TIEN-PUNTEN-SAMENVATTING VAN DE BRIEFINGS VAN DE BONDGENOTEN VAN DE MENSHEID - BOEK EEN & BOEK TWEE
 
Om je te helpen de Boodschap van de Bondgenoten te delen met anderen
nemen we deze samenvatting-in-tien-punten op van beide series Briefings.

Deze samenvatting is slechts een algemeen overzicht en bevat slechts enkele van de belangrijke details
die een volledig begrip van de Briefings van de Bondgenoten mogelijk maken.
 
 

1. Het is de bestemming van de mensheid om op te komen in, en zich in te laten met, een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum.

2. Contact met andere vormen van intelligent leven vertegenwoordigt de grootste drempel waar de mensheid ooit mee voor de komende generaties bepalen. Dit contact vindt nu plaats.


3. De Mensheid is niet voorbereid op Contact. Onderzoekers zijn nog steeds niet in staat om duidelijk te zien wie onze wereld bezoekt en waarom. Regeringen onthullen niet wat ze weten, en de meeste mensen ontkennen nog steeds dat dit fenomeen zich voordoet.


4. Door dit gebrek aan voorbereiding hebben de ware Bondgenoten van de Mensheid hun vertegenwoordigers naar een locatie in de buurt van de Aarde gestuurd om de buitenaardse aanwezigheid en hun activiteiten in onze wereld te observeren. De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid vormen hun verslag.


5. De Briefings onthullen dat onze wereld een buitenaardse Interventie ondergaat door machten die, zoals hun daden laten zien, hier zijn om het menselijk gezag te ontwrichten en zich in hun eigen voordeel in de menselijke samenlevingen te integreren. Deze machten vertegenwoordigen niet-militaire organisaties die hier op zoek zijn naar menselijke en biologische hulpbronnen. De Bondgenoten verwijzen naar deze machten als "De Collectieven”. DE COLLECTIEVEN HECHTEN GEEN WAARDE AAN MENSELIJKE VRIJHEID.


6. Omdat de Interventie uitgevoerd wordt door kleine interveniërende machten, moet zij voornamelijk vertrouwen op misleiding en overreding om haar doelen te bereiken. De Briefings van de Bondgenoten beschrijven in detail hoe dit bereikt wordt en wat we moeten doen om dit te stoppen.

 

  

Zie ook: https://alliesofhumanity.org/nl/tien-punten-samenvatting-van-de-briefings-van-de-bondgenoten-van-de-mensheid/   

 

7. Deze buitenaardse Interventie concentreert zich op vier gebieden:

- Zij beïnvloedt individuen in machtsposities om samen te gaan werken met de Interventie door grote rijkdom, macht en technologie te beloven.

- Zij creëert verborgen vestigingen in de wereld van waaruit de Interventie haar invloed kan uitoefenen in het Mentale Milieu. Ze probeert ervoor te zorgen dat mensen overal voor haar open staan en dat ze zich voegen naar haar wil door middel van een "Pacificatie Programma”.

- Zij manipuleert onze religieuze waarden en ingevingen om menselijke loyaliteit te winnen voor haar zaak.

- Zij ontvoert mensen tegen hun wil en vaak zonder dat ze het weten, om een kruisingsprogramma te dienen dat is ontworpen om een hybride ras en een nieuw leiderschap te creëren die gebonden zullen zijn aan de "bezoekers”.


8. De buitenaardse bezoekers die potentieel nuttig zijn geweest voor de mensheid hebben zich, vanwege de Interventie allemaal teruggetrokken uit de wereld. De overgebleven buitenaardse rassen zijn hier niet ten voordele van ons. Dit laat ons in een éénduidige situatie ten aanzien van de buitenaardse aanwezigheid. Dit stelt ons in staat duidelijk te zien waar we mee te maken hebben. Anders zou het voor ons onmogelijk zijn om vriend en vijand van elkaar te onderscheiden.


9. De Briefings van de Bondgenoten benadrukken het ernstige gevaar dat schuilt in het accepteren en afhankelijk worden van ET-technologie die door de Interventie wordt aangeboden. Dit leidt er slechts toe dat wij afhankelijk worden van de "bezoekers”, wat resulteert in het verlies van onze vrijheid en onafhankelijkheid. Geen enkele ware bondgenoot van de mensheid zou ons dit aanbieden. De Bondgenoten benadrukken dat wij Aardse oplossingen hebben voor alle problemen waar we mee geconfronteerd worden. Wat wij als ras ontberen is eenheid, wil en samenwerking.


10. Ondanks de grote uitdaging waar we nu mee geconfronteerd worden, heeft de mensheid een groot voordeel mits we op tijd kunnen reageren. De Briefings van de Bondgenoten tonen zowel de kracht als de zwakte van de Interventie. Eén van de zwaktes van de Interventie is haar afhankelijkheid van menselijke instemming en samenwerking om haar doelen te bereiken. Volgens de gedragsregels van de Grotere Gemeenschap binnen het gebied waarin jullie wereld zich bevindt, is Interventie niet toegestaan tenzij aangetoond kan worden dat de inheemse bevolking haar verwelkomt en goedkeurt. Hier kunnen onze stemmen binnen de Grotere Gemeenschap van invloed zijn. Op dit moment heeft de Interventie weinig critici. Maar als genoeg mensen zich van haar bewust kunnen worden en zich tegen haar kunnen uitspreken, zal de Interventie gedwarsboomd worden en moet ze zich terugtrekken.

Dit is de eerste stap van de voorbereiding van de mensheid op de realiteit van leven in het universum. Deze stap en alle volgende stappen bieden de mensheid haar ene grote kans om haar langdurende conflicten te overwinnen en zich voor haar eigen verdediging te verenigen voor het behoud van de wereld. De Bondgenoten bevestigen dat wij als mensen de collectieve en spirituele kracht bezitten om dit te doen en dat we dit moeten doen als we als een vrij en onafhankelijk ras in de Grotere Gemeenschap willen overleven en ons verder willen ontwikkelen.