"In deze ruimteregio wordt oorlog onderdrukt en openlijke verovering wordt niet toegestaan.
Dus als een natie voordeel wil halen uit en invloed wil hebben op een andere wereld, zoals een opkomende wereld als die van jullie,
dan moeten ze subtielere manieren inzetten en andere middelen gebruiken om zo’n interventie uit te kunnen voeren. 

 

De Ontvanger van de Briefings

Dezelfde man die ook de Nieuwe Boodschap van God ontvangt werd uitgekozen om de Briefings van de Bondgenoten op te vangen, namelijk Marshall Vian Summers. Als meerdere personen tegelijk de Briefings zouden ontvangen, zouden deze mogelijk verschillend geïnterpreteerd en uitgelegd worden.

Expedities 

Vanaf 1997 werden de Briefings met grote tussenpozen ontvangen. Na het verschijnen van Boek Een werd de Expeditie van de Bondgenoten ontdekt en vernietigd door precies die buitenaardsen waarvoor zij waarschuwden. Het duurde jaren voordat er een nieuwe Expeditie Bondgenoten samengesteld en uitgezonden kon worden om de volgende Briefings door te geven (gebundeld in Boek Twee en Drie). Deze groep houdt zich uit veiligheidsoverwegingen buiten ons zonnestelsel schuil.

De ‘Ongezienen’

Het doorgeven van de Briefings vond plaats op verzoek van de ‘Ongezienen’ (Raad van Engelen), en was mogelijk dankzij hun hulp. De ‘Ongezienen’ zijn de spirituele adviseurs die de ontwikkeling van intelligent leven in onze wereld alsook in de Grotere Gemeenschap overzien.

De overdracht verliep via een spiritueel kanaal waarvoor geen technologie nodig was. Het was een manier van communiceren die de Interventie niet kon onderscheppen of ontcijferen, dit om de locatie van de Expeditie geheim te houden, en ook om de Briefings zelf zuiver te houden.

 

 

  

 
 Spiritueel kanaal
 
De manier waarop Marshall deze Briefings ontving verschilt duidelijk van de manier waarop hij Openbaringen ontvangt: als Marshall een Briefing ontvangt klinkt een stem van verre in zijn hoofd en spreekt hij zelf de woorden uit; als hij een Openbaring ontvangt wordt Marshall als het ware omhuld en overgenomen door de Engelen en spreken Zij door zijn stem.
 
Boodschappen van de Interventie

Volgens de Raad van Engelen was het een lastige zaak omdat er andere boodschappen naar de wereld gestuurd worden, afkomstig van de Interventie. Die boodschappen gaan over de 'edele bedoelingen' van de aanwezigheid van de Interventie op de aarde, en over dat de mens zich het beste kan overgeven aan hun leiding en hun wijsheid, want dat zal rijkdom en voorspoed, rust en vrede opleveren. Op deze manier proberen zij de mensen te verleiden zich over te geven aan en afhankelijk van hen te worden, en dat is precies waar de Bondgenoten ons voor waarschuwen. 
 

 
 
 
"Mensen zijn geschokt door deze dingen, niet omdat ze onwaar zijn of misschien omdat ze op sensatie lijken, maar omdat ze er nooit over nagedacht hebben en ze willen er zelfs niet over nadenken, het is zo groot en complex en uitdagend."