Wat bepleit de Nieuwe Boodschap van God?
Een samenvatting.
 
 

1. Vrijheid van de mens – leren bouwen aan je individuele vrijheid en de collectieve vrijheid van de mensheid, leren haar in stand te houden en te beschermen in het licht van ernstige en ongekende uitdagingen.


2. Menselijke eenheid, samenwerking en het beëindigen van oorlog en conflict – niet vanuit hoge moraal en idealen maar voor het collectieve voortbestaan van de mensheid.


3. Duurzaamheid en het herstel van het milieu – de slinkende wereldbronnen behouden en delen, in plaats van erom te wedijveren, oorlog vermijden zodat de mensheid een toekomst kan hebben die de moeite waard is om te leven.


4. Het principe van Kennis binnen het individu – Kennis is het Grote Geschenk van de Schepper dat in je leeft en je in staat stelt de Ene Spiritualiteit van de mensheid te ervaren en tot uitdrukking te brengen, buiten alle geledingen van ras, cultuur, natie & religie om.

Alleen Kennis heeft zowel de macht het individu te leiden en beschermen als om de mensheid te verenigen en haar in staat te stellen een nieuwe weg voorwaarts uit te stippelen.


5. Vreedzaam samenleven en samenwerken tussen de religies van de wereld - Alle godsdiensten van de wereld zijn door God geïnitieerd en zijn nooit bedoeld om met elkaar te wedijveren of in conflict te raken.


6. Sterk worden in de mentale omgeving - je leeft zowel in een mentale als in een fysieke omgeving. De mentale omgeving is de alles doordringende omgeving van het denken en de invloed waarin we allemaal leven. Om vrij te kunnen denken, om te kunnen onderscheiden en om mentale manipulatie te kunnen weerstaan, moet je de mentale omgeving leren kennen en er een kracht in worden. Stappen naar Kennis, het Praktijkboek van de Nieuwe Boodschap leert je hoe je dit kunt doen.


7. Voorbereiden op de Grotere Gemeenschap – Ons isolement is voorbij. De voorspelling van de Nieuwe Boodschap onthult dat de mensheid niet alleen is in het Universum of zelfs binnen haar eigen wereld.

De Nieuwe Boodschap is hier om individuen en naties voor te bereiden op de realiteit, het gevaar en de mogelijkheid van de ontmoeting met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum.


Bron (Engels):  https://www.newmessage.org/introduction-new-message/faq/human-freedom 

 

 

8. Voorbereiden op de Grote Golven van Verandering – De voorspelling van de Nieuwe Boodschap onthult dat de Grote Golven van Verandering nu samenkomen over de hele menselijke familie, waardoor een situatie ontstaat die ongekend is in de menselijke geschiedenis.

Onder de Grote Golven vallen klimaatverandering en catastrofaal weer, slinkende energiebronnen, ernstige achteruitgang van het milieu, afnemende voedselproductie, economische instabiliteit en de toenemende dreiging van concurrentie, conflict en oorlog om de resterende hulpbronnen van de wereld.

De Grote Golven zullen een immense instabiliteit over de hele wereld creëren, zelfs in rijke landen. Erkennen van en voorbereiden op de realiteit van de Grotere Gemeenschap en de naderende Grote Golven van Verandering zijn in onze tijd zeer noodzakelijk. De Nieuwe Boodschap is gekomen om ons voor te bereiden op het navigeren door de moeilijke tijden die voor ons liggen.


9. Een bijdrage leveren aan een wereld in nood – Waarachtig geluk is het resultaat van doen waarvoor je hier bent gekomen. Om dit te bereiken moet je je denkende geest verenigen met de diepere geest van Kennis binnenin je en de wijsheid en kracht ontwikkelen om je missie in de wereld te vervullen.


10. Bouwen aan de Vier Pijlers van je leven – je leven kent vier pijlers, als de vier poten van een tafel, die je leven ondersteunen en kracht, stabiliteit en balans geven:

  • De Pijler van Relaties
  • De Pijler van Gezondheid
  • De Pijler van Werk & Kostwinnerschap
  • De Pijler van Spirituele Ontwikkeling


De Nieuwe Boodschap onthult wat de Vier Pijlers echt inhouden en hoe ze versterkt en onderhouden kunnen worden. Je zult vier sterke pijlers nodig hebben om de Grote Golven te kunnen weerstaan en een bron van kracht voor anderen te zijn.


11. Relaties met een Hoger Doel – Je bent geboren met een missie en met de Kennis om je te helpen deze missie te vinden en te vervullen. Dientengevolge zijn er bepaalde mensen in je leven die je moet ontmoeten en waarmee je je moet verbinden. Op een dieper niveau symboliseert dit je zoektocht naar relaties. In de Nieuwe Boodschap worden deze relaties met een hoger doel genoemd. De Nieuwe Boodschap leert je hoe je deze mensen kunt vinden en onderscheiden voorbij alle andere vormen van aantrekkingskracht en verplichting. Je kunt je missie niet alleen vinden en vervullen. Je zult uitzonderlijke relaties van eerlijkheid en integriteit nodig hebben wier missie en bestemming in lijn zijn met die van jou.


Er moet een nieuwe getuigenis zijn die deze dingen bepleit. De Nieuwe Boodschap van God is een nieuw getuigenis,
een nieuw begrip, een nieuwe weg, die verder gaat dan alle overtuigingen en veronderstellingen over
het verleden, verder dan alle conflicten en onenigheid uit het verleden.
 
De Nieuwe Boodschap bepleit wijsheid, menselijke vrijheid, doel, eenheid en samenwerking.
gebaseerd op de Ene Spiritualiteit van de mensheid en de grote noden van onze tijd.