Deze woorden van Marshall Vian Summers werden opgelezen tijdens
de Openingsavond Uitzending van de Steps Vigil 2018,
in Boulder, Colorado, op 26 mei 2018
 
Proclamatie en Bede
 
Afbeelding invoegen

 
Ik ben hier om de realiteit van Gods Nieuwe Boodschap voor deze wereld bekend te maken.

Ik ben de Boodschapper voor deze tijd en de tijden die gaan komen.

Ik ben hier vanwege de opkomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap van werelden.

Ik ben hier vanwege de grote verandering die de wereld tegemoet gaat. Ik ben hier om Kennis en Wijsheid van de Grotere Gemeenschap te brengen, om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst.

Ik ben alleen voor dit doel naar de wereld gezonden.Ik ben gekomen op een groot keerpunt waar de toekomst van de mensheid de komende decennia grotendeels bepaald zal worden.

De Nieuwe Boodschap is hier zodat deze dingen kunnen gebeuren: de redding, bescherming en vooruitgang van de mensheid;

opdat we ons voorbereiden op de Grotere Gemeenschap;

opdat de wereld gewaarschuwd wordt voor de grote dreiging van de Grotere Duisternis en de Grote Golven van verandering;

opdat Kennis naar boven komt in voldoende mensen en levend gehouden wordt naar de toekomst toe.

Ik breng de wijsheid en ervaring opgedaan in mijn lange voorbereiding in de Grot van Openbaring.

Ik breng de Kracht en de Aanwezigheid van hen die mij gezonden hebben naar diegenen die mij nu kunnen horen en herkennen.

Kun je me horen? Kun je mij herkennen?

De tijd is gekomen dat ik naar buiten treed.

Dit is nu de tijd van de Boodschapper.

Zonder de Boodschapper zou de Nieuwe Boodschap van God misverstaan worden.  

Zij zou misbruikt worden voor persoonlijk gewin en macht.

Zij zou gekoppeld worden aan dingen die geen deel uitmaken van Gods Wil en Plan voor de wereld.

Begrijp je wat ik hier zeg?

Nu kan alles wat ik heb doorgemaakt – de lange jaren van isolement, de onverklaarbare reizen en het diepe, soms weinig frequente contact met hen die mij zonden – vervuld worden terwijl ik verder ga, en anderen met mij.

Een Grote Coördinatie heeft ons hiernaartoe geroepen, groter dan je kunt begrijpen. Dat stuwt mijn en jouw leven voort op een dieper niveau, zelfs op dit moment, zelfs bij deze bijeenkomst.

Er gebeurt iets zeldzaams en groots in de wereld. Een Nieuwe Boodschap van God komt naar de wereld. Dit is een zeldzame gebeurtenis, zelfs in het universum om ons heen.

Hier is sprake van een enorme intentie, krachtiger dan al het andere dat we zien of weten.

Ik ben hierheen gezonden voor dit doel. Ik bid dat ik in staat zal zijn dit af te maken.

Dit doel ligt in jou en is de ‘gouden draad’ die door je leven heen loopt, die loopt onder alles wat je gedaan en ervaren hebt.

Ik houd Wake om mijn relatie met ieder van jullie te verdiepen en om jullie inzicht te geven in mijn grote en mysterieuze reis hier op Aarde, wat misschien licht kan werpen op de redenen achter jouw eigen aanwezigheid hier op dit moment.

En ik houd Wake opdat Kennis naar boven zal komen in jouw leven en in voldoende mensen in de wereld, want dit is de grote behoefte van onze tijd.

Ik bid dat ik in staat mag zijn mijn missie op Aarde te vervullen.

Aan jou vraag ik om mij te horen, mij te herkennen en me te kennen.