Jullie wereld wordt in de gaten gehouden.

Jullie regeringen worden in de gaten gehouden.

Jullie conflicten worden in de gaten gehouden.

Jullie handel en commercie worden in de gaten gehouden.

Jullie neigingen worden in de gaten gehouden,

zowel door jullie bondgenoten als door hen die jullie willen exploiteren.

 

Hoofdstuk 3 van Boek Drie opent met:

Drie vereisten voor vrijheid

Er zijn drie vereisten waar alle naties aan moeten voldoen als zij hun vrijheid en zelfbeslissingsrecht in de Grotere Gemeenschap willen behouden. Dit geldt zowel voor naties die in dichtbevolkte ruimteregio’s wonen, zoals in het geval van jullie wereld, als voor naties die in verafgelegen regio’s wonen, zelfs in gebieden die nog niet in kaart zijn gebracht waar het contact met andere rassen heel zeldzaam en zeer gevaarlijk kan zijn.

De wereld is jullie planeet van herkomst

De wereld is aan de mensheid gegeven als haar wereld van herkomst, als haar woonplaats en als een schitterende omgeving waarin zij zich kon ontwikkelen en haar beschavingen kon opbouwen, en waar zij de lessen van vrede en samenwerking zou kunnen leren, zowel principieel als door fouten te maken.


Jullie moeten niet denken dat deze wereld eigendom is van iemand anders, dat welk ras dan ook rechten heeft op deze wereld of een speciaal privilege heeft om deze wereld te bezoeken of enig aanspraak kan maken op eigendomsrecht of enige aanspraak kan laten gelden op auteurschap voor de menselijke evolutie.

Dit is jullie planeet van herkomst. Hij is aan jullie gegeven door de Schepper van het universum in de hoop en met de wens dat jullie hier het goed zouden doen en deze wereld zouden behouden als de kostbare bron die zij is. Hij is gegeven zodat hij jullie door moeilijke ontwikkelingsfasen heen zou kunnen ondersteunen en zodat hij jullie kan ondersteunen als jullie opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, waar zulke werelden van biologische diversiteit zeldzaam zijn.

Tot zover de vertaling van de eerste alinea’s van Hoofdstuk 3 - Boek Drie. 

De drie vereisten voor vrijheid

De drie vereisten die nodig zijn voor onze vrijheid als menselijke soort of ras binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum zijn:·

  • Eenheid
  • Zelf-voorzienendheid
  • Discretie
Eenheid
 
Als mensen van deze planeet moeten wij een gezamenlijk front vormen tegen de buitenaardse realiteit. Zolang wij bezig blijven met onze verschillen en conflicten, is er verdeeldheid in de wereld waar buitenaardsen gebruik van kunnen maken, en die zij zelfs willen en zullen aanwakkeren om zo ongemerkt hun gang te kunnen gaan.
 
Zelf-voorzienendheid
 
Wij moeten zorgen dat wij de aarde niet leegroven of uitputten, zodat wij gebruik kunnen blijven maken van water, voedsel en energie die de aarde ons levert. Als deze hulpbronnen uitgeput raken worden wij afhankelijk van anderen in het universum die ons dit wel kunnen leveren, maar op hun voorwaarden. We moeten niet denken dat onze rooftochten in het universum voortgezet kunnen worden, dat wordt niet geaccepteerd. Eenheid en zelf-voorzienendheid gaan samen: rijke landen of rijke mensen moeten niet alles opeisen voor zichzelf maar zorgen voor een eerlijke verdeling in de wereld.
 
Discretie
Dit gaat over wat wij als mensen aan radio- en tv-uitzendingen de ether insturen: onze nieuwsprogramma's, documentaires, films enz. enz. Dit wordt al jarenlang geobserveerd door buitenaardsen die onze talen geleerd hebben en onze neigingen denken te begrijpen en ons daarom beschouwen als uiterst onberekenbaar, agressief en dom. En waar dom volk woont, daar kan ingegrepen worden voor het eigen gewin. Wij mensen moeten leren hoe we met elkaar kunnen communiceren zonder er ook maar iets van in de ruimte uit te zenden.
 

Uiteindelijk zou niemand aan de buitenkant moeten weten wat er in jullie wereld gebeurt, niet eens jullie bondgenoten of mogelijke vrienden. Zij zullen deze discretie respecteren. Ze zullen het verwachten en ze zullen het begrijpen.
 
 
"In het universum om jullie heen is een bezoekje aan andere werelden nogal zeldzaam en wordt alleen maar uit eigenbelang uitgevoerd."