Lessen van Reed Summers

Vind de bevestiging in je leven
 
Wat heb je nodig om je goed te voelen over jezelf en de richting die je leven uit gaat? Misschien is het niet wat je denkt. Het kan iets anders zijn dan de richting die je verstandelijk gezien wil gaan, OK? Maar als je dat kunt aanboren en daarbij kunt komen zal het enorme effecten verderop in je hele leven hebben.
 
Als je je moet voorbereiden op een belangrijke carrière en je hebt nog geen stappen ondernomen, je bent nog niet eens begonnen, ga je dat voelen. En dat gevoel zal blijven en je afmatten. Je gezondheid verslechtert. En dan ga je denken dat je gezondheid het probleem is, ja toch, maar nee, het is iets anders waar je al veel te lang mee rondgelopen hebt. Probeer erbij te komen en dan zullen alle dingen verderop opgelost en verlicht worden. Je slaapt weer, je krijgt je eten weer weg. Je voelt je niet meer zo sociaal angstig, want je leven gaat de kant op die het moet aan.
 
Ik kan niet genoeg benadrukken welk negatief effect heeft niet te doen waarvan je weet dat je het allang had moeten doen. Het kan bijvoorbeeld je gezondheid enorm schaden. Sta dus stil, scan je leven, doorvoel het hele spectrum van je leven. Maak een tijdlijn van je leven. Het is een oefening die wij doen bij de Nieuwe Boodschap; je maakt een overzichtskaart, een tijdlijn, van de verschillende fasen van je leven om de richting te begrijpen, de boog, het traject dat je leven aflegt. En als er veel moeilijke en verwarrende tijden zijn, OK. Maar er zijn waarschijnlijk duidelijk momenten van bevestiging waarop je werkelijk iets zag, je zag iets over je toekomst. Markeer die momenten. Trek een lijn. En onderneem actie.
 
Als je bijvoorbeeld een gevoel hebt van: "OK, ik moet weer naar school”, of "OK, ik moet iets doen aan deze relatie” of "Ik bevind me niet op de juiste plek”, onderneem dan stappen! Kijk naar scholen. Praat met die persoon. Kijk naar andere plaatsen om te wonen. Kijk naar de beste steden om te wonen in Amerika. Al is nog oppervlakkig, ga over tot actie, want dan zul je bevestiging voelen, of je voelt het tegenovergestelde, dat is een gevoel van inkrimping. Uitbreiding of inkrimping, uitbreiding of inkrimping. Maar je voelt het als je iets begint te doen. Dus als je vast zit, weet je, moet je iets nieuws om je heen gaan doen waardoor je het gevoel van uitbreiding of inkrimping kunt ervaren op het niveau van Kennis.
 
En ik denk dat je het mettertijd, dankzij die herhaalde inspanning gaat vinden. Je vindt als het ware in welk tunneltje de beloning ligt. Neem een muis in een doolhof. De muis rent door tunneltjes op zoek naar de kaas, toch? Nou, als die muis gewoon maar blijft zitten, zielig, doodstil midden in het doolhof, wat voor experiment is dat dan? Dus je moet om je heen beginnen te kijken, op jacht gaan, actief worden.  
 
 

 
Deze video is uitgelicht uit de volledige uitzending op 23 mei 2020: Leven in de COVID-19 Pandemie: 7 Vaardigheden die je Nodig Hebt in een Wereld die staat voor een Grote Verandering.
 
 
 
 
 
Spirituele praktijk in moeilijke tijden (zoals een pandemie)
 
7-vaardigheden in moeilijke tijden (zoals een pandemie)

 
 Ga je deze (Corona)crisis benutten om je voor te bereiden?
 
We gaan door iets groots heen. En jij moet erdoorheen komen want jij bent een veelbelovend persoon. Je hebt een hoger doel waarvoor je in de wereld bent. Je hebt geschenken te geven aan de wereld in de komende vijf of tien of twintig jaar vanaf nu. Het is dus belangrijk dat je erdoor heen komt.
 
Er zullen veel slachtoffers zijn, veel economische slachtoffers, velen in termen van mentale gezondheid. Huwelijken zullen kapot gaan, carrières vernietigd worden. Verslaving en mentale ziekte zullen het gevolg zijn.
 
Maar je hoeft geen deel uit te maken van die slachtoffers, van dat aantal slachtoffers in de wereld. Je moet iemand zijn die erdoor heen komt, die deze crisis benut heeft voor een positief en gunstig doel door iets van binnen te ontwikkelen zodat je in een positie kan verkeren om aan anderen te geven. Dát is wat de wereld nodig zal hebben.  
 
Deze pandemie is maar één van een aantal Grote Golven* van verandering die eraan komen. Deze golven zullen onze wereld overspoelen gedurende tien, twintig jaar. We hebben het over klimaat verandering, stijging van de zeespiegel, woestijnvorming, ineenstorting van de landbouw in hele delen van de wereld. We hebben het over enorm grote veranderingen die hun eigen vernietigend effect gaan hebben, niet nu maar later.
 
Maar het stapelt allemaal op. En dus zelfs als je hierdoorheen komt en het is allemaal weer OK en je gaat terug naar je werk en je leven is normaal, de volgende (golf) komt eraan. Wanneer word je dan sterk? Wanneer ga je je basis opnieuw opbouwen? Ik zou je adviseren dat nu te doen. Ik zou je niet adviseren gewoon te kijken hoe de wereld en je leven erbij staan en dan de kelder van je huis ingaan en daar twee jaar opgesloten gaan zitten met, nou ja, Netflix en een paar computerspelletjes en voldoende eten of wat je maar nodig hebt. Ik wil maar zeggen: dit is geen tijd om poolshoogte te nemen.Dit is een oproep om wakker te worden.
 
Ga je dit benutten om voorbereid te zijn? Of niet? En als je dat niet doet zul je je een tijd herinneren dat je geconfronteerd werd met iets groots en je wegzakte, je trok jezelf terug in de schaduw van je leven. En dat zal je dan ontmoedigen op dat toekomstige moment om het wel onder ogen te durven zien.
 
Ik denk dus dat je een succesje nodig hebt. Je moet succes opstapelen voor jezelf, geen mislukking, geen verloren kans, succes, zodat wanneer je met iets groters in de toekomst geconfronteerd wordt ….. want zoals wij leren en zoals de Nieuwe Boodschap die wij vertegenwoordigen leert: we staan in de loop der jaren voor nóg grotere uitdagingen. Hoe ga je  daarmee om als je deze niet eens onder ogen kunt zien? Dát is dus de kans die je hier hebt.
 

*disclaimer: er zijn mensen die na 6 maanden COVID-19 denken dat de pandemie geen Grote Golf is. Denk hier zelf over na.

 


Deze video is uitgelicht uit de volledige uitzending op 23 mei 2020: Leven in de COVID-19 Pandemie: 7 Vaardigheden die je Nodig Hebt in een Wereld die staat voor een Grote Verandering.