Het is geen 'vaccinatie', het is experimentele gentherapie.
Dus spreken over verplichte 'vaccinatie' houdt hier op.
 
De Oostenrijkse Advocaat dr. Michael Brunner over de "verplichte vaccinatie": 
 
1. Het is geen vaccinatie, maar het toedienen van een op genen gebaseerde experimentele stof! 
2. Dit beschermt niet tegen infectie door Sars Cov2 en biedt geen bescherming tegen het kunnen doorgeven van het virus. 
3. Het is geen vaccinatie in de klassieke zin en daarom kan vaccinatie niet worden voorgeschreven. 
4. De "vaccins" zijn voorwaardelijk goedgekeurd. Indien deze toelating slechts voorwaardelijk is, kan niemand tot deelname worden verplicht. 
5. Deelname aan een klinische studie is - wettelijk gegarandeerd - altijd vrijwillig. De proefpersoon moet te allen tijde vrij zijn om dit onderzoek te beëindigen! 
6. Elke dwang - of het nu in de gezondheidssector is of in een andere beroepsgroep  - is illegaal en schendt onze fundamentele rechten en vrijheden.
 
Bron: De Gulden Middenweg, [15-12-2021 13:45] https://t.me/deguldenmiddenweg/16607
 
--------------
 
09-12-2022 Nieuws uit Amerika
 
Nadat het Huis van Afgevaardigden met 350-80 vóór de intrekking van Lloyd Austin's ongrondwettelijke Covid-19 vaccinmandaat (verplichting) voor alle leden van de strijdkrachten had gestemd, ging de White Hat-partitie van het Amerikaanse leger nog een stap verder door bloeddonaties van gevaccineerde militairen te vernietigen.

Zij zeggen dat empirisch bewijs onomstotelijk aantoont dat hoewel donoren zelf misschien geen vaccin-gerelateerde bijwerkingen vertonen, ontvangers van besmet plasma nadelige reacties hebben gehad, waaronder plotselinge dood, op besmet bloed.
 
Er is o.a. een ongevaccineerde militair na een ongeval gevaccineerd bloed toegediend. Hij stierf plotseling 2 dagen na de bloedtransfusie.
 
 
--------------------


 
26-12-2021 - Dr. Mike Yeadon geeft op zijn Telegram-kanaal een aantal vragen die je kunt stellen als medisch personeel aan je deur staat om je over te halen toch een prik te nemen.
 
Zorg ervoor dat je het gesprek opneemt/filmt.
Vraag naar hun ID en noteer hun exacte naam en (contact)gegevens en wie hun opdrachtgever is, zodat je later een officiële klacht kunt indienen.
 
Stel de volgende vragen (waarop ze waarschijnlijk geen antwoord kunnen geven): 
- Wat is het risico van covid voor mij en mijn leeftijdsgroep?
- Zijn de vaccins veilig?
- Zijn de vaccins effectief?
- Zijn deze vaccins onderdeel van een experiment?
- Stoppen de vaccins de overdracht?
- Hoeveel mensen hebben schadelijke gevolgen ondervonden van de prik?
- Wat is de lijst van bijwerkingen die tot nu toe door deze vaccins zijn       veroorzaakt?
- Hoeveel mensen zijn overleden als gevolg van de prik?
- Wat zit er precies in deze prik?
- Hoeveel training heb je gehad om een injectie toe te mogen dienen?
- Welke soort immuniteit is sterker, de natuurlijke of de door het vaccin verkregen immuniteit?  
 
Geef tenslotte geen toestemming want je bent niet volledig geïnformeerd, omdat ze de vragen niet konden beantwoorden!  
 
Vervolgens geeft 'Chris' nog aanvullingen in de commentaren op die post: 
 
Begin met het vragen naar volledige naam en ID.
 • Wie is uw werk-/opdrachtgever?
 • Wat is de reden van het bezoek?
 • Zijn jullie medisch gekwalificeerd?
 • Zo niet, waar hebben jullie mijn privé en persoonlijke medische informatie vandaan?
 • Volgens welke wetgeving werken jullie? Graag de volledige naam van de wet en subsecties.
 
Zeg dat je nooit medische beslissingen bespreekt met vreemden in reflecterende vesten en gezichtsmaskers. Verder kun je eventueel nog vragen:
 • (Indien vrouw aan de deur): Sta jij achter het recht van de vrouw om zelf te kiezen?
 • Zo ja, zeg dan dat je ook je eigen recht steunt om medische ingrepen te kiezen of te weigeren.
 • Heb jij een abortus of hysterectomie (baarmoederverwijdering) ondergaan?     Als de vrouw hier bezwaar tegen maakt, zeg dan dat de overheid ook medische gegevens deelt die eigenlijk privé zijn, dus waarom moeilijk doen? 
 • (Indien een man aan de deur): Heb je erectiestoornissen of aambeien? Ben je gesteriliseerd?
 • Als hij hier bezwaar tegen maakt, zeg dan dat de overheid ook medische gegevens deelt met wildvreemden.
 • Hebben jullie zelf het experimentele serum gehad?
 • Doodt of geneest dit experimentele serum Covid?
 • Kun je na de prik nog steeds Covid krijgen en verspreiden?
 • Wat zit er precies in dit serum? Wat zijn de ingrediënten?
 • Krijgen jullie of anderen bij de plaatselijke overheid of in de medische praktijk financiële prikkels (geld) om mensen te dwingen levenslang   3 – 4 keer per jaar een prik te nemen?
 • Nemen jullie persoonlijk de verantwoordelijkheid op je voor mijn dood of ernstige reactie op het experimentele serum?
 • Even over de griepprik: die is 78 jaar geleden ontwikkeld, voorkomt die prik dat mensen griep krijgen of eraan sterven?
 • Als een griepvaccin het coronavirus in 78 jaar niet doodt of geneest, hoe kan dan een enkele maanden oud niet-gecertificeerd serum dit dan wel doen?
 • Waarom zijn er elk najaar boosterdoses nodig?
 • Waarom hebben de fabrikanten volledige immuniteit gekregen en zijn ze niet aansprakelijk voor door de prik veroorzaakte schade of dood? Waarom kunnen ze gerechtelijk niet vervolgd worden?
 • Wanneer hebben de burgers genoeg opgeofferd en wanneer hebben ze voldoende overheidsbevelen opgevolgd, dat het leven weer normaal wordt en alle Covid-beperkingen ophouden?
 • Indien ze zeggen: Dat weten we niet, vraag dan: Waarom weten jullie dat niet?
 • Hebben jullie een zuiver geweten als je mensen dwingt om zich in te schrijven voor een medisch experiment dat hen zou kunnen doden?
 • Wat zijn de cijfers van hoeveel mensen er binnen enkele minuten of dagen na de tweede dosis zijn gestorven? (zorg ervoor dat je zelf de cijfers bij de hand hebt)
 • Hoe hoog is het percentage mensen dat herstelt van Sars Cov 2? (99,4% genezing)
 • Hoe hoog is het percentage mensen dat Covid zal krijgen? Volgens de WHO is dat 1 op 100, dus 1%. 
 
Vertel hen tenslotte dat je de hele sessie op video hebt opgenomen en dat het op alle social media platforms zal worden gepubliceerd.