Verschillende fases in het Openbaringsproces

God communiceert niet rechtstreeks met de mensen, of met wie dan ook in het hele universum. Daarvoor zijn er 'intermediairs' aangesteld. Voor de aarde zijn dat de Engelen die over de wereld waken en haar moeten voorbereiden op de toekomst. Zij vertalen wat God ons wil mededelen in menselijke taal en begrippen en geven dat gezamenlijk door met één Stem aan hun Boodschapper, wiens stem de drager wordt voor deze grotere Stem - de Stem van Openbaring. 

Voor het ontvangen van Gods Boodschap wordt binnen de Raad van Engelen iemand aangewezen, die na een grondige voorbereiding naar de aarde gestuurd wordt. Op aarde wordt hij dan een ‘gewoon mens’ en krijgt een mensennaam. De Boodschapper van onze tijd kreeg hij bij zijn geboorte de naam Marshall Vian Summers. Na vele omzwervingen streek Marshall neer in Boulder, Colorado, waar hij zijn eerste ervaringen met de Openbaringen opdeed in 1983.

De Aanwezigheid der Engelen 

Als de Engelen een Openbaring willen doorgeven, voelt Marshall een bepaalde druk of spanning. Hij begeeft zich dan naar zijn kamer en installeert zich daar. Dan komt als het ware de Aanwezigheid der Engelen over hem heen en neemt de Stem zijn eigen stem over. De Stem spreekt door Marshalls spraakorgaan. Het is duidelijk een andere stem met een andere klank dan die van Marshall zelf. Het hele proces kan na een klein uur klaar zijn, maar kan ook de hele dag duren en dat verscheidene dagen achtereen.. Dan trekt de Aanwezigheid zich terug en moet Marshall herstellen van die enorme hoeveelheid energie die door hem heengegaan is. 

Lees ook Wat er Echt Toe doet. (Marshall vertelt zelf over dit proces)

Geluidsopnames en transcripties

Meteen vanaf het begin werd hem opgedragen om geluidsopnames te maken. Van veel van die geluidsopnames werden en worden transcripties gemaakt. Als de transcripties klaar zijn worden ze op de website gezet. Wie de teksten wil lezen of de geluidsopnames wil beluisteren kan naar de website gaan. Alles staat vrijelijk tot ieders beschikking. Daarnaast worden Openbaringen in boekvorm uitgegeven.

 

Het vertaalproces

De uitgeschreven teksten zijn oorspronkelijk in het Engels. Deze moeten vertaald worden in de vele talen van de wereld, zodat ook mensen die de Engelse taal niet of niet goed beheersen ze kunnen lezen. Een aantal Studenten van de Nieuwe Boodschap van God voelt zich geroepen om de teksten te vertalen in hun eigen moedertaal. Nu al wordt in meer dan twintig landen de Boodschap vertaald door een kleine honderd vertalers. 

Ook in Nederland zijn een aantal Studenten op vrijwillige basis bezig met vertalen. De tekst die iemand vertaalt wordt door een andere Student nog eens nagelezen en zonodig verbeterd of aangepast. Dan wordt hij op de officiële Nederlandse website gezet.

Er is heel veel werk te doen, niet alleen bij het vertalen, maar ook bij het uitdragen van de Boodschap, bijvoorbeeld door op beurzen te staan of via Social Media. We moeten het met elkaar doen en als je jouw steentje hieraan wilt bijdragen, kun je je wenden tot De Society. 

 

 

 https://www.newmessage.org/nl/de-wereldwijde-gemeenschap/contact/