Belangrijke termen uit de Briefings van de Bondgenoten 
 

DE BONDGENOTEN VAN DE MENSHEID: Een kleine groep fysieke wezens uit de Grotere Gemeenschap die zich schuil hielden in de nabijheid van onze wereld binnen ons Zonnestelsel. Hun missie bestond uit het observeren, rapporteren en ons adviseren over de activiteiten van de buitenaardse bezoekers en de Interventie in de wereld van vandaag. Zij vertegenwoordigen de Wijzen in vele werelden.

DE BEZOEKERS: Een aantal andere buitenaardse rassen uit de Grotere Gemeenschap die onze wereld "bezoeken” zonder onze toestemming en die zich actief inmengen in menselijke aangelegenheden. De bezoekers zijn verwikkeld in een langdurig proces van integratie in de stof en de ziel van het menselijke leven teneinde heerschappij over de hulpbronnen en de bevolking van de wereld te verkrijgen.

DE INTERVENTIE: De aanwezigheid, het doel en de activiteiten van de buitenaardse bezoekers in de wereld.

HET PACIFICATIE PROGRAMMA: Het programma van de bezoekers van misleiding en beïnvloeding waarmee geprobeerd wordt het bewustzijn en het onderscheidingsvermogen van mensen ten aanzien van de Interventie te verzwakken om de mensen passief en meegaand te maken. 

DE GROTERE GEMEENSCHAP: De Ruimte. Het immense fysieke en spirituele universum waarin de mensheid opkomt, dat ontelbare verschijningsvormen van intelligent leven bevat.

DE ONGEZIENEN: De Engelen van de Schepper die toezicht houden op de spirituele ontwikkeling van bewuste wezens overal in de Grotere Gemeenschap. De Bondgenoten noemen hen "De Ongezienen”.

DE MENSELIJKE BESTEMMING: De mensheid is voorbestemd om op te komen in de Grotere Gemeenschap. Dit is onze evolutie.

DE COLLECTIEVEN: Complexe hiërarchische organisaties die uit meerdere buitenaardse rassen bestaan, die met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke loyaliteit. Er zijn vandaag de dag meerdere Collectieven in de wereld aanwezig , waar de buitenaardse bezoekers bij thuishoren. De Collectieven hebben concurrerende agenda’s.

DE MENTALE OMGEVING: De omgeving van gedachten waar geconcentreerdere geesten mentale invloed en overreding uitoefenen op zwakkere geesten.

KENNIS: De spirituele intelligentie die binnen ieder persoon leeft. De bron van alles wat we weten. Intrinsiek begrip. Eeuwige Wijsheid. Het tijdloze deel van onszelf dat niet kan worden beïnvloed, gemanipuleerd of gecorrumpeerd. In aanleg aanwezig in alle intelligent leven. Kennis is God in jou en God is alle Kennis in het Universum.

DE WEG VAN KENNIS: Verschillende Leringen in de Weg van Kennis die in vele werelden in de Grotere Gemeenschap onderwezen worden.

SPIRITUALITEIT UIT DE GROTERE GEMEENSCHAP: Een spirituele Leer van de Schepper die op veel plekken in de Grotere Gemeenschap beoefend wordt. Zij leert hoe je Kennis kunt ervaren en tot uiting kunt brengen, en hoe je individuele vrijheid in het Universum kunt behouden. Deze Leer is hiernaartoe gezonden om de mensheid voor te bereiden op de realiteit van leven in de Grotere Gemeenschap.

  

Overgenomen uit Boek Twee van De Bondgenoten van de Mensheid (nog niet vertaald in het Nederlands):  https://alliesofhumanity.org/home/