID-lockdowns plaatsvonden, besefte hij dat de corruptie in zijn land te ver was gegaan en besloot hij terug te vechten.

Sindsdien heeft God hem gezegend met een klein maar groeiend platform en hij besloot deze site te lanceren om de strijd te helpen financieren door links aan te bieden naar patriottische sponsors en nieuwsbronnen.
Dank u voor uw steun.
 
-------------------