Het is niet een Stem uit jullie wereld.
Het is de Stem van vele Stemmen die spreken als één.
Zij is van weleer. Ze is oud.
Ze is nieuw. Ze is revolutionair.
 

De Nieuwe Openbaring van God

De Nieuwe Boodschap van God wordt ook wel ‘De Nieuwe Openbaring van God’ genoemd. Ze komt van God en wordt doorgegeven door een groep Engelen. Dezen hebben als taak de mensheid voor te bereiden op een nieuwe, radicaal andere, toekomst. Zij zijn als het ware bemiddelaars tussen de mens en God. God spreekt niet zelf.

 Eén Stem van velen

De Stem van de Engelen klinkt als één Stem, maar eigenlijk zijn het vele Engelen die tegelijkertijd spreken. Zij geven gezamenlijk de boodschappen van God door aan mensen die daarvoor speciaal naar de Aarde gestuurd zijn, zoals bijvoorbeeld Boeddha, Jezus en Mohammed. Deze Boodschappers worden uit hun midden geselecteerd en voorbereid op deze taak op aarde. In onze tijd is de naam van de Boodschapper Marshall Vian Summers.

 Marshall Vian Summers

Marshall Vian Summers heeft alle Openbaringen op geluidsband opgenomen, zodat iedereen die dat wil de Stem zelf kan horen. Vroeger sprak de Stem slechts tot één boodschapper. De Stem spreekt in het Engels, omdat dat op dit moment de belangrijkste voertaal is op aarde. De Stem heeft een merkwaardig accent die niet op enige gangbare taal terug te voeren is. De Stem spreekt in simpele bewoordingen en met vele herhalingen. Op die manier kan iedereen het zonder uitleg van deskundigen begrijpen, en kan de tekst gemakkelijk vertaald worden in vele talen.

 

Als je de Stem van de Openbaring wilt horen, ga dan naar:

https://www.newmessage.org/nl/de-boodschap/bundel-1/de-zuivere-religie/de-stem-van-de-openbaring/ 

Je hoort de Stem spreken in het Engels en je leest de tekst in het Nederlands.. 

 


 

 

 

 

"Wij waren het die door de eeuwen heen spraken tot Jezus, Boeddha,  Mohammed en andere Leraren en Zieners die meer helderheid hebben gebracht in de wereld."