Verklaring van menselijke soevereiniteit

Naar voorbeeld van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 is de Verklaring van Menselijke Soevereiniteit opgesteld om aan de buitenaardse Interventie duidelijk te maken dat alleen wij als oorspronkelijke bewoners van de aarde het alleenrecht hebben op de aarde – onze Thuiswereld of Planeet van Herkomst - en dat wij bezoekers van buiten de aarde slechts toestaan ons grondgebied te betreden met onze toestemming en op onze voorwaarden.

In de Verklaring wijzen wij op onze

Fundamentele Rechten:

 • Recht op soevereiniteit – wij besturen onze planeet zelf en zijn niet afhankelijk van een andere (buitenaardse) autoriteit
 • Recht op planetaire onschendbaarheid – de aarde is vrij van buitenaardse interventie, indringing, inmenging, exploitatie en uitbuiting, zowel op mentaal als fysiek niveau. Niemand mag op onze planeet landen tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming.
 • Recht op onschendbaarheid van biologisch en genetisch materiaal - geen enkele buitenaardse macht zal menselijk biologisch of genetisch materiaal ontvreemden en manipuleren.
 • Recht op invloedssfeer binnen ons zonnestelsel - geen buitenaardse basis mogen binnen dit zonnestelsel op welke planeet dan ook gevestigd worden, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming
 • Recht op vreedzame navigatie binnen ons zonnestelsel – wij zijn vrij om te reizen en te onderzoeken binnen ons zonnestelsel, ongehinderd door buitenaardse bemoeienis.


 
Denk nog niet één keer dat welk ander ras dan ook in het universum
recht heeft op deze wereld.
 
Verder wordt in de Verklaring de reden van het opstellen van deze Verklaring uitgelegd:
 • op dit moment wordt de aarde op heimelijke wijze door de Interventie gebruikt en misbruikt middels een strategie van bedrog, manipulatie en uitbuiting met als doel controle over de mensheid te verkrijgen 
 • het Volk van de Aarde heeft het recht zich hiertegen te verzetten en haar vrijheid en soevereiniteit te verdedigen, hetgeen gerespecteerd dient te worden door de Interventie.
 
 
De Verklaring is hier te beluisteren
 

 In de Verklaring wordt het volgende geëist
 • alle bestaande afspraken of verdragen tussen welke menselijke regering, groep of individu dan ook en welke buitenaardse wezens dan ook worden onmiddellijk ongeldig verklaard.  
 • alle voorafgaande bestaande afspraken of verdragen worden in hun geheel openbaar bekend gemaakt.  
 • buitenaardse rassen ontmantelen hun bases in ons zonnestelsel en trekken zich terug. 
 • alle ontvoerde nog levende mensen worden gezond terug gebracht en er komt duidelijkheid over alle heimelijke experimentele handelingen en slachtoffers.
Afbeelding invoegen 
 De Aarde is van ons. Alleen met onze toestemming en
op onze voorwaarden ben je welkom.
 

De uitgebreide Verklaring kun je hier teruglezen:
 
 
 
De versie in het Engels kun je hier teruglezen:
 
 
Ondertekenen:

Als je erachter staat, kun je ook de Verklaring mede-ondertekenen:‘Sign the Declaration’.
 
Je kunt er – onder Call to Action - ook lezen wat je kunt doen om deze Verklaring onder de aandacht van anderen te brengen, bijvoorbeeld:
 
 • Praat erover en doorbreek het zwijgen! Er rust nog steeds een taboe op praten over UFO’s en Interventie. 
 • Print de Verklaring uit en deel hem uit bij geschikte gelegenheden, zoals beurzen en conferenties. 
 • Stuur bovenstaande link naar iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn: vrienden, kranten, radio/tv, scholen (vakken als mens&maatschappij, science)
 • Informeer jezelf over de buitenaardse inmenging. Er zijn veel boeken over geschreven en video’s over gemaakt.