God heeft opnieuw gesproken 

In de Nieuwe Boodschap van God zijn een aantal Openbaringen te vinden die speciaal over God zelf gaan. Ze zijn in diverse boeken ondergebracht. Daarin wordt ons een nieuw begrip aangereikt over God en Gods Plan en Doel, zowel binnen onze wereld als in de Grotere Gemeenschap van leven in het universum. Hiermee borduurt God voort op vroegere Openbaringen. Vroegere Openbaringen worden niet 'overschreven', maar juist uitgebouwd.

Ons begrip van God moet worden herzien en uitgebreid. Zagen wij de ‘oude’ God als de God van een bepaalde stam of volk, of de God van de aarde, de God van de Nieuwe Boodschap is een God van ál het intelligent leven in het hele universum.

God is groter dan de God van de aarde alleen

God houdt zich niet uitsluitend en alleen bezig met de aarde en de dagelijkse beslommeringen van de mens. De mens is niet 'uitverkoren' door God, geen enkel volk of ras in het universum is uitverkoren. God heeft geen aanbidding of gehoorzaamheid nodig. God wil alleen maar dat ieder zijn hogere doel vindt in het leven en zich verder ontwikkelt. God beloont niet, straft niet en trekt evenmin ten oorlog. God denkt niet zoals de mens denkt, handelt niet zoals de mens handelt. God kan niet begrepen worden, alleen ervaren. 

Hemel en Hel

Onze aannames over Hemel en Hel moeten aangepast worden. Het hele idee van Hemel en Hel is op het geloof in de oude God gebaseerd. Je wordt niet gestraft en naar de Hel gestuurd wordt als je 'zonden' begaan hebt. Het betekent alleen dat je ‘je leven over moet doen’. Evenmin ga je na een voorbeeldig leven niet naar een Hemel waar je eeuwigdurend lofliederen zingt op God.  Je gaat verder en krijgt een nieuwe taak.Gods-diensten

God heeft álle gods-diensten op aarde met een speciaal doel geinitieerd, en dus is geen enkele beter dan een andere. In de kern zijn alle godsdiensten gelijk. Ze gaan over de verbinding tussen de mens als individu en God. Maar die kern is in de loop van de tijd overwoekerd geraakt door allerlei ideeën, verklaringen en gebruiken. De Nieuwe Boodschap brengt die kern weer naar de individuele mens.

Via de leerweg ‘Stappen naar Kennis’ kun je weer bij je kern komen en bij je connectie met God die er altijd was maar die je vergeten was. Daarom wordt er ook vaak gesproken over het ‘ophalen’ of ‘terugwinnen’ van je connectie met God.

Lees meer op:  www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-ene-god/de-nieuwe-god/