"Als het jouw overtuigingen, je opvattingen en de opvattingen van de maatschappij in twijfel trekt, dan is dat te verwachten, 
omdat het geen verzinsel is van mensen. Het is een Nieuwe Boodschap van God.
Je hoeft dit niet te geloven, maar het is belangrijk dat je er eens ernstig en oprecht naar kijkt."

Wat is de Nieuwe Boodschap van God? 

 

Er is een Nieuwe Boodschap gestuurd door de Schepper van al het leven. Het is een boodschap om zowel het individu als álle volkeren voor te bereiden teneinde te kunnen overleven en de grote gevaren die de mensheid wachten te kunnen doorstaan.

 

Geschenk


De Nieuwe Boodschap is een geschenk van God aan mensen van álle naties en (geloofs-) overtuigingen: joden, christenen, moslims, boeddhisten, alsmede atheïsten enz. Enerzijds eert ze de eeuwige waarheid in de kern van alle Boodschappen (godsdiensten) die de Schepper ooit aan de wereld heeft gegeven, anderzijds is ze uitgebreider en spreekt ze over een toekomst anders dan alles wat er ooit aan de mensheid is geopenbaard.


 

Grote Veranderingen in de wereld - 'Grote Golven van verandering'

De Nieuwe Boodschap van God is de wereld ingestuurd in een tijd van grote verandering, conflict en omwenteling die als het ware als golven over ons heen komen. De Nieuwe Boodschap verschaft kennis, wijsheid en richting die de mensheid zichzelf niet kan verschaffen, zodat zij deze 'Grote Golven van verandering' tegemoet kan treden waarvoor zij zich gesteld ziet:

  • verslechtering van het milieu
  • klimaatverandering
  • politieke en economische instabiliteit wereldwijd
  • de inmenging van buitenaf in onze zaken door buitenaardsen die reeds op aarde zijn
  • en de opkomst van de mensheid als jong ras in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum, hetgeen de volgende stap is in haar evolutie.
De Nieuwe Boodschap van God is een "waarschuwing, een zegen en een voorbereiding in één." 
  • een waarschuwing voor de gevaren die er 'over de horizon' aankomen, 
  • een zegen omdat ze nog op tijd gestuurd is en God de mensen niet vergeten heeft, 
  • en een voorbereiding, omdat ze een weg biedt hoe ieder met de nieuwe uitdagingen om kan gaan.

Uitgebreid

De Nieuwe Boodschap van God is omvat een enorme hoeveelheid teksten, met audio- en video-opnames. Ze werd geopenbaard aan de Boodschapper van deze tijd: Marshall Vian Summers, gedurende een periode van meer dan dertig jaar.
 
Dit alles vond plaats in Boulder, Colorado, Verenigde Staten van Amerika, vanaf het jaar 1983.  


 

 


 Marshall Vian Summers:

 "De Nieuwe Boodschap is een geweldig liefdes-geschenk van de Schepper. Deze liefde is bedoeld om de mensheid te redden van de grote gevaren die voor haar liggen."

 


 

Marshall Vian Summers:

"Ik ben hier om de Nieuwe Boodschap de wereld in te brengen. Niets meer en niets minder."

*

          "De nieuwe Boodschap is de 'portal' waardoorheen de Hemel spreekt tot jou en Kennis binnenin je."

*

               "Laat de Nieuwe Boodschap je raken, je aanmoedigen, je alarmeren, je troosten, je meeslepen, je in beweging zetten."