"De echte Boodschapper wordt niet opgemerkt en niet gehoord,
terwijl beroemdheden opstaan, en charmante en welsprekende lieden opklimmen naar posities van macht en roem."

Wie is de Boodschapper?


Marshall Vian Summers is de Boodschapper

van de Nieuwe Boodschap van God 

 

Zelden


Boodschappers worden slechts zelden door God gestuurd. Ze komen uit de Raad van Engelen en brengen nieuwe, belangrijke, nodige informatie van God naar de aarde – of welke andere wereld dan ook. Marshall is dus afkomstig uit de Raad der Engelen. Hij werd uit hun midden geselecteerd en voorbereid op deze enorme taak. Hij kreeg als het ware de boodschap ingeprent. Daarna werd hij naar de aarde gestuurd. Eenmaal op aarde moest hij opnieuw contact leggen met hen en zich die boodschap herinneren. Dat is gelukt.


Boodschapper-profeet-ziener


Waarom deze Nieuwe Boodschap?

 

Al meer dan 30 jaar ontvangt Marshall als Boodschapper een omvangrijke Nieuwe Openbaring. Er zijn twee hoofdredenen voor deze Nieuwe Boodschap van God: zij bereidt de mensheid voor op

 

1. de grote economische, sociale, politieke en ecologische veranderingen die ‘over de wereld komen’ (de Grote Golven van verandering)

 

2. de opkomst in een universum van intelligent leven.

 


Andere Boodschappers

 

Ook Jezus, Boeddha en Mohammed waren Boodschappers. Ook zij kwamen uit de Raad der Engelen en ontvingen op aarde boodschappen via de Stem van de Engelen. Het waren boodschappen speciaal voor groepen mensen in die tijd, maar alleen de boodschappers konden die Stem horen.

 

Marshall Vian Summers is de Boodschapper van onze tijd. De Boodschap geldt voor de hele mensheid, en in tegenstelling tot vroeger was het in onze tijd mogelijk dat er geluidsopnames gemaakt werden van de Stem. Van alle Openbaringen die Marshall ontvangen heeft zijn geluidsopnames gemaakt. Die geluidsopnames staan grotendeels online. Daarom kan nu iedereen over de hele wereld die dat wil de Stem horen.

 

De Openbaringen die vroeger doorgegeven werden aan de Boodschappers worden met de Nieuwe Openbaring van nu niet ‘overschreven’. De Nieuwe Boodschap is een uitbreiding van de vroegere Openbaringen, omdat deze niet langer een volledig antwoord kunnen geven op de problemen waarvoor onze tijd zich gesteld ziet.

 


"God heeft een Boodschapper de wereld in gestuurd, hij is gezonden door de Raad van Engelen. Hij is de eerste Boodschapper die zou komen na de dagen van Mohammed. En er zal lange tijd geen andere gestuurd worden."

 

Lees (in het Engels) meer op:

 

www.newmessage.org/the-message/volume-1/newmessenger/the-messengers-calling 


 

Marshall Vian Summers:

 "Ik maak deel uit van de Raad van Engelen.

Als je verbonden bent met mij ben je verbonden met hen."


 

 
 
 
 

Marshall Vian Summers
 

Nieuwe visie

 

De Nieuwe Boodschap brengt een nieuwe visie, een nieuw perspectief waarmee de mensheid de toekomst tegemoet kan treden.

 

 

  De Boodschapper brengt geen vrede. Hij brengt uitdaging. Hij brengt kansen.

Hij brengt herstel. Hij brengt werk. Hij brengt ware relaties.

Hij brengt Gods Wil en Doel in de wereld.


Volgeling - Student


Zonder een Boodschapper geen Boodschap. En hoewel de Boodschapper dus zeer belangrijk is, is de Boodschap in principe belangrijker: De Boodschapper blijft niet lang op aarde, de Boodschap echter wel en geldt voor zeer lange tijd.

 

Het is daarom niet de bedoeling dat de Boodschapper gevolgd, aanbeden of verheerlijkt wordt. Ieder mens moet en kan zich nu persoonlijk verbinden met de Boodschap en de aangeboden leerweg ‘Stappen naar Kennis’. Niemand wordt een 'volgeling' van de Boodschapper, iedereen wordt een 'Student' van de Nieuwe Boodschap. 

 

  

Lees meer over de herkomst van de Boodschapper op: 

 

www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-nieuwe-boodschapper/de-herkomst-van-de-boodschapper/