"De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid brengen een verbijsterende nieuwe onthulling over de heimelijke buitenaardse Interventie en hoe deze profiteert van menselijke conflicten, religieuze strijd en de ineenstorting van het milieu door een verdeelde menselijke familie nog verder uit elkaar te drijven en onder controle te brengen.”  

De berichten die de Bondgenoten hebben doorgegeven heten ‘Briefings’. Ze zijn ondergebracht in boeken met als titel:

De Bondgenoten van de Mensheid.

Er zijn vier Boeken – Boek Een, Boek Twee, Boek Drie en Boek Vier. Je kunt ze – in het Engels - terugvinden op https://alliesofhumanity.org/home/

Boek Een - 'Een Dringende Boodschap over de Buitenaardse Aanwezigheid in de Wereld van vandaag' (2001) is vertaald in het Nederlands en kun je hier vinden: http://alliesofhumanity.org/nl/   Ook is het in boekvorm verkrijgbaar.


Om te laten zien waar dit allemaal over gaat is hier een overzicht van een deel van de inhoud van Boek Een

 • De Buitenaardse Aanwezigheid in de wereld van vandaag
 • De Uitdaging voor de Menselijke Vrijheid
 • Een Grote Waarschuwing
 • Manipulatie van Religieuze Tradities en Geloven
 • Drempel: Een Nieuwe Belofte voor de Mensheid
 • Vragen en Antwoorden

Vragen en Antwoorden Boek Een - voorbeelden: 

· Waarom zouden we jullie geloven? Waar is het bewijs?

· Hoe kunnen we weten dat jullie echt zijn?

· Als de Interventie al zover gevorderd is, waarom zijn jullie dan niet eerder gekomen?

· Wordt deze Interventie een militaire invasie?· Hoe kunnen we er ons op voorbereiden?

  

 Lees meer op:  https://alliesofhumanity.org/nl/ 

 of in het Engels op: https://alliesofhumanity.org/home/ 


       
Boek Twee - 'Menselijke Eenheid, Vrijheid en de Verborgen Realiteit  van  Contact' (2005) gaat dieper op bepaalde onderwerpen in:
 • Het universum waarin jullie opkomen 
 • Waarom de Interventie gebeurt 
 • De invloed op de Mensheid 
 • De Collectieven
 • Wat ze willen
 • Oproep tot Actie
 
 
 

        Boek Drie  - 'Een Boodschap aan de Aarde' (2012) gaat over:   

 • De Realiteit van Contact
 • De Vereisten voor Vrijheid in het Universum.
 • De ‘Tools’ van de Interventie.
 • Verborgen Krachten 
 • Vele stemmen in het Universum
 • De Realiteit van de Grotere Gemeenschap 
 • Vragen en Antwoorden 
        Vragen en Antwoorden Boek Drie - voorbeelden:

· Zijn sommige bezoekers misschien wél goed voor de mensheid?

· Komt er iemand uit de ruimte om de mensheid te redden?

· Hoezo is ‘vrijheid’ zeldzaam in het universum? Hoe zit dat?

· Waarom houden jullie je verborgen? En wat als jullie ‘ontdekt’   worden?

· Wat bedoelen jullie met dat geprobeerd wordt mensen zoet te houden? Wat is het 'Pacificatie-programma'?


Boek Vier - Vrijheid in het Universum (2019) gaat over:

 • Wie we zijn en wat we vertegenwoordigen (reeds vertaald)
 • Het belang van Terughoudendheid
 • Vrijheid in het Universum
 • Hogere Machten
 • De Grote Coordinatie
 • De Netwerken der Wijzen
 • 12punts-samenvatting van de Briefings

 

Het ontstaan van de Briefings

Dr. Karla Turner