Afbeelding invoegen
 

 Het BPOC2020 (BuitenParlementaire Onderzoeks Commissie) heeft per 21-08-2021 een online meldpunt ingesteld
waar 'vaccinatie'-'schade' kan worden gemeld:
 
Meldpunt Vaccinatie |

 

Op dit meldpunt kunnen bijwerkingen en overlijdensgevallen gemeld worden die zijn opgetreden na vaccinatie met één van de vaccins. Het meldpunt is opgericht omdat wij ons ernstig zorgen maken over de registratie van bijwerkingen en overlijdensgevallen door het Lareb, de officiële overheidsinstantie die bijwerkingen van medicijnen registreert. Het aantal meldingen van overlijdensgevallen dat wij tot nu toe ontvangen hebben via ons meldpunt op BPOC2020 ligt ongeveer drie keer zo hoog als bij het Lareb. Bovendien heeft het Lareb nog geen enkele openheid gegeven of er tussen de bij hen geregistreerde meldingen en de vaccinaties een causaal verband is gevonden.
 
Aan de hand van de meldingen wordt door deze deskundigen een rapport opgesteld dat tevens zal worden gebruikt in het kort geding en de bodemprocedure die de BPOC2020 op zeer korte termijn tegen het ministerie van VWS gaat voeren teneinde een schorsing van de vaccinaties te bewerkstelligen. De conclusies uit het rapport zullen op deze website vermeld worden.
 
Wij hebben het Lareb op de hoogte gesteld van dit meldpunt. Op 9 sep-tember a.s. hebben wij een ontmoeting bij het Lareb. De registraties bij dit meldpunt én de rechtszaken tegen het VWS zetten wij echter door omdat wij het gezien de ernst van de meldingen die wij hebben geregistreerd noodzakelijk vinden dat de vaccinaties onmiddellijk (ruim vóór 9 september) geschorst dienen te worden zodat een diepgaand onderzoek tussen het verband van de meldingen en de vaccinaties plaats kan vinden.
 
Pieter Kuit en Jade Kuit.
 
------------

Bij wie kun je verhaal halen als je vaccinatieschade hebt opgelopen?
Dat wordt een moeilijk verhaal...
 
 
-------------------
Engelstalige wereldwijde website waar slachtoffers hun verhaal vertellen:
 
 
-----------------
 
Belgische website waar slachtoffers hun verhaal kwijt kunnen:
 
 
----------------
Oostenrijks-Duitse documentaire  van ServusTV over wat de vaccinatie heeft aangericht. Je hoort slachtoffers over hun ervaringen en wetenschappers over hun bevindingen (met Nederlandse ondertiteling):
De slachtoffers voelen zich in de kou staan en alleen gelaten. 
De Oostenrijkse vaccinatieplicht per 15 maart 2022 is (tijdelijk) van de baan.
 
   

De Europese Unie is bezig met een mogelijkheid tot schadevergoeding voor slachtoffers van het 'vaccin'. Hiermee geven ze dus toe dat er 'fouten' zijn gemaakt. Het is nog maar een voorstel, maar lees hier verder:
 
 
--------------------
 Afbeelding invoegen
  
En zo proberen ze de vaccinatie schade opnieuw te verbergen.
Dit artikel uit HLN Nieuws van 16-12-2021 bevestigt voor ons wat we al maandenlang posten:

Het vaccin spike-eiwit dringt celkernen binnen, onderdrukt de DNA reparatiemotor van het menselijk lichaam en zal zo een explosie van kanker, immunodeficiëntie, auto-immuunziekten en versnelde veroudering ontketenen.

-------------------