Handig om te weten 

 

Er zijn termen die de hele Nieuwe Openbaring door terugkomen. Hieronder staan enkele genoemd met een korte uitleg.

Voor een langere lijst met uitgebreidere beschrijvingen en linken naar de betreffende Openbaringen waar je meer uitleg kunt vinden, zie:

 www.newmessage.org/nl/de-boodschap/belangrijke-termen/  

 

De Grotere Gemeenschap (van intelligent leven in het universum)

Dat is het grotere universum van intelligent leven waarbinnen onze wereld altijd al bestaan heeft, maar waar wij ons niet van bewust waren (zijn). Deze Grotere Gemeenschap omvat alle werelden in het universum waar bewust leven bestaat, in alle fases van evolutie en ontwikkeling. De Nieuwe Boodschap zegt dat het nu tijd geworden is voor de mensheid om zich voor te bereiden op een opgaan in de Grotere Gemeenschap. Nu, op de drempel van de ruimte, ontdekt de mensheid dat zij niet alleen is in het universum, of zelfs binnen haar eigen wereld. Wij leven niet langer geïsoleerd in de ruimte.

 

Spirituele Familie

Je Spirituele Familie is een kleine spirituele leer- en werkgroep, waarin je samenwerkt met anderen aan je eigen ontwikkeling en aan die van hen. Je Spirituele Familie wordt gevormd door de relaties die je tijdens je lange reis door de Afscheiding via Kennis terug gevonden hebt. Je Spirituele Familie wordt actief ondersteunend als jij een bepaald punt bereikt hebt waarbij je op zoek gaat naar iets anders, iets dat je wél vervulling geeft,  iets ‘hogers’, iets wat jouw doel is in dit leven en waarvoor je gekomen bent.

Zie ook Spirituele Familie (interne link)

 Aloude Thuis

Dat is de staat van bewustzijn en verbinding die je had voordat je de fysieke wereld binnenkwam, en waar je naar toe terug zal keren na je leven in de wereld. Je Aloude Thuis is een toestand van relatie en verbinding met jouw Spirituele Familie, De Raad van Engelen en God.

Hoger Doel

 

Hiermee wordt bedoeld de speciale te leveren bijdrage waarvoor je de wereld in gezonden bent en de bijzondere relaties die dit mogelijk maken.

Je vindt je Hogere doel door Kennis binnenin je te ontwikkelen. Vervolgens dient deze diepere Kennis gevolgd en tot uitdrukking gebracht. Dat kan door een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de mensen. Je Hogere Doel is niet iets dat je met je verstand kunt bedenken. 

 

 

 De Grote Golven van verandering

Zo wordt de huidige onrust en instabiliteit op politiek, sociaal, economisch en milieu gebied genoemd. De Grote Golven zijn het gevolg van misbruik van en roofbouw op de wereld, waardoor deze in grote problemen terecht dreigt te komen. De Grote Golven vormen een overgangsperiode naar een nieuwe toestand van de wereld.

De Nieuwe Boodschap openbaart wat er op de wereld - ‘over de horizon’- afkomt en wat mensen ter voorbereiding hierop moeten doen. Zij roept de mensheid op tot eenheid en samenwerking uit pure noodzaak om de menselijke beschaving én de aarde te behouden en te beschermen.

De Afscheiding

Hiermee wordt de toestand van het afgescheiden zijn van God bedoeld. Een deel van de Schepping wilde vrij en los zijn van God, en voor hen is het uitdijende universum met ontelbare woonplaatsen voor ontelbare vormen van leven geschapen. Vóór de Afscheiding bevond al het leven zich in een tijdloze staat van zuivere harmonie. Naar deze staat van één zijn met God wordt uiteindelijk iedereen geroepen terug te keren. Dit is mogelijk door een maatschappelijke bijdrage te leveren én door het ontdekken van Kennis in jezelf. Kennis is dát deel van jezelf dat nog steeds met God verbonden is.

Kennis

Dat is de diepere spirituele geest en intelligentie in ieder persoon, die erop wacht om ontdekt te worden. Kennis vertegenwoordigt het eeuwige deel in jou dat God nooit verlaten heeft. Kennis wordt elders ook wel je Hogere Zelf of de Heilige Geest genoemd, binnen de Nieuwe Boodschap van God heet het Kennis.

Kennis ontdek je door naar binnen te treden, zij ligt buiten je verstand. Ze leidt je naar je Hogere Doel en de daarbij behorende relaties in het leven. De ontwikkelingsweg Stappen naar Kennis kan je hierbij helpen. 
"Mijn Hogere Zelf is niet een individu, mijn Hogere Zelf maakt deel uit van een weefsel van relaties. Zij is betekenisvol verbonden met anderen, en met het Hogere Zelf van de Leraren."

(Stap 88 uit Stappen naar Kennis)