"Deze methode wordt met dankbaarheid en hoge verwachtingen gegeven
aan alle studenten van Kennis in de wereld  door jullie Spirituele Familie .
Volg de instructies zoals ze gegeven worden. 
Op deze manier zullen de kracht en de efficiëntie van dit werk aan jullie 
onthuld worden en dat is de reden waarom Ons geschenk aan jullie gegeven zal zijn.
Het is vol enthousiasme dat Wij dit aan jullie schenken en via jullie aan jullie wereld."
 

 

Stappen naar Kennis

Stappen naar Kennis is het Boek van Innerlijk Weten. Het is een eenjarig zelfstudie-plan verdeeld over 365 'stappen' of lessen, dat je twee keer over volgt (dus twee jaar). De doelstelling van het Boek van Innerlijk Weten is het terugvinden van Kennis in jezelf en het gelijktijdig toepassen ervan in de buitenwereld. Zo gaan Kennis en Wijsheid hand in hand. Op natuurlijke wijze ontwikkel je geduld, objectiviteit, inzicht, kracht, tolerantie en een blijvend gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Door dagelijks de tekst van de Stap te lezen en te oefenen bouw je de noodzakelijke structuur op om in elke situatie Kennis te vinden en te volgen. Aangeraden wordt om elke dag 2x 30 minuten in stilte door te brengen (mediteren) en elk uur de titel van de stap van die dag even in herinnering terug te halen. 

Hoewel het om een zelfstudiemethode gaat is het toch wel aan te raden een (of meer) medestudent(en) te vinden met wie je je ervaringen kunt uitwisselen

Wat is 'Kennis'?

"Kennis vertegenwoordigt je Ware Zelf, je Ware Geest en je Ware Relaties in het universum. Het bevat ook je hogere roeping in de wereld, geeft aan hoe je perfect gebruik kunt maken van je aard, al je aangeboren talenten en vaardigheden, en geeft zelfs je beperkingen aan, dit alles om de wereld een stukje beter en mooier te maken.” (Stap 2)

Je draagt Kennis in je, maar je hebt er nog niet bewust toegang toe. Kennis is je diepere spirituele geest die de Schepper aan iedereen gegeven heeft. Uit Kennis komt elke betekenisvolle handeling en bijdrage aan de maatschappij voort, evenals alle betekenisvolle relaties. Kennis is ons natuurlijk, innerlijk Kompas. Om je Kennis ‘terug te vinden’ doe je de Stappen naar Kennis.

Tweeledig pad

De leerweg Stappen naar Kennis is zowel een pad naar God als een pad om een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld. Je leert ermee de twee meest fundamentele vragen in het leven te beantwoorden, namelijk:·

  • Wie ben ik? Waar kom ik vandaan?
  • Waarom ben ik hier? Wat kom ik hier doen?

Ieder mens draagt die vragen in zich, en zoekt er een antwoord op. Die antwoorden liggen besloten in Kennis. Iedereen draagt dus onbewust zijn eigen vervulling met zich mee. 

1989 - het jaar dat ‘Stappen naar Kennis’ in de wereld kwam

In de lente van 1989 werd dit boek in twee weken aan Marshall Vian Summers geopenbaard. Het werd hem doorgegeven door een groep onzichtbare, spirituele leraren die zichzelf de Leraren van de Grotere Gemeenschap noemen. Hun boodschap is universeel, geldt voor het hele universum, maar de methode is uniek voor onze tijd en onze wereld.

  

Waarom 'Stappen naar Kennis'?

De aarde staat op het punt de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum te betreden. Wij mensen leven niet alleen en geïsoleerd in het universum, maar hebben altijd al deel uitgemaakt van die Grotere Gemeenschap. Daarom is een universeler begrip omtrent relaties, spiritualiteit en menselijke vooruitgang noodzakelijk, en juist daarom heeft de Schepper van al het leven een nieuw spiritueel onderricht naar de aarde gezonden, zodat wij ons kunnen voorbereiden.

Er zijn mensen naar de aarde gestuurd om een eerste bijdrage te leveren aan de komende belangrijke overgangsperiode in de geschiedenis van de mensheid. De ontmoeting met andere intelligente rassen uit de Grotere Gemeenschap (de ‘buitenaardsen’ of de ‘aliens’) is een grote uitdaging waar we niet op voorbereid zijn. Door het sturen van de ‘Stappen naar Kennis’ worden de pioniers in staat gesteld om die vaardigheden te ontwikkelen om de wereld in haar overgangsfase te dienen. 

Stappen naar Kennis, Het Boek van Innerlijk Weten (Engelse uitgave)

Voor wie is Stappen naar Kennis bedoeld?

'Stappen naar Kennis' is bedoeld voor die mensen die - misschien al lang - voelen dat ze een spirituele roeping en een spiritueel doel in hun leven hebben, die overal gezocht hebben naar een antwoord en dat nog steeds niet gevonden hebben. 'Stappen naar Kennis' levert een stevige basis waarmee zij gehoor kunnen gaan geven aan die roeping.

Er zijn geen toelatingseisen voor 'Stappen naar Kennis', behalve je vaste voornemen om je doel, betekenis en richting te willen leren kennen.

De Stappen vervolgtraining(en)

Als je twee keer de Stappen naar Kennis hebt gedaan (dus twee jaar bezig geweest bent) ben je toe aan de 84 Vervolgstappen. Na deze vervolgtraining is er het boek Het Leven van de Weg van Kennis, waarin je geleerd wordt hoe je Kennis op alle gebieden van je leven kunt toepassen.

Deze vervolgtrainingen zijn nog niet in het Nederlands vertaald.


Meer over de Stappen én de Stappen zelf vind je (kosteloos) op

www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-3/stappen-naar-kennis/introductie/


 

           Kennis denkt niet als je persoonlijke geest. Ze oordeelt niet. Ze overweegt niet. Ze vergelijkt en contrasteert niet.  Ze gebruikt geen rede en logica.

                                               Ze is veel krachtiger.  Mensen ervaren haar in flitsen van intuïtie, maar ze is groter dan intuïtie.


Afbeelding invoegen

Tekening van Ellen Mitchell bij Stap 22 

"Ik word omringd door de Leraren van God "